Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prowadzący: Maria Mika (DFOP) i Marcin Kowalski (PIFS)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prowadzący: Maria Mika (DFOP) i Marcin Kowalski (PIFS)"— Zapis prezentacji:

1 Prowadzący: Maria Mika (DFOP) i Marcin Kowalski (PIFS)
Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych Województwa Dolnośląskiego - więcej dla rozwoju regionu Spotkanie robocze Prowadzący: Maria Mika (DFOP) i Marcin Kowalski (PIFS) Wrocław, 21 maja 2012 r.

2 Dlaczego FORUM Partnerów ?
Utrwalenie dotychczasowej współpracy między Partnerami Społ.-Gospodarczymi w województwie dolnośląskim. Mówienie jednym głosem o sprawach istotnych / dla rozwoju regionu. Lepsza koordynacja współpracy między organizacjami, które są zaangażowane w różne ciała społeczne i gospodarcze (WKDS). Przygotowanie do nowego okresu programowania Wyraźny trend formalizowania współpracy np. Forum Subregionalne Obszaru Sudeckiego (12 powiatów podpisało formalne porozumienie).

3 Jak rozumiemy Partnerstwo ?
Zasada partnerstwa jest jedną z podwalin polityki spójności UE. Zostało to wyraźnie podkreślone przez podczas V Forum Kohezyjnego w Brukseli w 2010 r. Partnerstwo oznacza, że aktorzy społeczni i ekonomiczni powinni być zaangażowani w programowanie, implementację i ewaluację wszystkich aspektów polityki spójności UE. Według Komisji Europejskiej - trzeci sektor wraz z partnerami społecznymi (pracodawcami i związkami zawodowymi) to bardzo istotni partnerzy w procesie kształtowania polityk publicznych.

4

5 Nowy okres programowania 2014 - 2020
Konsultacje społeczne projektu pakietu nowych rozporządzeń Komisji Europejskiej dot. nowej perspektywy finansowej ( r.). Propozycja Komisji Europejskiej zgodnie, z którą co najmniej 25 proc. pieniędzy dystrybuowanych w ramach polityki spójności w latach ma pochodzić z EFS. W projekcie rozporządzenia EFS przywiązuje się dużą wagę do udziału Partnerów społecznych w programowaniu i realizacji priorytetów oraz działań Funduszu.

6 Co udało się zrobić dotychczas ?
Wysyłka pism do liderów opinii - decydentów Jan Olbrycht Poseł Parlament Europejski Jerzy Buzek Jacek Protasiewicz Michał Boni Minister Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Henryk Wujec Doradca Kancelaria Prezydenta RP Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rafał Jurkowlaniec Marszałek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Mirosława Kwiatek Dyrektor Departamentu EFS Barbara Kaśnikowska Dyrektor Departamentu RPO

7 Co udało się zrobić dotychczas ?
Pismo z informacją o powołaniu Forum, zaproszeniem do współpracy oraz pytaniem o wsparcie finansowe działań Forum Partnerów: Imię i nazwisko Funkcja Instytucja Elżbieta Bieńkowska Minister Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Paweł Chorąży Dyrektor Ewa Synowiec Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

8 Pozostałe działania: Stworzenie dokładnej bazy danych wszystkich członków Forum Partnerów Społeczno – Gospodarczych. Projekt logotypu – wizualizacji Forum Partnerów Społeczno – Gospodarczych. Uzyskanie deklaracji i wsparcia ze strony OFOP. Starania o włączenie do Dolnośląskiej Rady Gospodarczej. Starania dot. udziału w jesiennej regionalnej konferencji w roli panelistów (pismo).

9 Dziękujemy za uwagę i za udział w spotkaniu
Maria Mika Marcin Kowalski Dolnośląska Federacja Polska Izba Firm Organizacji Pozarządowych Szkoleniowych tel tel


Pobierz ppt "Prowadzący: Maria Mika (DFOP) i Marcin Kowalski (PIFS)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google