Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dla rozwoju infrastruktury i środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
POIiŚ jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności infrastrukturalnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijania spójności terytorialnej.

3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Celem programu w sektorze ochrony środowiska jest wspieranie działań w zakresie zapobiegania oraz ograniczenia wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażanie technologii odzysku, w tym recyklingu, wdrażanie technologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także działania w zakresie rekultywacji gruntów poprzemysłowych i powojskowych oraz umacniania i ochrony brzegów morskich.

4 O Zakładzie Utylizacji Odpadów
Główną dziedziną działalności ZUO sp. z o.o. jest gospodarowanie odpadami komunalnymi. W roku 2009 zakład podpisał umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia pt.” Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk w Elblągu”, co otwiera nowy etap działalności firmy na rzecz społeczności lokalnej.

5 Zakres przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie porządkuje, unowocześnia i racjonalizuje system gospodarki odpadami w mieście Elblągu oraz pięciu gminach: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Tolkmicko. Przedmiotowe przedsięwzięcie składa się z: Projekt I ZUO „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Elblągu”, które podzielone jest na: Zadanie 1: Rozbudowa i unowocześnienie ZUO Zadanie 2: Selektywna zbiórka odpadów Zadanie 3:Program edukacji ekologicznej Projekt II Gronowo „Rekultywacja nieczynnego składowiska dla miasta Elbląga w Gronowie Górnym”

6 Rozbudowa i unowocześnianie ZUO
Głównym celem projektu jest rozbudowa i modernizacja istniejącego zakładu. Efektem będzie poprawa warunków sprzyjających rozwojowi ekologicznemu, gospodarczemu i społecznemu naszego miasta. Dzięki realizowanej inwestycji nastąpi redukcja masy odpadów deponowanych na składowisku, co w perspektywie długoterminowej przyniesie wymierne korzyści nie tylko nam, ale również przyszłym pokoleniom.

7 Selektywna zbiórka odpadów
Równocześnie z budową nowoczesnych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, które zlokalizowane zostaną na terenie obecnego ZUO, rozszerzony będzie zakres selektywnej zbiórki odpadów. Przyszłościowo system selektywnej zbiórki odpadów rozszerzony będzie na teren pięciu gmin: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo i Tolkmicko. Pozwoli to na zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko oraz odzysk większej ilości materiałów nadających się do powtórnego użycia.

8 Program edukacji ekologicznej
Aby ochrona naszego środowiska naturalnego była skuteczna istnieje potrzeba zwiększenia poziomu wiedzy społeczeństwa. Realizowane przedsięwzięcie umożliwi wybudowanie sali edukacji ekologicznej oraz wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt audiowizualny. W sali realizowane będą szkolenia dla zarządców nieruchomości, nauczycieli, lekcje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wykłady dla studentów szkół wyższych oraz konferencje.

9 Rekultywacja nieczynnego składowiska w Gronowie górnym
Składowisko na terenie Gronowa Górnego było wykorzystywane w latach do składowania odpadów z miasta Elbląga i okolic. W 1995 roku składowisko to zostało zamknięte i rozpoczęto proces rekultywacji tego terenu. Właściwie przeprowadzona rekultywacja pozwoli przywrócić w tym rejonie standardy środowiskowe i poprawić estetykę krajobrazu. Ponieważ jest to proces długotrwały, w pełni będziemy mogli zauważyć rezultaty tych działań za kilkanaście lat.

10 Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. Ul. Szańcowa 1, Elbląg tel/fax


Pobierz ppt "Dla rozwoju infrastruktury i środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google