Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość zajęcia nr 7 Robert Dyczkowski. Rachunek kosztów Układ porównawczy RZiS Układ kalkulacyjny RZiS Ewidencja poszczególnych operacji gospodarczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość zajęcia nr 7 Robert Dyczkowski. Rachunek kosztów Układ porównawczy RZiS Układ kalkulacyjny RZiS Ewidencja poszczególnych operacji gospodarczych."— Zapis prezentacji:

1 rachunkowość zajęcia nr 7 Robert Dyczkowski

2 Rachunek kosztów Układ porównawczy RZiS Układ kalkulacyjny RZiS Ewidencja poszczególnych operacji gospodarczych zależy od stosowanego wariantu: – tylko na kontach zespołu 4 – tylko na kontach zespołu 5 – na kontach zespołu 4 i 5

3 Koszty wg rodzajów układ porównawczy RZiS każdemu rodzajowi kosztu odpowiada pojedyncze konto w planie kont Amortyzacja (zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) Zużycie materiałów i energii Usługi obce (zazwyczaj potwierdzane fakturą; transportowe, remontowe, informatyczne itp.) Podatki i opłaty (opłaty skarbowe, VAT naliczony niepodlegający odliczeniu) Wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i inne świadczenia Pozostałe koszty (np. koszty podróży służbowych)

4 Koszty wg funkcji (celu) układ funkcjonalno-kalkulacyjny RZiS W ramach układu możliwe jest wyodrębnienie kosztów dotyczących konkretnych komórek organizacyjnych (miejsca powstawania kosztów) Ewidencja może być prowadzona z dużą szczegółowością w zależności od potrzeb (np. czy chcemy posiadać informacje dot. rentowności sprzedaży poszczególnych produktów czy tylko grup produktów) Generalnie koszty grupowane są na: – Koszty bezpośrednio związane ze sprzedażą (koszty wytworzenia sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów, materiałów, usług) + te pośrednie, które można bezpośrednio przyporządkować do konkretnej sprzedaży (wydziałowe). W ramach planu kont podział na: Koszty działalności podstawowej Koszty wydziałowe Koszty zakupu – Koszty działalności pomocniczej (np. produkcja czy zużycie materiałów na potrzeby wewnętrzne jednostki) – Koszty ogólnego zarządu (np. funkcjonowanie centrali, główny system informatyczny, prawnicze) – Koszty sprzedaży (np. załadunek, transport, marketing)

5 Zadania …


Pobierz ppt "Rachunkowość zajęcia nr 7 Robert Dyczkowski. Rachunek kosztów Układ porównawczy RZiS Układ kalkulacyjny RZiS Ewidencja poszczególnych operacji gospodarczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google