Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

5 lat Obserwatorium Obserwatorium realizuje badania cykliczne oraz badania jednorazowe, odpowiadające na bieżące potrzeby informacyjne. Przygotowuje również

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "5 lat Obserwatorium Obserwatorium realizuje badania cykliczne oraz badania jednorazowe, odpowiadające na bieżące potrzeby informacyjne. Przygotowuje również"— Zapis prezentacji:

1 5 lat Obserwatorium Obserwatorium realizuje badania cykliczne oraz badania jednorazowe, odpowiadające na bieżące potrzeby informacyjne. Przygotowuje również analizy wybranych problemów rynku pracy.

2 5 lat Obserwatorium Co roku Obserwatorium przygotowuje opracowania dotyczące edukacji, zatrudnienia, gospodarki oraz przedsiębiorczości w Małopolsce. Na ich podstawie powstaje Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy, wykorzystywana przy kształtowaniu regionalnej polityki rynku pracy.

3 5 lat Obserwatorium W 2009 r. w zrealizowanym na zlecenie Obserwatorium badaniu zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców przeprowadzono 2 800 wywiadów, w 2010 r. – 3 600.

4 5 lat Obserwatorium W 2009 r. podczas badania uczniów ostatnich klas małopolskich szkół zawodowych na zlecenie Obserwatorium przebadano 16 138 osób, w 2010 r. – 18 643.

5 5 lat Obserwatorium Każda małopolska szkoła zawodowa uczestnicząca w badaniu uczniów otrzymuje od Obserwatorium indywidualne zestawienia wyników. W 2010 r. zespół przygotował i rozesłał 215 szkolnych zestawień, w 2011 r. – 264.

6 5 lat Obserwatorium Dzięki wizytom w Finlandii i spotkaniom z pracownikami tamtejszych publicznych służb zatrudnienia Obserwatorium przygotowało badanie Barometr zawodów. Realizują je obecnie wszystkie powiatowe urzędy pracy w Małopolsce.

7 5 lat Obserwatorium Przeniesiony przez Obserwatorium na małopolski grunt Barometr zawodów będzie również realizowany na Słowacji, w projekcie Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy.

8 5 lat Obserwatorium Doświadczenia Obserwatorium wykorzystane zostały przy tworzeniu Małopolskich Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego: Obserwatorium Gospodarki, Obserwatorium Polityki Społecznej oraz Obserwatorium Polityki Rozwoju.

9 5 lat Obserwatorium Od 2006 r. Obserwatorium współpracowało z 21 ekspertami, w tym przede wszystkim naukowcami z różnych uczelni, oraz 19 instytucjami działającymi w obszarze rynku pracy i edukacji.

10 5 lat Obserwatorium Wśród instytucji, z którymi Obserwatorium współpracuje przy realizacji badań, są starostwa powiatowe, powiatowe urzędy pracy, szkoły zawodowe, izby rzemieślnicze, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie i Urząd Statystyczny w Krakowie.

11 5 lat Obserwatorium Najściślejszą współpracę Obserwatorium nawiązało z Małopolskim Obserwatorium Polityki Społecznej (przy tworzeniu Internetowej Biblioteki Małopolskich Obserwatoriów) oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (przy badaniu zapotrzebowania na pracowników).

12 5 lat Obserwatorium Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów, będąca integralną częścią serwisu internetowego Obserwatorium, opisuje i umożliwia dostęp do prawie 1200 publikacji na temat rynku pracy, edukacji oraz integracji społecznej i równości szans.

13 5 lat Obserwatorium Dostępna w serwisie internetowym Obserwatorium Wizualizacja danych pozwala porównywać powiaty i podregiony województwa małopolskiego ze względu na wartości 71 wskaźników rynku pracy (w tym zatrudnienia i bezrobocia), edukacji i demografii.

14 5 lat Obserwatorium W ciągu pięciu lat działalności Obserwatorium przygotowało ponad 40 publikacji. Wśród wydanych pozycji dominują raporty z badań oraz analizy.

15 5 lat Obserwatorium W 2009 i 2010 r. Obserwatorium zorganizowało w podregionach Małopolski dwa cykle konferencji na temat badań szkolnictwa zawodowego. W 10 spotkaniach uczestniczyło łącznie ponad 400 osób.

16 5 lat Obserwatorium W 2008 r. Obserwatorium znalazło się wśród projektów nominowanych w konkursie o tytuł i statuetkę Małopolski Lider ZPORR. Projekty oceniano pod kątem potencjału rozwojowego, innowacyjności i znaczenia dla społeczności.


Pobierz ppt "5 lat Obserwatorium Obserwatorium realizuje badania cykliczne oraz badania jednorazowe, odpowiadające na bieżące potrzeby informacyjne. Przygotowuje również"

Podobne prezentacje


Reklamy Google