Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN GENERALNY Portu Lotniczego Zielona Góra –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN GENERALNY Portu Lotniczego Zielona Góra –"— Zapis prezentacji:

1 PLAN GENERALNY Portu Lotniczego Zielona Góra –
- Priorytety i kierunki działań rozwoju operacji lotniczych

2 Informacje o Znaczeniu
Planu Generalnego i jego obecnym stanie Plan Generalny dla cywilnego portu lotniczego zgodnie z ustawą Prawo Lotnicze, Konwencją Chicagowską oraz regulacjami ICAO jest głównym dokumentem przedstawiającym w ujęciu kompleksowym: analizę istniejącej infrastruktury lotniska, całościową koncepcję rozwoju, mapę drogową realizacji koncepcji rozwoju, plan finansowy niezbędny dla realizacji rozwoju. Celem Planu Generalnego jest: dostarczenie właścicielowi i zarządzającemu cywilnym portem lotniczym niezbędnych wytycznych planistycznych do realizacji tak, aby osiągnąć zamierzony cel rozwoju Portu Lotniczego, umożliwienie rozpoznania potencjalnych problemów i istniejących możliwości, przedstawienie projekcji zrównoważonych potrzeb finansowych dla realizacji zamierzonego celu rozwojowego. Plan Generalny jest dokumentem eksperckim, analizowanym i zatwierdzanym przez niezależne organy państwowe odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie portów lotniczych - Urząd Lotnictwa Cywilnego i Ministra właściwego ds. transportu. Plan Generalny dla Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście uzyskał w dniu r. pozytywną ocenę i akceptację w ULC, a w dniu r. został zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

3 Główne czynniki wpływające na popyt i ruch lotniczy w PL Zielona Góra

4 ruchu lotniczego w Porcie Lotniczym Zielona Góra
Metodologia opracowania prognozy ruchu lotniczego dla PL Zielona Góra Istniejące prognozy ruchu lotniczego Czynniki makroekonomiczne Prognoza ruchu lotniczego w Porcie Lotniczym Zielona Góra w Babimoście Uwarunkowanie lokalne i otoczenie konkurencyjne Benchmark innych polskich portów lotniczych

5 Benchmark dla prognozy ruchu lotniczego dla PL Zielona Góra

6 Obszar oddziaływania wpływający
na ruch lotniczy w PL Zielona Góra na tle portów benchmarkowych

7 Determinanty wpływające na ruch lotniczy z PL Zielona Góra
Dochody społeczeństwa, Ceny biletów oraz opłat substytucyjnych i komplementarnych, Oferta wielkości siatki połączeń dostosowana do potrzeb popytowych, Zdolność do finansowego wsparcia promocji Regionu i jego dostępności komunikacyjnej, Rozwój gospodarczy i wzrost PKB w Regionie, Konkurencyjność, Lokalizacja PL Zielona Góra, Naziemna dostępność komunikacyjna Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście (drogi, kolej, połączenia autobusowe, parkingi), Przewidywana inflacja w kraju, Liczba ludności w obszarze absorpcji PL Zielona Góra w Babimoście, Gusty i preferencje podróżnych, Efekt naśladownictwa i powielania zachowań - tzw. „Efekt owczego pędu”.

8 Ruch pasażerski w PL Zielona Góra
od 2016 do 2024

9 Prognoza całości ruchu pasażerskiego wg
Prognoza całości ruchu pasażerskiego wg. Planu Generalnego dla okresu

10 operatorów tradycyjnych PROJEKCJA ILOŚCI PASAŻERÓW
Prognoza ruchu operatorów tradycyjnych PROJEKCJA ILOŚCI PASAŻERÓW

11 operatorów tradycyjnych
Prognoza ruchu operatorów tradycyjnych PROJEKCJA PRZYCHODU

12 Prognoza ruchu operatorów wakacyjno-czarterowego
PROJEKCJA ILOŚCI PASAŻERÓW

13 Prognoza ruchu operatorów wakacyjno-czarterowego
PROJEKCJA PRZYCHODU

14 Prognoza ruchu operatorów nisko kosztowych LCC
PROJEKCJA ILOŚCI PASAŻERÓW

15 Prognoza ruchu operatorów nisko kosztowych LCC
PROJEKCJA PRZYCHODU

16 Ruch Pasażerski w PL Zielona Góra podsumowanie projekcji ilości pasażerów i projekcji przychodu z operacyjnej działalności lotniczej.

17 Działalność okołolotnicza i projekcja przychodu wg. Planu Generalnego
w okresie specyfikacja działań okołolotniskowych Jednym z elementów działalności gospodarczych i uzyskiwania dodatkowych przychodów z działalności innych niż lotnicza działalność operacyjna są: sprzedaż usług handlingowych, sprzedaż paliwa lotniczego, przychody z prowadzenia parkingów samochodowych, sprzedaż reklam - strona internetowa, powierzchnia terminalowa, bilbordy przylotniskowe, sprzedaż powierzchni usługowych w terminalu portowym, dzierżawa gruntów i obiektów lotniskowych zewnętrznym usługobiorcom z branży lotniczej, Ponadto jest możliwość uzyskiwania przychodów z udziału w dochodowych przedsięwzięciach wspólnie organizowanych z zewnętrznymi udziałowcami. Plan Generalny, ze względu na niemożliwość oszacowania wpływów z takich przedsięwzięć nie uwzględnia ich w swojej projekcji finansowej.

18 Działalność okołolotnicza i projekcja przychodu wg. Planu Generalnego
w okresie projekcja wielkości przychodu.

19 Działalność okołolotnicza i projekcja przychodu wg. Planu Generalnego
w okresie projekcja wielkości przychodu. PARKINGI, DZIERŻAWY 18% PRZYCHODY Z REKLAM 2% PRZYCHODY Z USŁUG HANDLINGOWYCH I SPRZEDAŻY PALIW 80%

20 Działalność okołolotniskowa jako częściowe wsparcie finansowe.
Wpływy z działalności pozaoperacyjnej / okołolotniskowej będą stanowiły częściowe wsparcie finansowe dla działań związanych z: pozyskaniem dodatkowych operacji lotniczych wakacyjno-czarterowych, promocyjną lotniska i połączeń lotniczych, działalnością Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost, ponoszonymi wydatkami na zarządzanie lotniskiem.

21 Podsumowanie Przychód z prognozy ruchu operatorów lotniczych i z działań pozaoperacyjnych 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

22 Prezes Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost sp. z o.o.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Maciej Król Prezes Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost sp. z o.o.


Pobierz ppt "PLAN GENERALNY Portu Lotniczego Zielona Góra –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google