Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje dla inwestorów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje dla inwestorów"— Zapis prezentacji:

1 Informacje dla inwestorów
Port Lotniczy Kielce Informacje dla inwestorów Projekt: APA Kuryłowicz & Assocites i POLCONSULT

2 Istniejąca infrastruktura lotnicza w województwie świętokrzyskim
Istniejące lotnisko Masłów k/Kielc - lotnisko cywilne o kodzie referencyjnym 1B, kategorii ogólnego użytku, przeznaczone do startów i lądowań samolotów i szybowców. Z uwagi na swoje usytuowanie i sposób zagospodarowania otaczającego terenu nie jest możliwa jego rozbudowa.

3 Dostępność do polskich portów lotniczych
2008 – lotniska istniejące 2013 – lotniska istniejące i planowane Zródło: Aktualna i prognozowana dostępność przestrzenna jako popytowe kryterium lokalizacji polskich portów lotniczych –doc. dr hab. TOMASZ KOMORNICKI, doc. dr hab. PRZEMYSŁAW ŚLESZYŃSKI – IGiPZ PAN  prezentacja 2009

4 Lokalizacja portu lotniczego
Projektowane lotnisko zlokalizowane jest w odległości 24 km od centrum Kielc, na terenie miejscowości Obice w Gminie Morawica i Grabowiec w Gminie Chmielnik.

5 Stan prac nad projektem - wykonana dokumentacja
Studium wykonalności, Plan Generalny lotniska, Wstępna koncepcja portu lotniczego, Raport oddziaływania na środowisko, Oszacowanie rynku, Mapa z naniesionymi ograniczeniami wysokości zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu, z uwzględnieniem istniejących przeszkód lotniczych, Plan organizacji ruchu lotniczego dla planowanego lotniska Kielce – Obice – opracowany przez Polską Agencje Żeglugi Powietrznej, Promesa zezwolenia na założenie lotniska – wydana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

6 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla Gmin Morawica i Chmielnik

7 Charakterystyka Projektu
Lokalizacja - 24 km od centrum Kielc, na terenie miejscowości Obice w gminie Morawica i Grabowiec w gminie Chmielnik. Kategoria lotniska - publiczne, o zakresie ruchu międzynarodowym Kod referencyjny portu lotniczego - 4 D Powierzchnia lotniska ok. 500 ha Droga startowa m Podstawowe obiekty:   - Terminal pasażerski      - Płyta lotniskowa      - Wieża kontrolna - Strefa cargo      - Strefa serwisowa      - Strefa przeznaczona dla lotnictwa cywilnego      - Infrastruktura lotniskowa      - Parkingi      - Strefa handlowa - Stacja paliw - Oczyszczalnia ścieków i ujęcie wody      - Tereny zielone Finansowanie : Miasto Kielce Budżet państwa Kapitał prywatny Projekt: APA Kuryłowicz & Assocites i POLCONSULT

8 Projekt koncepcyjny Projekt: APA Kuryłowicz & Assocites i POLCONSULT

9 CARGO Kielce – możliwości wybranej lokalizacji
Możliwość operowania lotniska 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu; Wysoki współczynnik wykorzystania lotniska ze względu na warunki klimatyczne i pogodowe; Centralne położenie lotniska w Polsce; Dogodne połączenia drogowe i kolejowe; Bliskie sąsiedztwo „szerokiego toru” w kierunku Ukrainy i Rosji.

10 Tradycja przemysłowa miasta i regionu:
Kielce chlubią się wielowiekową tradycją przemysłową i handlową oraz przynależnością do Staropolskiego Okręgu Przemysłowego – przekształconego później w Centralny Okręg Przemysłowy. Gospodarka regionu bazuje przede wszystkim na przemyśle materiałów budowlanych, w tym wydobywczym, historycznie Kielce są ośrodkiem metalurgicznym, w regionie funkcjonują zakłady przemysłu maszynowego.

11 Zaplecze naukowe w regionie :
W kieleckich uczelniach kształci się ponad studentów z kraju i zagranicy Politechnika Świętokrzyska Politechnika Świętokrzyska kształci przyszłe kadry na kierunkach Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektrotechniki Automatyki i Informatyki, Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego.

12 Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego
Zaplecze naukowe w regionie: Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach należy do największych uczelni w kraju. Uczelnia kształci przyszłe kadry na wydziałach Humanistycznym, Matematyczno – Przyrodniczym, Nauk o Zdrowiu, Pedagogicznym i Artystycznym oraz Zarządzania i Administracji.

13 Targi Kielce Wizytówką gospodarczą miasta są Targi Kielce, drugi co do wielkości ośrodek w kraju – centrum spotkań biznesowych, odwiedzane przez przedsiębiorców z kraju i zagranicy. Rozwój ośrodka targowego znacząco wpływa na koniunkturę gospodarczą regionu Wysoką jakość usług gwarantuje przynależność do międzynarodowych organizacji targowych UFI i CENTREX

14 Wykorzystane materiały:
Oddziaływanie Regionalnego Portu Lotniczego Kielce na gospodarkę miasta Kielce i regionu świętokrzyskiego - WYG International Sp. z o.o. Warszawa Prace przedprojektowe , studialno - koncepcyjne i analizy przedinwestycyjne dla RPL Kielce- Ove Arup & Partners Poland Sp. z o.o Warszawa Koncepcja architektoniczno – budowlana i funkcjonalno - przestrzenna Regionalnego Portu Lotniczego Kielce - POLCONSULT i APA Kuryłowicz & Associates Aktualna i prognozowana dostępność przestrzenna jako popytowe kryterium lokalizacji polskich portów lotniczych - doc. dr hab. TOMASZ KOMORNICKI, doc.dr hab. PRZEMYSŁAW ŚLESZYŃSKI– IGiPZ PAN -  prezentacja 2009 Opracowania własne UM Kielce

15 25 – 405 Kielce, ul. Szermentowskiego 5
tel. / fax


Pobierz ppt "Informacje dla inwestorów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google