Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorstwa mają ogromny wpływ na środowisko. Dlatego muszą stosować się do przepisów UE dotyczących ochrony środowiska w wielu dziedzinach, takich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorstwa mają ogromny wpływ na środowisko. Dlatego muszą stosować się do przepisów UE dotyczących ochrony środowiska w wielu dziedzinach, takich."— Zapis prezentacji:

1

2 Przedsiębiorstwa mają ogromny wpływ na środowisko. Dlatego muszą stosować się do przepisów UE dotyczących ochrony środowiska w wielu dziedzinach, takich jak jakość powietrza, substancje chemiczne czy gospodarowanie odpadami.

3 Powietrze, handel kwotami emisji, halas Chemikalia (REACH) Energia Zarzadzanie srodowiskiem (EMAS, Ocena cyklu zycia, Odpowiedzialność społeczna firm-CSR) Odpady Woda Gleba Pomoc państwa na rzecz ochrony środowiska

4 Przedsiębiorstwo przyjazne dla środowiska musi brać pod uwagę kwestie takie jak ograniczenie zanieczyszczenia, przeciwdziałanie zmianom klimatu, zachowanie różnorodności biologicznej i rozważniejsze wykorzystywanie zasobów naturalnych. Dlatego też uczyniono z nich priorytety szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego.

5 zasada ostrożności – w przypadku gdy istnieje podejrzenie, że dane działanie lub polityka stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego lub zdrowia ludzi, podejmowane są środki nadzwyczajne zasada zanieczyszczający płaci – zanieczyszczający ponosi odpowiedzialność finansową za zapobieganie zagrożeniom oraz naprawianie szkód, jakie wyrządził środowisku Zasada ostrożności Odpowiedzialność za środowisko

6 System handlu uprawnieniami do emisji Gospodarowanie odpadami Ekologiczne projektowanie produktów wykorzystujących energię REACH Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola (IPPC) Wykraczanie poza wymagania


Pobierz ppt "Przedsiębiorstwa mają ogromny wpływ na środowisko. Dlatego muszą stosować się do przepisów UE dotyczących ochrony środowiska w wielu dziedzinach, takich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google