Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywne kobiety szczawin.pl – od pomysłu do realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywne kobiety szczawin.pl – od pomysłu do realizacji."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywne kobiety szczawin.pl – od pomysłu do realizacji Priorytet IX POKL Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Ewa Chodorowska- UG Szczawin Kościelny

2 www.plock.roEFS.pl Od pomysłu do realizacji Proble m Pomy sł na proje kt Diag noza sytua cji Wnio sek Realiz acja Ocena

3 www.plock.roEFS.pl PROBLEMY Kobiety w gminie Szczawin Kościelny są: Mało aktywnie społecznie; Mało aktywne zawodowo; Bierne i bezradne/ brak motywacji do podejmowania działań; Mają niską samoocenę/ brak wiary we własne możliwości;

4 www.plock.roEFS.pl PROBLEMY Obciążone obowiązkami opiekuńczymi; Nie podnoszą swoich kwalifikacji/ dezaktualizacja wiedzy.

5 www.plock.roEFS.pl DIAGNOZA Na koniec 2007 roku w Gminie Szczawin Kościelny było 513 osób bezrobotnych z tego 265 to kobiety, co stanowi ponad 50% ogółu bezrobotnych.

6 www.plock.roEFS.pl DIAGNOZA Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zbadało że: Ponad 50 % kobiet mieszkających na wsi nie pracuje zawodowo; 20% pracuje w gospodarstwie rolnym; 25% zawodowo poza rolnictwem; 4 % w gospodarstwie i zawodowo.

7 www.plock.roEFS.pl POMYSŁ KOBIETY Pobudzenie do aktywności w społeczeństwie Pobudzenie do aktywności zawodowej/ edukacyjnej Podniesienie wiary we własne siły i możliwości

8 www.plock.roEFS.pl Aktywne kobiety szczawin.pl

9 www.plock.roEFS.pl CEL OGÓLNY Pobudzenie do aktywności na rzecz rozwoju własnego i społeczności lokalnej, przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej i ustawicznej edukacji 15 kobiet z wiejskiej Gminy Szczawin Kościelny.

10 www.plock.roEFS.pl CELE SZCZEGÓŁOWE Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie motywacji, autoprezentacji, komunikacji i asertywności; Poszerzenie wiedzy dotyczącej korzystania z komputera i internetu; Uświadomienie potrzeby edukacji ustawicznej poprzez zapoznanie się z możliwościami jakie daje komputer i internet;

11 www.plock.roEFS.pl CELE SZCZEGÓŁOWE Zapoznanie z możliwościami wykorzystania internetu w lokalnych działaniach; Poszerzenie wiadomości i umiejętności w zakresie projektowania ogrodów.

12 www.plock.roEFS.pl DZIAŁANIA Szkolenia rozwijające umiejętności prospołeczne Trening motywacyjny 10h Trening autoprezentacji i komunikacji 10h Trening asertywności 10h CEL: Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie motywacji, autoprezentacji, komunikacji i asertywności

13 www.plock.roEFS.pl DZIAŁANIA Szkolenia z zakresu wykorzystania ICT Korzystanie z komputera i internetu 20h Kształcenie ustawiczne z wykorzystaniem komputera i internetu 10h Komputer i internet w lokalnych działaniach społecznych i edukacyjnych 10h Cel: Zapoznanie z możliwościami wykorzystania internetu w lokalnych działaniach CEL: Poszerzenie wiedzy dotyczącej korzystania z komputera i internetu CEL: Uświadomienie potrzeby edukacji ustawicznej poprzez zapoznanie się z możliwościami jakie daje komputer i internet

14 www.plock.roEFS.pl DZIAŁANIA Szkolenia i konsultacje z zakresu projektowania ogrodów 16h - Projektowanie własnego ogrodu Wyjazd studyjny 4h CEL: Poszerzenie wiadomości i umiejętności w zakresie projektowania ogrodów

15 www.plock.roEFS.pl DZIAŁANIA KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓD

16 www.plock.roEFS.pl DZIAŁANIA Zakładka na gminnej stronie www.szczawin.pl www.szczawin.pl Aktywne kobiety – prezentująca najpiękniejsze ogrody, które powstały w ramach projektu.

17 www.plock.roEFS.pl REZULTATY Wzrost aktywności edukacyjnej i społecznej; Wzrost poczucia własnej wartości; Wzrost pewności w kontaktach z innymi ludźmi, Wzrost motywacji do działań; Poprawa umiejętności prezentacji własnej osoby; Pogłębienie umiejętności aktywnego słuchania i zdobywania informacji;

18 www.plock.roEFS.pl REZULTAT Zwiększenie wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia sukcesu; Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z komputera i internetu oraz wykorzystania w lokalnych działaniach; Wzrost świadomości do potrzeby kształcenia ustawicznego; Poznanie zasad projektowania ogrodów.

19 www.plock.roEFS.pl Wniosek Aktywne kobiety szczawin.pl otrzymał 109 punktów na 120 możliwych i uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 47 tys złotych. Będzie realizowany od stycznia do lipca 2010 roku na terenie Gminy Szczawin Kościelny. Grupa docelowa: 15 kobiet mieszkających na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

20 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jeśli myślisz rok naprzód- sadź ryż Jeśli myślisz 10 lat naprzód- sadź drzewo Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód- ucz ludzi

21 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę. Urząd Gminy Szczawin Kościelny ul. Jana Pawła II 10 09-550 Szczawin Kościelny www.szczawin.pl www.bip.szczawin.pl tel 024 235 13 72 fax 024 235 13 66 www.bip.szczawin.pl


Pobierz ppt "Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywne kobiety szczawin.pl – od pomysłu do realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google