Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo offsetowe i katalog potrzeb offsetowych Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. Hubert Królikowski Dyrektor Departamentu Programów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo offsetowe i katalog potrzeb offsetowych Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. Hubert Królikowski Dyrektor Departamentu Programów."— Zapis prezentacji:

1 Prawo offsetowe i katalog potrzeb offsetowych Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. Hubert Królikowski Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych Ministerstwo Gospodarki

2 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI2 GŁÓWNE ZAGADNIENIA PREZENTACJI KLUCZOWE ELEMENTY NOWELIZACJI USTAWY OFFSETOWEJ KLUCZOWE ELEMENTY NOWELIZACJI USTAWY OFFSETOWEJ KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH SPODZIEWANE SKUTKI NOWELIZACJI SPODZIEWANE SKUTKI NOWELIZACJI NOWE AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY OFFSETOWEJ NOWE AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY OFFSETOWEJ Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r.

3 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI3 EFEKTYWNIEJSZE WYKORZYSTANIE UMÓW OFFSETOWYCH DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI EFEKTYWNIEJSZE WYKORZYSTANIE UMÓW OFFSETOWYCH DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI CEL NOWELIZACJI USTAWY OFFSETOWEJ Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r.

4 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI4 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 29 grudnia 2006 r. Nr 251, poz. 1845) Ustawa weszła w życie z dniem 13 stycznia 2007 r. Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r.

5 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI5 KLUCZOWE ELEMENTY NOWELIZACJI 1 NOWA PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW OFFSETOWYCH NOWA PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW OFFSETOWYCH precyzyjne wskazanie praw i obowiązków stron postępowania precyzyjne wskazanie praw i obowiązków stron postępowania założenia do oferty offsetowej (kryterium ważone, element warunków postępowania) założenia do oferty offsetowej (kryterium ważone, element warunków postępowania) oferty (zobowiązania) offsetowe uzgodnione z offsetobiorcami oferty (zobowiązania) offsetowe uzgodnione z offsetobiorcami możliwość wykluczenia oferenta z postępowania i kontynuowania postępowania z kolejnym oferentem możliwość wykluczenia oferenta z postępowania i kontynuowania postępowania z kolejnym oferentem umowa dostawy nie może być zawarta przed zawarciem umowy offsetowej umowa dostawy nie może być zawarta przed zawarciem umowy offsetowej Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r.

6 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI6 KLUCZOWE ELEMENTY NOWELIZACJI 2 WYKAZ UZBROJENIA (rozporządzenie na potrzeby ustawy offsetowej – na etapie uzgodnień międzyresortowych) WYKAZ UZBROJENIA (rozporządzenie na potrzeby ustawy offsetowej – na etapie uzgodnień międzyresortowych) REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH BEZPOŚREDNICH (rozszerzenie możliwości realizacji przez włączenie nowych podmiotów z sektora prywatnego) REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH BEZPOŚREDNICH (rozszerzenie możliwości realizacji przez włączenie nowych podmiotów z sektora prywatnego) Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r.

7 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI7 KLUCZOWE ELEMENTY NOWELIZACJI 3 PRZYRZECZENIE OFFSETOWE (wynegocjowanie zobowiązania offsetowego z możliwością włączenia do przyszłej umowy offsetowej) PRZYRZECZENIE OFFSETOWE (wynegocjowanie zobowiązania offsetowego z możliwością włączenia do przyszłej umowy offsetowej) NOWE DEFINICJE (precyzja stosowania ustawy offsetowej) - ZAMAWIAJĄCY - ZAGRANICZNY DOSTAWCA - OFFSETODAWCA NOWE DEFINICJE (precyzja stosowania ustawy offsetowej) - ZAMAWIAJĄCY - ZAGRANICZNY DOSTAWCA - OFFSETODAWCA Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r.

8 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI8 KLUCZOWE ELEMENTY NOWELIZACJI 4 NOWA IDEA ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAGRANICZNEGO DOSTAWCY NOWA IDEA ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAGRANICZNEGO DOSTAWCY (przeniesienie szczegółowych regulacji z ustawy offsetowej na poziom umów offsetowych) DOPRECYZOWANIE I UCHYLENIE NIEKTÓRYCH REGULACJI (np. redefinicja zadań Komitetu ds. Umów Offsetowych) DOPRECYZOWANIE I UCHYLENIE NIEKTÓRYCH REGULACJI (np. redefinicja zadań Komitetu ds. Umów Offsetowych) JAWNOŚĆ UMÓW OFFSETOWYCH JAWNOŚĆ UMÓW OFFSETOWYCH KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r.

