Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA PRZEPROWADZONEGO ZA POMOCĄ ANKIET INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA PRZEPROWADZONEGO ZA POMOCĄ ANKIET INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA PRZEPROWADZONEGO ZA POMOCĄ ANKIET INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 W ramach zadania Wsparcie biura karier przeprowadzone zosta ł y badania maj ą ce na celu poznanie oczekiwa ń kadry zarz ą dzaj ą cej odno ś nie kompetencji jakie powinni posiada ć pracownicy i kandydaci do pracy. Badanie ma charakter panelowy i obejmuje 150 respondentów. W kolejnych slajdach przedstawiamy krótk ą informacj ę graficzn ą o wynikach przeprowadzonych, za pomoc ą ankiet, bada ń. Jednocze ś nie informujemy, i ż wkrótce pojawi si ę kolejna analiza dotycz ą ca ankiet przeprowadzonych w nast ę pnym okresie ca ł ego cyklu bada ń. INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego IV TURA BADA Ń BADANIE PRZEPROWADZONO W III KWARTALE 2012 ROKU

3 źródło opracowanie własne INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 źródło :opracowanie własne INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródło: opracowanie własne.

6 INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego źródło :opracowanie własne


Pobierz ppt "PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA PRZEPROWADZONEGO ZA POMOCĄ ANKIET INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google