Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady wyboru i wytyczne do opisu dobrych praktyk Dr inż. Janusz Adamczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady wyboru i wytyczne do opisu dobrych praktyk Dr inż. Janusz Adamczyk."— Zapis prezentacji:

1 Zasady wyboru i wytyczne do opisu dobrych praktyk Dr inż. Janusz Adamczyk

2 Zasady wyboru i wytyczne do opisu dobrych praktyk W projekcie przewidziano dwie sesje warsztatów mających na celu prezentację najlepszych projektów, tzw. dobrych praktyk wpisujących się w tematykę zarządzania środowiskowego.

3 Do udziału w warsztatach zaproszono przedstawicieli: przedsiębiorstw, przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji naukowo-badawczych, instytucji naukowo-badawczych, instytucji okołobiznesowych. instytucji okołobiznesowych.

4 Cel warsztatów Głównym celem warsztatów, zatytułowanych Transfer dobrych praktyk – szansą rozwoju innowacyjnego i przyjaznego środowisku regionu było wzmocnienie współpracy pomiędzy aktorami regionu lubuskiego: sektorem przedsiębiorstw, administracją samorządową oraz Uniwersytetem Zielonogórskim poprzez tworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń na temat dobrych praktyk.

5 Metoda badawcza W trakcie warsztatów jako metodę badawczą zastosowano – studium przypadku, które pozwala na dogłębną analizę wybranych projektów.

6 W ramach pierwszych warsztatów: ustalono kryteria pozwalające nazwać konkretne działanie dobrą praktyką w zakresie zarządzania środowiskowego, ustalono kryteria pozwalające nazwać konkretne działanie dobrą praktyką w zakresie zarządzania środowiskowego, wykreowano narzędzie współpracy i wymiany doświadczeń w obszarze dobrych praktyk. wykreowano narzędzie współpracy i wymiany doświadczeń w obszarze dobrych praktyk.

7 Miano dobrej praktyki otrzyma przedsięwzięcie, które: charakteryzujące się dużą skutecznością i efektywnością, charakteryzujące się dużą skutecznością i efektywnością, jest zrealizowane, już zakończone, jest zrealizowane, już zakończone, charakteryzujące się uniwersalnością, a także powtarzalnością – można je więc zastosować (lub jego istotny fragment) w wielu innych organizacjach i instytucjach, charakteryzujące się uniwersalnością, a także powtarzalnością – można je więc zastosować (lub jego istotny fragment) w wielu innych organizacjach i instytucjach, jest aktualne (przedział czasu, w którym projekt był realizowany obejmuje od 2 do 5 lat), jest aktualne (przedział czasu, w którym projekt był realizowany obejmuje od 2 do 5 lat), posiada znamiona rozwiązania innowacyjnego, nowatorskiego, posiada znamiona rozwiązania innowacyjnego, nowatorskiego, korzystne dla środowiska, czyli charakteryzuje się oszczędnością energii i zasobów środowiska. korzystne dla środowiska, czyli charakteryzuje się oszczędnością energii i zasobów środowiska.

8 Pogłębiony wywiad Kluczową składową pierwszego etapu prac było przygotowanie kwestionariusza pogłębionego wywiadu, który składał się z dwóch części.

9 Pierwsza część dotyczyła takich zagadnień jak: nazwa organizacji (przedsiębiorstwa, gminy, powiatu), nazwa organizacji (przedsiębiorstwa, gminy, powiatu), dane adresowe organizacji, dane adresowe organizacji, ogólna charakterystyka organizacji, ogólna charakterystyka organizacji, nazwa dobrej praktyki, nazwa dobrej praktyki, źródła współfinansowania dobrej praktyki (wartość projektu), źródła współfinansowania dobrej praktyki (wartość projektu), zasięg geograficzny dobrej praktyki, zasięg geograficzny dobrej praktyki, czas trwania dobrej praktyki. czas trwania dobrej praktyki.

10 W drugiej części kwestionariusza zamieszczono pytania obejmujące: tło projektu (genezę), tło projektu (genezę), beneficjentów (adresatów) projektu, beneficjentów (adresatów) projektu, cel główny projektu, cel główny projektu, opis projektu, opis projektu, rezultaty (produkty) projektu, rezultaty (produkty) projektu, wymiar ekologiczny projektu, wymiar ekologiczny projektu, udział innych organizacji (instytucji) w realizację projektu, udział innych organizacji (instytucji) w realizację projektu, opis działań promujących projekt, opis działań promujących projekt, problemy i przeszkody w procesie realizacji projektu problemy i przeszkody w procesie realizacji projektu rekomendacje i wskazówki dla innych potencjalnych projektodawców. rekomendacje i wskazówki dla innych potencjalnych projektodawców.

11 Drugi etap prac W ramach drugiego etapu prac przeprowadzono wywiady pogłębione z przedstawicielami wybranych (w sposób celowy) organizacji województwa lubuskiego oraz pozyskano ze źródeł wtórnych, dane na temat tych instytucji. Następnie przygotowano opisy dobrych praktyk w oparciu o zebrane informacje.

12 Warsztaty II W ramach drugich warsztatów zaprezentowano przykłady dobrych praktyk oraz przeprowadzono dyskusję nt. możliwości przeniesienia i wykorzystania przedstawionych rozwiązań w innych instytucjach.

13 Omówiono problemy wygenerowania obszarów szczególnie istotnych dla wzrostu innowacyjności w regionie lubuskim, wygenerowania obszarów szczególnie istotnych dla wzrostu innowacyjności w regionie lubuskim, tworzenia i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie zarządzania środowiskowego w regionie lubuskim tworzenia i upowszechniania dobrych praktyk w zakresie zarządzania środowiskowego w regionie lubuskim identyfikacja klastrów regionu lubuskiego, identyfikacja klastrów regionu lubuskiego, próba inicjowania zintegrowanej sieci współpracy pomiędzy organizacjami w zakresie rozwoju regionalnego, próba inicjowania zintegrowanej sieci współpracy pomiędzy organizacjami w zakresie rozwoju regionalnego, zidentyfikowania nowych pomysłów i rozwiązań dla przyszłych działań i inicjatyw w regionie lubuskim. zidentyfikowania nowych pomysłów i rozwiązań dla przyszłych działań i inicjatyw w regionie lubuskim.

14 Na zakończenie realizacji projektu przeprowadzono analizę uzyskanych w czasie badań danych oraz opracowano na ich podstawie rekomendacje.

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zasady wyboru i wytyczne do opisu dobrych praktyk Dr inż. Janusz Adamczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google