Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwo dla prewencji Europejska Kampania Informacyjna 2012-2013 Katowice, 14 listopada 2011 r. spotkanie Krajowej Sieci Partnerów KPC Agencji w Bilbao.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwo dla prewencji Europejska Kampania Informacyjna 2012-2013 Katowice, 14 listopada 2011 r. spotkanie Krajowej Sieci Partnerów KPC Agencji w Bilbao."— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwo dla prewencji Europejska Kampania Informacyjna Katowice, 14 listopada 2011 r. spotkanie Krajowej Sieci Partnerów KPC Agencji w Bilbao

2 Karl Marbe (1869 – 1953) Teoria Marbego: Istnieje większe prawdopodobieństwo wypadku, jeśli jego potencjalna ofiara miała już wcześniej podobne zdarzenie – co oznacza, że prędzej ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi człowiek, który już raz tego doświadczył. Różne poglądy na prewencję wypadkową w przeszłości

3 Wniosek Karla Marbego: Istnieje typ ludzi, którzy mają psychofizyczne predyspozycje do ulegania nieszczęśliwym zdarzeniom (tzw. pechowcy lub wypadkowicze), spotyka się ich w każdym zawodzie.

4 Różne poglądy na prewencję wypadkową w przeszłości Działania prewencyjne wg Marbego Przeprowadzanie badań psychologicznych mających na celu wykrywanie pechowych osób i eliminowanie ich z zawodów, w których o wypadki najłatwiej.

5 Czy teoria Karla Marbego była słuszna??? Różne poglądy na prewencję wypadkową w przeszłości

6 Teoria Marbego wywołała szeroką dyskusję lecz nie została potwierdzona przez innych uczonych.

7 Dzisiejsze statystyki Co roku w EU ponad 5500 osób traci życie wskutek wypadków w miejscu pracy. (Eurostat) osób umiera rocznie w wyniku chorób zawodowych. (MOP) Wiele z tych osób udałoby się uratować, gdyby przewidziano zagrożenia i wdrożono racjonalne środki bezpieczeństwa, które byłyby surowo przestrzegane!

8 Czym jest prewencja Lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego warto promować bezpieczne i zdrowe miejsca pracy.

9 Prewencja wg EU-OSHA Partycypowanie i analiza różnych aspektów pracy w celu zidentyfikowania zagrożeń mogących wystąpić nagle lub po upływie dłuższego czasu, a także podjęcie działań w celu ich wyeliminowania lub zmniejszenia.

10 Tematyka kampanii – dlaczego prewencja? Jest podstawą europejskiego podejścia do bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (podstawowe zasady prewencji – określone w art. 6 Dyrektywy Rady 89/391/EWG) Jest podstawowym warunkiem budowania kultury bezpieczeństwa

11 Cele strategiczne kampanii Partnerstwo dla prewencji rozpowszechnianie wiedzy, że pracownicy i kierownictwo muszą współpracować celem zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy z przyczyn etycznych, praktycznych, prawnych i gospodarczych; zapewnienie pracodawcom czytelnych i prostych wskazówek dotyczących zarządzania konkretnymi rodzajami zagrożeń związanych z pracą, we współpracy z pracownikami i ich przedstawicielami, zapewnienie praktycznych informacji i narzędzi promowania kultury bezpieczeństwa, w szczególności w MSP wspierania włączania kwestii zarządzania ryzykiem i zagrożeniami zdrowia do strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw tworzenie fundamentów bardziej zrównoważonej kultury zarządzania ryzykiem w Europie

12 Podkreślenie znaczenia: działań kadry zarządzającej w zakresie BHP zaangażowania pracowników na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy Cele strategiczne kampanii Partnerstwo dla prewencji

13 Partnerstwo dla prewencji Bardzo ważne jest, by pracownicy i ich przedstawiciele rozumieli te zasady, jeśli mają skutecznie kontrolować, a w miarę możliwości eliminować zagrożenia.

