Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie poświęcone wdrażaniu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 31 maja 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie poświęcone wdrażaniu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 31 maja 2012r."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie poświęcone wdrażaniu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 31 maja 2012r

2 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwo ś cia Psychoruchowa 35-036 Rzeszów ul. Dabrowskiego 1/5a tel/fax.(017)85-200-51 www.adhd.rzeszow.pl www.adhd.rzeszow.pl

3 Dlaczego powstało Stowarzyszenie ? bo była taka potrzeba, coraz wiecej dzieci i młodziezy ma problemy z nadpobudliwoscia, nadruchliwo ś cia i koncentracja uwagi, rodzice byli bezradni, osamotnieni i napotykali na spore problemy z diagnoza, rodzice mieli problemy z dzie ć mi w szkole, w przedszkolu i w domu,

4 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwo ś ci ą Psychoruchow ą powstało w czasie spotkania rodziców 17 pa ź dziernika 2004r. zostało zarejestrowane 28.01.2005r. od 08.03.2005r. posiada status Organizacji Po ż ytku Publicznego

5 Działalnosc Stowarzyszenia : Szerzenie wiedzy o ADHD poprzez organizowanie: - Podkarpackich Konferencji Szkoleniowych - Warsztatów na temat metod pracy z dzieckiem z ADHD, - Szkolen z róznych metod terapeutycznych

6 Działalnosc Stowarzyszenia : Prowadzenie zajec indywidualnych dla dzieci Prowadzenie warsztatów dla dobrych rodziców Organizowanie zajec wakacyjnych

7 Działalnosc Stowarzyszenia : Terapia Biofeedback,

8 Działalnosc Stowarzyszenia : Terapia z Integracji Sensorycznej

9 Działalnosc Stowarzyszenia : Spotkania dla rodziców i nauczycieli kazda pierwsza sroda miesiaca od 17:30.

10 Działalno sc Stowarzyszenia : Stowarzyszenie realizuje projekty w ramach zadan współfinansowanych przez MOPS, ROPS, Kuratorium O ś wiaty Wydział Zdrowia Miasta Rzeszowa

11 Działalnosc Stowarzyszenia : W ramach EFS Stowarzyszenie w latach 2006 - 2008 przeszkoliło na Podkarpaciu 259 osób z Kinezjologii Edukacyjnej w ramach projektu Nowe technologie edukacyjne wspomaganiem uczenia si ę w szkołach i przedszkolach

12 Działalnosc Stowarzyszenia : W 2010r. Stowarzyszenie przeszkoliło 228 osób w ramach projekt Ruch Rozwijaj ą cy wg W.Sherborne współfinansowanego przez UE w ramach EFS

13 Działalnosc Stowarzyszenia : W roku szkolnym 2010 / 2011 Stowarzyszenie zrealizowało projekt Asystent dziecka z ADHD finansowany ze srodków EFS. W ramach projektu 32 bezrobotnych nauczycieli odbywało staz w klasach I-III jako asystent dziecka z ADHD

14 Działalnosc Stowarzyszenia : W latach 2010/11 Stowarzyszenie przeszkoliło w ramach projektu Integracja sensoryczna szans ą na podniesienie kwalifikacji 160 osób z województwa podkarpackiego. Osoby te otrzymał certyfikat uprawniaj ą cy do diagnozy i terapii Metod ą Integracji Sensorycznej.

15 Działalnosc Stowarzyszenia : Obecnie Stowarzyszenie realizuje dwa projekty ramach POKL: Nowatorskie metody pracy z dzieckiem z ADHD oraz Kompleksowe przygotowanie do pracy z dzieckiem z ADHD.

16 Dzi ę kujemy za uwag ę Wszystkie informacje dotyczae biezacej działalnosci Stowarzyszenia oraz realizowanych projektów dostepne na stronie Stowarzyszenia www.adhd.rzeszow.plwww.adhd.rzeszow.pl.

17 X Konferencja Już dziś Państwa zapraszamy na X Podkarpacka Konferencję Szkoleniową 13.09.2013r o godzinie 13:00

18 ADHD - owcy to ludzie z turbodoładowaniem

19 ADHD-owcy to ludzie skazani na indywidualny tok zycia.

20 Nazbyt uzwojonym mysli wypadaja na zakretach.

21 Jestes moim najtrudniejszymym zadaniem; mało danych a tak wieeeeele niewiadomych.

22 Na półce z porcelan ą układam nasze emocje i kolejny raz zamiatam skorupy z podłogi.

23

24 Dziekuje za uwage www.adhd.rzeszow.pl


Pobierz ppt "Spotkanie poświęcone wdrażaniu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 31 maja 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google