Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Sześciolatek w szkole”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Sześciolatek w szkole”"— Zapis prezentacji:

1 „Sześciolatek w szkole”
KONFERENCJA „Sześciolatek w szkole” Iwona Rybeńska - doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, ODN

2

3 14:00 Rozpoczęcie konferencji
14:05 Uwarunkowania prawne regulujące funkcjonowanie dziecka sześcioletniego w szkole i w przedszkolu 14:15 Psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania rozwoju dziecka 14:45 Jak szkoła może się przygotować na przyjęcie sześciolatków do klasy pierwszej? 15:45 Przerwa 15:55 Elementy teorii i terapii SI 16:30 Prawidłowości rozwoju mowy dziecka sześcioletniego 17:10 Współdziałanie środowiska rodzinnego i szkolnego, czyli współpraca z rodzicami 17:35 Pytania do prelegentów, podsumowanie konferencji.

4 1 września 2014 roku wszystkie dzieci sześcioletnie pójdą do pierwszej klasy

5 Siedmiolatek a sześciolatek
Rozwój dziecka i jego dojrzewanie jest procesem ciągłym, w którym co pewien czas następują tzw. skoki rozwojowe, związane głównie z działaniem układu hormonalnego. Niezwykle ważny skok rozwojowy przypada na okres 5-6 roku życia.

6 CO ZYSKA SZEŚCIOLATEK ROZPOCZYNAJĄC NAUKĘ W SZKOLE?
Jak najwcześniejsze objęcie dziecka zorganizowaną edukacją zapewnia mu szybszy rozwój, wcześniejsze odkrywanie jego talentów i korygowanie ewentualnych deficytów. 6

7 od 4 lat od 5 lat od 6 lat od 7 lat brak danych Źródło: Eyrydice, FRSE

8 CO W PROCESIE EDUKACJI SZEŚCIOLATKA LEŻY PO STRONIE
NAUCZYCIELA?

9 CO W PROCESIE EDUKACJI SZEŚCIOLATKA LEŻY PO STRONIE
SZKOŁY?

10 Szkoły realizując programy rządowe:
„Radosna szkoła” „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” tworzą lepsze warunki do pracy z młodszym uczniem.

11 Diagnoza gotowości do podjęcia nauki
Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji przydatnych: Rodzicom - aby poznali stan gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole i mogli je wspomagać odpowiednio do potrzeb w osiąganiu tej gotowości. Nauczycielom przedszkola - przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym możliwe rozpoczęcie nauki w szkole w okresie od stycznia do maja.

12 Diagnoza gotowości do podjęcia nauki
W roku szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole, nauczyciele wychowania przedszkolnego przeprowadzają diagnozę gotowości podjęcia przez dziecko nauki szkolnej.

13 NA CZYM W PRAKTYCE MOŻE POLEGAĆ PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA SZEŚCIOLATKA?


Pobierz ppt "„Sześciolatek w szkole”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google