Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROBLEM ODPADÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROBLEM ODPADÓW."— Zapis prezentacji:

1 PROBLEM ODPADÓW

2 Problemy gospodarki odpadami komunalnymi w POLSCE
Z posiedzenia KIGO – Krajowej Izby Gospodarki Odpadami BARIERA WŁAŚCICIELSKA BARIERA WŁAŚCICIELSKA Gminy i związki komunalne – właścicielami odpadów na swoim terenie BARIERA FINANSOWA Inwestycje w urządzenia do przetwarzania odpadów i ich energetyczne wykorzystanie Gmina – selektywna zbiórka odpadów z opłat

3 BARIERA TECHNOLOGICZNA
ORGANIZACJA I NADZÓR Nadzorowanie wprowadzania dyrektyw unijnych Nad ponad 90% odpadów trafia na składowiska (bez recyklingu) BARIERA TECHNOLOGICZNA EKONOMIA – trzeba stworzyć przesłanki ekonomiczne do wykorzystania wartości energetycznej odpadów (systemy ciepłownicze) Stworzenie mechanizmu finansowego, który spowoduje opłacalność procesów Uznanie odzyskiwanej energii jako energię odnawialną.

4 BARIERA KLASYFIKACYJNA
BARIERA PRAWNA Obecne przepisy nie wprowadzają spójnego, racjonalnego i efektywnego modelu gospodarki odpadami Przepisy dla Gminy – jak pozyskiwac środki finansowe na pokrycie kosztów systemu gospodarki. W Polsce o losach odpadów decyduje przewoźnik i stąd 98% odpadów znika w Ziemi BARIERA KLASYFIKACYJNA Zmiana nomenklatury – termin ODPADY powinien funkcjonować jako surowiec, półprodukt BARIERA EDUKACYJNA Narodowy program edukacyjny (selekcjonowanie odpadów)

5 W 2000 r. wytworzono w Polsce ogółem
Mg (139 mln ton) odpadów. w sektorze komunalnym 10% ( Mg), w sektorze gospodarczym 90% ( Mg), odpady niebezpieczne stanowiły 1% ogółu odpadów.

6 Ponad 70% odpadów powstaje w trzech województwach:

7 Statystyczne koszty zagospodarowania odpadów
2006 rok/na 1 osobę 60 zł 2014 rok 80 zł

8 odpadów niebezpiecznych
Koszty eksploatacyjne związane unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych odzysk rtęci zł/Mg, termiczne unieszkodliwianie zł/Mg, odzysk rozpuszczalników zł/Mg, unieszkodliwianie odpadów materiałów wyb zł/Mg, obróbka fizykochemiczna zł/Mg, immobilizacja w betonie zł/Mg, składowanie do czasu opracowania technologii zł/Mg, chemiczne oczyszczanie ścieków zł/Mg, składowanie azbestu zł/Mg, 13_recykling

9 REGULACJE PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ
W OBSZARZE GOSPODARKI ODPADAMI dyrektywa Rady Europy 75/442/EWG zmieniona w roku 1991 (91/156/EWG)

10 Nadzór nad gospodarką odpadami –
przenosi ze szczebla lokalnego na krajowy Gospodarowanie odpadami musi odbywać się w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i środowiska Definiuje rodzaje odpadów niebezpiecznych- głównie ze względu na zdrowie Zaostrza wartości graniczne przy emisjach gazów podczas spalania odpadów istnieje obowiązek selektywnej zbiórki i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów zawierających Hg, Cd, lub Pb

11 ochrona przed wrakami pojazdów i promowanie zbiórki i recyklingu odpadów.
wprowadzenie systemu zbiórki pojazdów na koszt producenta, zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci" postępowaniem z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w szczególności nad jego odzyskiem

12 Jak globalny problem – zużyte opony samochodowe – rozwiązujemy w POLSCE?

13 Problem zużytych opon

14 Powinna być uwzględniona w każdym Państwie członkowskim
Dyrektywa ramowa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej dot. zasad postępowania z odpadami 2008 rok Powinna być uwzględniona w każdym Państwie członkowskim do grudnia 2010 roku Idea dyrektywy „SPOŁECZEŃSTWO RECYKLINGU”

15 Zaproponuj hierarchię dzigałań dotyczących zasad gospodarowania odpadami.
1. Odzysk z odpadów substancji, przedmiotów i produktów wraz z ich wykorzystaniem 2. Ograniczenie powstawania odpadów oraz ich uciążliwość dla ludzi i środowiska 3. Składowanie odpadów 4. Zapobieganie powstawanie odpadów 5. Inne metody odzysku np. odzysk energii

16 Odpowiedzi: 4, 2, 1, 5, 3 Które z zasad są zabronione lub w praktyce niemożliwe do zastosowanie w odniesieniu do opon samochodowych?

17 WYMIEŃ TYPY ODPADÓW KOMUNALNE WIELKOGABARYTOWE PROBLEMOWE KOMUNALNE
MEDYCZNE POUŻYTKOWE OPAKOWANIOWE PROMIENIOTWÓRCZE PRZEMYSŁOWE NIEBEZPIECZNE ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE UCIĄŻLIWE ROLNO - SPOŻYWCZE


Pobierz ppt "PROBLEM ODPADÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google