Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy p ę kaj ą ce baloniki maj ą co ś wsp ó lnego z trz ę sieniami ziemi? Instytut Geofizyki PAN, Festiwal Nauki 2006 Czy pękające baloniki mają coś wspólnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy p ę kaj ą ce baloniki maj ą co ś wsp ó lnego z trz ę sieniami ziemi? Instytut Geofizyki PAN, Festiwal Nauki 2006 Czy pękające baloniki mają coś wspólnego."— Zapis prezentacji:

1 Czy p ę kaj ą ce baloniki maj ą co ś wsp ó lnego z trz ę sieniami ziemi? Instytut Geofizyki PAN, Festiwal Nauki 2006 Czy pękające baloniki mają coś wspólnego z trzęsieniami ziemi? Dr hab. Wojciech Dębski

2 Co ł ą czy ze sob ą : Rozrywanie kartki papieru Pękanie balonika Złamanie ołówka Krojenie kromki chleba Rozbicie wazonu Pęknięcie wału silnika Zawalenie się mostu, budynku,… Trzęsienie ziemi

3 Proces zniszczenia (p ę kania) materiałów R óż ne skale (oblicza) p ę kania materiał ó w - atomowa (l ~ 1000 ) pm - mikroskopowa ( l ~ 10 mm) - domowa (1-10cm) - in ż ynierska (l ~ 100 m) - sejsmologiczna (l ~1000 km) Problem pękania jest wieloskalowy 10^-12m – 10^6m

4 Proces bardzo skomplikowany: materiały kruche – podatne na pękanie materiały elastyczne – niepodatne ale uwaga !!! materiały elastyczne: gumy, baloniki, opony, też pękają !!! Zależy odmateriału Zależy od materiału

5 Sposobu niszczenia Sposobu niszczenia pękanie i powstawanie szczelin – po uderzeniu trwałe odkształcenie – powolne obciążenie zmęczenie materiałowe – wielokrotne zginanie, tylko odkształcenia elastyczne

6 Proces pękania w różnych skalach Skala atomowa Skala microskopowa Skala inżynierska Skala sejsmologiczna

7

8 Skala atomowa Skala microskopowa Skala inżynierska Skala sejsmologiczna

9 Trzy typy powstawania szczelin

10 Skala atomowa Skala microskopowa Skala inżynierska Skala sejsmologiczna

11 Szczelina odpowiedzialna za katastrofę

12 Skala atomowa Skala microskopowa Skala inżynierska Skala sejsmologiczna

13

14 Jak pękają materiały – skala atomowa

15

16 Skala atomowa

17 Jak p ę kaj ą materiały –skala mikroskopowa

18 Pękający balonik –skala mikroskopowa

19

20 skala sejsmologiczna

21 Dlaczego pękanie jest słyszalne???

22 Czy pękające baloniki mają coś wspólnego z trzęsieniami ziemi? Z punktu widzenia fizyki są to te same procesy tylko zachodzące w innej skali. Efekty i ich znaczenie społeczne są często jednak diametralnie różne. Odpowiedź zależy więc od tego pod jakim kątem rozpatrujemy problem. Niemniej badanie pękających baloników i baniek mydlanych wnosi dużo do zrozumienia mechanizmów powstawania i przebiegu procesów w ogniskach trzęsień ziemi.

23

24 Mo ż e kto ś z Państwa te ż w przyszło ś cidoło ż y swój kamyczek do rozwiązania tego fascynuj ą cego, a tak ci ą gle wymykaj ą cego si ę dokładnemu poznaniu problemowi procesów zniszczenia i p ę kania ciał stałych. Gorąco zachęcam!


Pobierz ppt "Czy p ę kaj ą ce baloniki maj ą co ś wsp ó lnego z trz ę sieniami ziemi? Instytut Geofizyki PAN, Festiwal Nauki 2006 Czy pękające baloniki mają coś wspólnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google