Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZPATRYWANIE SKARG, PRÓŚB I WNIOSKÓW W WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZPATRYWANIE SKARG, PRÓŚB I WNIOSKÓW W WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ."— Zapis prezentacji:

1 ROZPATRYWANIE SKARG, PRÓŚB I WNIOSKÓW W WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

2 ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW AKTY PRAWNE regulujące rozpatrywanie skarg w WAM Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) Decyzja nr 33/2008 Prezesa WAM z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w WAM Art KPA - czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

3 osoby funkcyjne uprawnione do kwalifikowania pism noszących znamiona skargi lub wniosku: BP: Prezes, z- cy Prezesa, dyrektor komórki organizacyjnej – w zależności od adresata pisma oreg. WAM: dyrektorzy i wicedyrektorzy wewnętrzny obieg pisma zakwalifikowanego jako skarga (wniosek); osoby odpowiedzialne za terminowe udzielenie odpowiedzi (dyrektor/kierownik zespołu) oraz wewnętrzną procedurę związaną z merytorycznym przygotowaniem treści odpowiedzi; sposób postępowania ze skargami (wnioskami) kierowanymi do rozpatrzenia wg właściwości niższemu organowi Agencji; zasady rejestrowania i przechowywania dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków. ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW w decyzji Prezesa WAM określono:

4 ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW Ilość skarg wpływających do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w latach 2005 – 2009 WYSZCZEGÓLNIENIE W BIEŻĄCYM ROKU /stan na koniec listopada 2009r./ do Biura Prezesa WAM wpłynęło 15 skarg do oddziałów WAM wpłynęło 29 skarg Pełne dane z oddziałów regionalnych, zgodnie obowiązującym w Agencji terminarzem, znane będą po10 stycznia 2010r r r r r r.44

5 Ilość e- maili przysłanych do WAM od żołnierzy, mieszkańców: RokIlość Średnia na dzień ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

6 ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW infolinia /22/ / -czynna 2 x w tygodniu przez 3 godziny ilość rozmów telefonicznych średnio, dziennie: W LATACH łącznie 2883 rozmowy – 14 do

7 Niezależnie od przyjęć interesantów przez kierownictwo Agencji, każdy dyrektor zespołu w BP WAM przyjmuje interesantów w terminach uzgodnionych z interesantem w godzinach pracy po wcześniejszym umówieniu spotkania W oddziałach regionalnych, procedury dotyczące przyjmowania interesantów określają dyrektorzy oddziałów ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

8 Każda zainteresowana osoba ma możliwość wniesienia skargi do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej pisemnie telefonicznie telefaksem pocztą elektroniczną ustnie do protokołu - w ramach przyjęć interesantów przez Prezesa Agencji i dyrektorów oreg WAM ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

9 ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UWAGI I PYTANIA ZWIĄZANE Z TEMATEM PREZENTACJI PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:


Pobierz ppt "ROZPATRYWANIE SKARG, PRÓŚB I WNIOSKÓW W WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google