Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Joanna Skowron Kierownik Projektu Główny Inspektorat Sanitarny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Joanna Skowron Kierownik Projektu Główny Inspektorat Sanitarny"— Zapis prezentacji:

1 Joanna Skowron Kierownik Projektu Główny Inspektorat Sanitarny
„Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)” Joanna Skowron Kierownik Projektu Główny Inspektorat Sanitarny Warszawa, 4 września 2009 r.

2 Światowa Inicjatywa Bloomberga na Rzecz Ograniczania Używania Tytoniu Dzięki środkom z Bloomberg Philanthropies w 2006 r. zapoczątkowano Globalny program zmniejszenia używania tytoniu w krajach rozwijających się Program wspiera projekty mające na celu rozwój i dostarczenie wysokiej jakości interwencji w zakresie ograniczenia używania tytoniu w krajach aplikujących Dotacje w ramach programu rozpatrywane i przydzielane są przez Międzynarodową Unię przeciwko Gruźlicy i Chorobom Płuc oraz Kampanię dla Dzieciństwa Wolnego od Dymu Tytoniowego Wnioski aplikacyjne muszą koncentrować się na realizacji polityki zmian, które doprowadzą do znacznej redukcji używania tytoniu

3 Koordynator projektu: Główny Inspektorat Sanitarny
„Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT” Koordynator projektu: Główny Inspektorat Sanitarny Czas trwania projektu: 24 miesiące (kwiecień 2009 do kwiecień 2011)

4 Miasta partnerskie: Łódź, Rzeszów, Szczecin

5 ochrona zdrowia ludności w Polsce
Główny cel programu: ochrona zdrowia ludności w Polsce

6 Cele szczegółowe: upowszechnienie wiedzy o istniejącym prawie – ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9 listopada r. (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1996 roku) tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego (zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, parki, przystanki autobusowe i tramwajowe) podnoszenie świadomości na temat wpływu dymu tytoniowego na zdrowie człowieka (bierne i czynne palenie) oraz uzyskanie poparcia społecznego dla wprowadzania nowego prawa wzmocnienie egzekwowania obowiązującego prawa w obiektach użyteczności publicznej podległych miastom

7 Działania zorganizowanie konferencji prasowej inaugurującej rozpoczęcie projektu

8 Działania zorganizowanie szkoleń dla koordynatorów projektu

9 Działania zorganizowanie szkoleń dla koordynatorów projektu

10 Działania przeprowadzenie społecznej kampanii medialnej w Internecie, prasie, telewizji i radiu oraz organizowanie imprez w środowiskach lokalnych

11 Działania przeprowadzenie społecznej kampanii medialnej w Internecie, prasie, telewizji i radiu oraz organizowanie imprez w środowiskach lokalnych

12 Działania przeprowadzenie społecznej kampanii medialnej w Internecie, prasie, telewizji i radiu oraz organizowanie imprez w środowiskach lokalnych

13 Działania przeprowadzenie społecznej kampanii medialnej w Internecie, prasie, telewizji i radiu oraz organizowanie imprez w środowiskach lokalnych

14 Działania nawiązanie współpracy z potencjalnymi partnerami projektu, zawiązanie koalicji lokalnych

15 Działania nawiązanie współpracy z potencjalnymi partnerami projektu, zawiązanie koalicji lokalnych

16 Działania umieszczenie znaków informujących o wprowadzeniu stref wolnych od dymu tytoniowego

17 Działania przeprowadzenie badań dot. odbioru społecznego powstałych stref bezdymnych przeprowadzenie badań w instytucjach publicznych, w których wprowadzono zakaz palenia tytoniu opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych monitoring w zakresie przestrzegania prawa przeprowadzany przez straż miejską monitoring działań dokonywany jest przez koordynatorów z Głównego Inspektoratu Sanitarnego zorganizowanie międzynarodowych warsztatów w zakresie tworzenia stref wolnych od dymu tytoniowego

18 Oczekiwane efekty zapoznanie społeczeństwa z obowiązującym prawem oraz uzyskanie akceptacji wprowadzanych zmian zmiana mentalności społeczeństwa dot. przyzwolenia na palenie tytoniu w miejscach użyteczności publicznej uwolnienie od dymu instytucji publicznych uwolnienie od zagrożenia zdrowia i życia dzieci, młodzieży i dorosłych spowodowanego dymem tytoniowym zaktywizowanie społeczeństwa do podejmowania trudnych tematów oraz uczestnictwa w kampaniach społecznych prestiż miast partnerskich w kraju i za granicą oraz aktywizacja do podejmowania innych działań promujących zdrowy styl życia wykorzystanie zdobytej wiedzy przy podejmowaniu innych działań prozdrowotnych

19 Dziękuję za uwagę KONTAKT: j.skowron@gis.gov.pl www.pis.gov.pl
tel:


Pobierz ppt "Joanna Skowron Kierownik Projektu Główny Inspektorat Sanitarny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google