14 Podstawowe zasady zapobiegania zagrożeniom (1): Unikanie zagrożeń Ocena zagrożeń, których nie da się uniknąć Zwalczanie zagrożeń u źródła Adaptacja procesów do potrzeb indywidualnych, w szczególności w przypadku projektowania miejsc pracy oraz wyboru wyposażenia i metod produkcji Dostosowania do postępu technicznego Wymiana elementów niebezpiecznych na bezpieczne lub bezpieczniejsze

15 Podstawowe zasady zapobiegania zagrożeniom(2): Stworzenie spójnej ogólnej polityki prewencyjnej obejmującej rozwiązania technologiczne, organizację pracy, warunki robocze, relacje społeczne oraz wpływ czynników związanych ze środowiskiem pracy. Nadanie zbiorowym środkom zapobiegawczym pierwszeństwa przed indywidualnymi środkami zapobiegawczymi. Przekazywanie pracownikom odpowiednich instrukcji

16 widoczne czynne zaangażowanie zarządu i dyrektorów/właścicieli przedsiębiorstwa ustanowienie wydajnych systemów komunikacji oraz struktur zarządzania w dół, lub komunikacji krzyżowej w mniejszych przedsiębiorstwach zaangażowanie pracowników i ich przedstawicieli w promowanie i osiąganie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy np. poprzez nadawanie im uprawnień i zachęcanie do skutecznej komunikacji w górę oraz zapewnienie wysokiej jakości szkoleń zarządzanie kwestiami bhp na podstawie oceny ryzyka Co oznacza w praktyce przywództwo? (1)

17 włączanie dobrego zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem do wszystkich elementów działalności podkreślanie znaczenia kwestii związanych z bhp w strategiach społecznej odpowiedzialności organizacji promowanie tych idei wzdłuż całości łańcucha dostaw monitorowanie, sprawozdawczość i przeglądy dotyczące wyników w zakresie bhp Co oznacza w praktyce przywództwo? (2)

18 Jak wygląda zaangażowanie pracowników w praktyce? Efektywny i otwarty dialog, zakładający rzeczywiste słuchanie wątpliwości drugiej strony. Wspólne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Udział w tworzeniu strategii i praktyk w dziedzinie bhp. Udział pracowników w promowaniu i osiąganiu bezpiecznych warunków pracy, przyjaznych dla zdrowia. Pełne współdziałanie pracowników z pracodawcami, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia. Stosowanie ustaleń celem osiągnięcia rezultatów w praktyce.

19 Korzyści z zaangażowania pracowników niższy wskaźnik wypadków niższy wskaźnik absencji pracowników większa świadomość zagrożeń w miejscu pracy lepsza kontrola zagrożeń w miejscu pracy ekonomiczne rozwiązania wyższe morale pracowników i bardziej zadowoleni pracownicy

20 Adresaci kampanii pracodawcy, organizacje zrzeszające pracodawców pracownicy, specjaliści ds. BHP, związki zawodowe inne zainteresowane strony (np. inspektorzy pracy, eksperci itp.)

21 Strategiczni adresaci kampanii liderzy wśród organizacji/przedsiębiorstw (sektor prywatny jak i publiczny) specjaliści ds. bezpieczeństwa w pracy

22 kwietnia oficjalne rozpoczęcie kampanii podczas duńskiego przewodnictwa w Radzie UE inauguracja Konkursu Dobrych Praktyk 43 tydzień Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy kwietnia ceremonia wręczenia nagród w Konkursie Dobrych Praktyk w czasie przewodnictwa Irlandii w Radzie UE listopad przedsięwzięcie zamykające kampanię w czasie litewskiego przewodnictwa w Radzie UE Kalendarium kampanii

23 Prewencja oznacza właściwe zarządzanie ryzykiem. Partnerskie działania pracodawców i pracowników na rzecz prewencji niosą ze sobą wiele korzyści.

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Partnerstwo dla prewencji Europejska Kampania Informacyjna 2012-2013 Katowice, 14 listopada 2011 r. spotkanie Krajowej Sieci Partnerów KPC Agencji w Bilbao."

Podobne prezentacje


Reklamy Google