Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN GENERALNY Portu Lotniczego Zielona Góra – - Priorytety i kierunki działań rozwoju operacji lotniczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN GENERALNY Portu Lotniczego Zielona Góra – - Priorytety i kierunki działań rozwoju operacji lotniczych."— Zapis prezentacji:

1 PLAN GENERALNY Portu Lotniczego Zielona Góra – - Priorytety i kierunki działań rozwoju operacji lotniczych

2 Informacje o Znaczeniu Planu Generalnego i jego obecnym stanie Plan Generalny dla cywilnego portu lotniczego zgodnie z ustawą Prawo Lotnicze, Konwencją Chicagowską oraz regulacjami ICAO jest głównym dokumentem przedstawiającym w ujęciu kompleksowym: o analizę istniejącej infrastruktury lotniska, o całościową koncepcję rozwoju, o mapę drogową realizacji koncepcji rozwoju, o plan finansowy niezbędny dla realizacji rozwoju. Celem Planu Generalnego jest: o dostarczenie właścicielowi i zarządzającemu cywilnym portem lotniczym niezbędnych wytycznych planistycznych do realizacji tak, aby osiągnąć zamierzony cel rozwoju Portu Lotniczego, o umożliwienie rozpoznania potencjalnych problemów i istniejących możliwości, o przedstawienie projekcji zrównoważonych potrzeb finansowych dla realizacji zamierzonego celu rozwojowego. Plan Generalny jest dokumentem eksperckim, analizowanym i zatwierdzanym przez niezależne organy państwowe odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie portów lotniczych - Urząd Lotnictwa Cywilnego i Ministra właściwego ds. transportu. Plan Generalny dla Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście uzyskał w dniu 25.05.2015 r. pozytywną ocenę i akceptację w ULC, a w dniu 24.09.2015 r. został zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

3 Główne czynniki wpływające na popyt i ruch lotniczy w PL Zielona Góra

4 Metodologia opracowania prognozy ruchu lotniczego dla PL Zielona Góra Istniejące prognozy ruchu lotniczego Istniejące prognozy ruchu lotniczego Uwarunkowanie lokalne i otoczenie konkurencyjne Uwarunkowanie lokalne i otoczenie konkurencyjne Benchmark innych polskich portów lotniczych Benchmark innych polskich portów lotniczych Czynniki makroekonomiczne Czynniki makroekonomiczne Prognoza ruchu lotniczego w Porcie Lotniczym Zielona Góra w Babimoście

5 Benchmark dla prognozy ruchu lotniczego dla PL Zielona Góra

6 Obszar oddziaływania wpływający na ruch lotniczy w PL Zielona Góra na tle portów benchmarkowych

7 Determinanty wpływające na ruch lotniczy z PL Zielona Góra o Dochody społeczeństwa, o Ceny biletów oraz opłat substytucyjnych i komplementarnych, o Oferta wielkości siatki połączeń dostosowana do potrzeb popytowych, o Zdolność do finansowego wsparcia promocji Regionu i jego dostępności komunikacyjnej, o Rozwój gospodarczy i wzrost PKB w Regionie, o Konkurencyjność, o Lokalizacja PL Zielona Góra, o Naziemna dostępność komunikacyjna Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście (drogi, kolej, połączenia autobusowe, parkingi), o Przewidywana inflacja w kraju, o Liczba ludności w obszarze absorpcji PL Zielona Góra w Babimoście, o Gusty i preferencje podróżnych, o Efekt naśladownictwa i powielania zachowań - tzw. „Efekt owczego pędu”.

8 Ruch pasażerski w PL Zielona Góra od 2016 do 2024

9 Prognoza całości ruchu pasażerskiego wg. Planu Generalnego dla okresu 2016-2024

10 Prognoza ruchu operatorów tradycyjnych PROJEKCJA ILOŚCI PASAŻERÓW

11 Prognoza ruchu operatorów tradycyjnych PROJEKCJA PRZYCHODU

12 Prognoza ruchu operatorów wakacyjno-czarterowego PROJEKCJA ILOŚCI PASAŻERÓW

13 Prognoza ruchu operatorów wakacyjno-czarterowego PROJEKCJA PRZYCHODU

14 Prognoza ruchu operatorów nisko kosztowych LCC PROJEKCJA ILOŚCI PASAŻERÓW

15 Prognoza ruchu operatorów nisko kosztowych LCC PROJEKCJA PRZYCHODU

16 Ruch Pasażerski w PL Zielona Góra podsumowanie projekcji ilości pasażerów i projekcji przychodu z operacyjnej działalności lotniczej.

17 Działalność okołolotnicza i projekcja przychodu wg. Planu Generalnego w okresie 2016 - 2024 specyfikacja działań okołolotniskowych Jednym z elementów działalności gospodarczych i uzyskiwania dodatkowych przychodów z działalności innych niż lotnicza działalność operacyjna są: o sprzedaż usług handlingowych, o sprzedaż paliwa lotniczego, o przychody z prowadzenia parkingów samochodowych, o sprzedaż reklam - strona internetowa, powierzchnia terminalowa, bilbordy przylotniskowe, o sprzedaż powierzchni usługowych w terminalu portowym, o dzierżawa gruntów i obiektów lotniskowych zewnętrznym usługobiorcom z branży lotniczej, Ponadto jest możliwość uzyskiwania przychodów z udziału w dochodowych przedsięwzięciach wspólnie organizowanych z zewnętrznymi udziałowcami. Plan Generalny, ze względu na niemożliwość oszacowania wpływów z takich przedsięwzięć nie uwzględnia ich w swojej projekcji finansowej.

18 Działalność okołolotnicza i projekcja przychodu wg. Planu Generalnego w okresie 2016 - 2024 projekcja wielkości przychodu.

19 Działalność okołolotnicza i projekcja przychodu wg. Planu Generalnego w okresie 2016 - 2024 projekcja wielkości przychodu. PRZYCHODY Z USŁUG HANDLINGOWYCH I SPRZEDAŻY PALIW 80% PRZYCHODY Z REKLAM 2% PARKINGI, DZIERŻAWY 18%

20 Działalność okołolotniskowa jako częściowe wsparcie finansowe. Wpływy z działalności pozaoperacyjnej / okołolotniskowej będą stanowiły częściowe wsparcie finansowe dla działań związanych z: o pozyskaniem dodatkowych operacji lotniczych wakacyjno-czarterowych, o promocyjną lotniska i połączeń lotniczych, o działalnością Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost, o ponoszonymi wydatkami na zarządzanie lotniskiem.

21 Podsumowanie Przychód z prognozy ruchu operatorów lotniczych i z działań pozaoperacyjnych 201620172018 2019 20202021202220232024 -8730000 -3372000 -3758000

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Maciej Król Prezes Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost sp. z o.o.


Pobierz ppt "PLAN GENERALNY Portu Lotniczego Zielona Góra – - Priorytety i kierunki działań rozwoju operacji lotniczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google