9 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI9 KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH 1 Prowadzony przez Ministra Gospodarki na podstawie zgłoszeń: - Od 15 czerwca 2007 r. na stronie www.mg.gov.pl można zgłaszać propozycje zobowiązań offsetowych do Katalogu Potrzeb Offsetowych KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH 1 Prowadzony przez Ministra Gospodarki na podstawie zgłoszeń: - przedsiębiorstw przemysłu obronnego - jednostek badawczo-rozwojowych - jednostek administracji państwowej - innych podmiotów Od 15 czerwca 2007 r. na stronie www.mg.gov.pl można zgłaszać propozycje zobowiązań offsetowych do Katalogu Potrzeb Offsetowychwww.mg.gov.pl Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r.

10 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI10 KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH 2 KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH 2 Zgłoszenia przyjmowane na podstawie formularzy elektronicznych zawierających m.in.: nazwę wnioskodawcy, ew. offsetodawcy opis przedmiotu zobowiązania offsetowego rodzaj, wartość, harmonogram realizacji zob. offsetowego uzasadnienie wniosku na podst. art. 5 ustawy offsetowej uzupełniające informacje nt. wniosku i wnioskodawcy Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r.

11 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI11 OPIS PROPOZYCJI ZOBOWIĄZANIA OFFSETOWEGO Data złożenia wniosku (dzień/miesiąc/rok) Nazwa wnioskodawcy (siedziba i dokładny adres, w tym adres e-mail, dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie wniosku) Nazwa offsetobiorcy (siedziba i dokładny adres, dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie wniosku) gmina, powiat, województwo Jeżeli jest znany pożądany partner proszę podać nazwę offsetodawcy (siedziba i dokładny adres, dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie wniosku) KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH 3 Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r.

12 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI12 OPIS PRZEDMIOTU ZOBOWIĄZANIA OFFSETOWEGO (z ewentualnym podziałem na etapy) Wartość zobowiązania offsetowego (z ewentualnym podziałem na etapy) Proponowany mnożnik offsetowy Harmonogram realizacji zobowiązania offsetowego (miesiące lub lata) Rodzaj zobowiązania offsetowego (offset bezpośredni/offset pośredni) Kategoria zobowiązania offsetowego zgodnie z rozporządzeniem RM w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet umowy offsetowej KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH 4 Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r.

13 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI13 KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH 5 UZASADNIENIE WNIOSKU (maks. 1 str. formatu A-4) powinno być opracowane w oparciu o art. 5 ustawy offsetowej i wskazywać na: rozwój polskiego przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu obronnego otwarcie nowych rynków eksportowych dla polskiego przemysłu lub zwiększenie jego dotychczasowych możliwości eksportowych przekazanie nowych technologii oraz usprawnień organizacyjnych rozwój prac naukowo-badawczych, rozwój polskich uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych tworzenie nowych miejsc pracy w RP, w szczególności w regionach zagrożonych bezrobociem rozwój gospodarki opartej na wiedzy Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r.

14 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI14 KATALOG POTRZEB OFFSETOWYCH 6 PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW (FORMULARZY PROPOZYCJI ZOB. OFFSETOWYCH) Lp.Działanie 1. Wstępna ocena i klasyfikacja wniosków (formularzy) otrzymywanych drogą e-mail. Tworzenie zbiorów (podzbiorów) propozycji zobowiązań offsetowych. 2. Analiza propozycji zobowiązań offsetowych. Przygotowanie propozycji zobowiązań offsetowych (z uzasadnieniem) do zaopiniowania przez KUO i wydanie Opinii KUO. Akceptacja Ministra Gospodarki na włączenie zobowiązania offsetowego do Katalogu Potrzeb Offsetowych 3. 4. Zamieszczanie na stronie internetowej MG oraz ARP S.A. informacji o zaakceptowanych przez Ministra Gospodarki propozycjach zobowiązań offsetowych (Katalog Potrzeb Offsetowych). Zamieszczenie zobowiązań offsetowych w założeniach do ofert offsetowych oraz ich wykorzystanie w toku negocjacji i renegocjacji umów offsetowych. Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r.

