Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

rachunkowość zajęcia nr 7

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "rachunkowość zajęcia nr 7"— Zapis prezentacji:

1 rachunkowość zajęcia nr 7
Robert Dyczkowski

2 Rachunek kosztów Układ porównawczy RZiS Układ kalkulacyjny RZiS
Ewidencja poszczególnych operacji gospodarczych zależy od stosowanego wariantu: tylko na kontach zespołu „4” tylko na kontach zespołu „5” na kontach zespołu „4” i „5”

3 Koszty wg rodzajów układ porównawczy RZiS każdemu rodzajowi kosztu odpowiada pojedyncze konto w planie kont Amortyzacja (zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) Zużycie materiałów i energii Usługi obce (zazwyczaj potwierdzane fakturą; transportowe, remontowe, informatyczne itp.) Podatki i opłaty (opłaty skarbowe, VAT naliczony niepodlegający odliczeniu) Wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i inne świadczenia Pozostałe koszty (np. koszty podróży służbowych)

4 Koszty wg funkcji (celu) układ funkcjonalno-kalkulacyjny RZiS
W ramach układu możliwe jest wyodrębnienie kosztów dotyczących konkretnych komórek organizacyjnych (miejsca powstawania kosztów) Ewidencja może być prowadzona z dużą szczegółowością w zależności od potrzeb (np. czy chcemy posiadać informacje dot. rentowności sprzedaży poszczególnych produktów czy tylko grup produktów) Generalnie koszty grupowane są na: Koszty bezpośrednio związane ze sprzedażą (koszty wytworzenia sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów, materiałów, usług) + te pośrednie, które można bezpośrednio przyporządkować do konkretnej sprzedaży (wydziałowe). W ramach planu kont podział na: Koszty działalności podstawowej Koszty wydziałowe Koszty zakupu Koszty działalności pomocniczej (np. produkcja czy zużycie materiałów na potrzeby wewnętrzne jednostki) Koszty ogólnego zarządu (np. funkcjonowanie centrali, główny system informatyczny, prawnicze) Koszty sprzedaży (np. załadunek, transport, marketing)

5 Zadania …


Pobierz ppt "rachunkowość zajęcia nr 7"

Podobne prezentacje


Reklamy Google