Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL zasady i system wdrażania Departament Zarządzania EFS MGPiPS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL zasady i system wdrażania Departament Zarządzania EFS MGPiPS."— Zapis prezentacji:

1

2 Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL zasady i system wdrażania Departament Zarządzania EFS MGPiPS

3 Zakres prezentacji cel i miejsce IW EQUAL w polityce rynku pracy i integracji społecznej zasady i etapy wdrażania IW EQUAL system wdrażania IW EQUAL w Polsce stan przygotowań do wdrażania IW EQUAL w Polsce rola samorządu terytorialnego we wdrażaniu IW EQUAL

4 promowanie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności związanych z rynkiem pracy Cel IW EQUAL

5 Miejsce IW EQUAL w polityce rynku pracy i integracji społecznej Europejska Strategia Zatrudnienia Strategia Lizbońska

6 Zasady wdrażania IW EQUAL podejście tematyczne 1. Promowanie rynku pracy otwartego dla wszystkich 2. Wzmocnienie krajowej strategii gospodarki społecznej 3. Wspieranie zdolności adaptacyjnych firm i pracowników do zmian wywołanych rozwojem nowych technologii

7 Zasady wdrażania IW EQUAL – tematy cd. 4. Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja zawodowa kobiet i mężczyzn 5. Rozwój systemu integracji społecznej i zawodowej osób, którym udzielono ochrony na terytorium RP i repatriantów oraz wsparcie osób ubiegających się o status uchodźcy

8 Zasady wdrażania IW EQUAL Partnerstwa na rzecz Rozwoju współpraca ponadnarodowa innowacyjność empowerment mainstreaming

9 Etapy wdrażania IW EQUAL Działanie 1: tworzenie Partnerstwa na rzecz Rozwoju i nawiązanie współpracy ponadnarodowej Działanie 2: realizacja programu działania Partnerstwa na rzecz Rozwoju na poziomie krajowym i ponadnarodowym

10 Etapy wdrażania IW EQUAL Działanie 3: tworzenie sieci tematycznych i upowszechnianie wzorów dobrej praktyki oddziaływanie na kierunki polityki rynku pracy Działanie 4: pomoc techniczna wspierająca Działania 1, 2 i 3

11 System wdrażania IW EQUAL Instytucja Zarządzająca – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym MGPiPS Instytucja Płatnicza – Departament Obsługi Funduszy Pomocowych Ministerstwo Finansów Krajowa Struktura Wsparcia – Wydział EQUAL w Departamencie Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym MGPiPS Beneficjent Końcowy – Partnerstwo na rzecz Rozwoju

12 Harmonogram realizacji IW EQUAL w Polsce zatwierdzenie Jednolitego Dokumentu Programowego – I połowa 2004 r. oficjalne otwarcie programu EQUAL w Polsce – II połowa 2004 r. początek realizacji Działania 1 – styczeń 2005 r.

13 Rola przedsiębiorstw we wdrażaniu IW Equal Potencjalny partner w Partnerstwie na Rzecz Rozwoju we wszystkich tematach, a w szczególności tematu Gospodarka Społeczna oraz Wspieranie zdolności adaptacyjnych firm i pracowników Potencjalny beneficjent ostateczny w ramach tematu Wspieranie zdolności adaptacyjnych firm i pracowników Potencjalny adresat działań związanych z upowszechnianiem dobrych praktyk i rezultatów programu Potencjalny udział w działaniach zmierzających do włączenia rezultatów projektów do głównego nurtu polityki


Pobierz ppt "Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL zasady i system wdrażania Departament Zarządzania EFS MGPiPS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google