15 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI15 SPODZIEWANE SKUTKI NOWELIZACJI 1 PRECYZYJNA PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW OFFSETOWYCH PRECYZYJNA PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW OFFSETOWYCH WZROST ROLI OFERT I ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH WZROST ROLI OFERT I ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH WPŁYW OFFSETU NA WYBÓR OFERTY DOSTAWY WPŁYW OFFSETU NA WYBÓR OFERTY DOSTAWY ROZWÓJ MSP W TYM SEKTORA OBRONNEGO ROZWÓJ MSP W TYM SEKTORA OBRONNEGO Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r.

16 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI16 SPODZIEWANE SKUTKI NOWELIZACJI 2 ZOBOWIĄZANIA OFFSETOWE KORZYSTNIEJSZE DLA POLSKIEJ GOSPODARKI ZOBOWIĄZANIA OFFSETOWE KORZYSTNIEJSZE DLA POLSKIEJ GOSPODARKI LEPSZE ZROZUMIENIE PROBLEMATYKI OFFSETOWEJ Z UWAGI NA UPUBLICZNIENIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI NT. UMÓW OFFSETOWYCH LEPSZE ZROZUMIENIE PROBLEMATYKI OFFSETOWEJ Z UWAGI NA UPUBLICZNIENIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI NT. UMÓW OFFSETOWYCH Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r.

17 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI17 NOWE ROZPORZĄDZENIE RM Z DNIA 18 MAJA 2007 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ZALICZANIA ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH (...) – Dz. U. Nr 91, poz. 612. DOPRECYZOWANIE OBSZARÓW SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH DLA GOSPODARKI RP DOPRECYZOWANIE OBSZARÓW SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH DLA GOSPODARKI RP LEPSZE ZRÓŻNICOWANIE WIELKOŚCI MNOŻNIKÓW OFFSETOWYCH LEPSZE ZRÓŻNICOWANIE WIELKOŚCI MNOŻNIKÓW OFFSETOWYCH PREFEROWANE: TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, B+R PREFEROWANE: TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, B+R ZMOTYWOWANIE ZAGRANICZNYCH DOSTAWCÓW DO REALIZOWANIA NAJKORZYSTNIEJSZYCH ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH ZMOTYWOWANIE ZAGRANICZNYCH DOSTAWCÓW DO REALIZOWANIA NAJKORZYSTNIEJSZYCH ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r.

18 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI18 NOWE ROZPORZĄDZENIE RM W SPRAWIE REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO KOMITETU DO SPRAW UMÓW OFFSETOWYCH – KOŃCOWY ETAP LEGISLACJI Celem przygotowanego aktu prawnego jest efektywniejsze wykonywanie zadań przez Komitet m.in. poprzez: obligatoryjne wskazanie Sekretarza Komitetu obligatoryjne wskazanie Sekretarza Komitetu dookreślenie uprawnień przedstawiciela Prezydenta RP dookreślenie uprawnień przedstawiciela Prezydenta RP doprecyzowanie sposobu przyjmowania ustaleń Komitetu doprecyzowanie sposobu przyjmowania ustaleń Komitetu Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r.

19 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI19 KONTAKT MINISTERSTWO GOSPODARKI DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH ul. Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel.: (+48 22) 628-16-91 693-50-14 fax: (+48 22) 693-40-56 HUBERT KRÓLIKOWSKI Dyrektor e-mail: Hubert.Krolikowski@mg.gov.pl Dyrektor e-mail: Hubert.Krolikowski@mg.gov.pl www.mg.gov.pl www.mg.gov.pl Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r.

20 DEPARTAMENT PROGRAMÓW OFFSETOWYCH MINISTERSTWO GOSPODARKI20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Hubert Królikowski Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych Ministerstwo Gospodarki Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r.


Pobierz ppt "Prawo offsetowe i katalog potrzeb offsetowych Warsztaty offsetowe Ministerstwo Gospodarki, 19 lipca 2007 r. Hubert Królikowski Dyrektor Departamentu Programów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google