Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAP-iT! PLANOWANIE STRATEGII WZROSTU MŁODYCH AMBITNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie 2.1.2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAP-iT! PLANOWANIE STRATEGII WZROSTU MŁODYCH AMBITNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie 2.1.2."— Zapis prezentacji:

1 MAP-iT! PLANOWANIE STRATEGII WZROSTU MŁODYCH AMBITNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności

2 MAP-iT! Planowanie strategii wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw wysokich technologii. Jest to Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności. MAP-iT jest to unikalny na rynku polskim program szkoleniowo- badawczy, w ramach którego przedsiębiorstwa z obszaru wysokich technologii poznają metody i narzędzia aby jeszcze efektywniej zarządzać swoim rozwojem i stać się „gazelami” biznesu. www.map-it.pl CO TO JEST MAPIT?

3 JAKI JEST CEL PROGRAMU MAPIT ? Pomoc młodym przedsiębiorstwom w przejściu od fazy mikroprzedsiębiorcy do „gazel” biznesu - stabilnych kreatorów miejsc pracy. Wypracowanie standardu proaktywnego wsparcia dla przedsiębiorstw - nowe modele funkcjonowania, best practices. W wyniku przeprowadzonych działań powstanie nowy standard oraz model wsparcia dla młodych firm wchodzących w fazę wzrostu. Wyniki te zostaną opublikowane oraz rozpowszechnione w instytucjach wsparcia biznesu i ośrodkach naukowych.

4 JAK MAPIT POMAGA? DIAGNOSTYKA – analiza stadium w jakim znajduje się przedsiębiorstwo oraz diagnoza potrzeb przy pomocy narzędzia on-line. E-LEARNING – realizacja szkoleń w oparciu o diagnozę. W ramach ścieżki uczestnicy (średnio 2 osoby z każdego przedsiębiorstwa) skorzystają z wybranych szkoleń e- learningowych. KONSULTING – konsultacje powiązane ze szkoleniami i wypracowaniem strategii wzrostu.

5 ETAPY POMOCY W czym pomagamy? MAPIT wspomaga ocenę obszarów problemowych dla mikro i małych przedsiębiorstw, tzw. 4M (Market - Management - Model – Money).

6 1.DIAGNOSTYKA Analiza i diagnoza potrzeb przy pomocy narzędzia on-line – 4h/firmę. Diagnostyka on-line pozwala na ocenę firmy w obszarach problemowych tzw. 4M: Market – problem dostosowania oferty rynkowej; Management – kryzys przywództwa i potrzeba profesjonalizacji zarządzania; Money – dostęp do finansowania; Model – skalowanie modelu i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej; Na tym etapie zostanie przygotowany Raport z diagnozy.

7 2.E-LEARNING Kurs e-learningowy - zawierać będzie 4 bloki tematyczne (4M). Realizacja szkoleń odbędzie się w oparciu o diagnozę i każdy z pracowników przedsiębiorstwa przejdzie 24h szkolenie e-learningowe.

8 3.KONSULTING Konsultacje dotyczące wsparcia poszkoleniowego w wybranym obszarze odbywać się będą w nawiązaniu do diagnostyki oraz szkoleń i będą składać się z dwóch części: Przygotowanie – właściciel firmy wraz z ekspertem ustalą szczegółowy plan prac – 2h/firme on-line, a następnie wypracują Strategię Wzrostu – 8h/firmę; Wdrożenie – ekspert będzie wspierał właściciela firmy we wdrożeniu przygotowanej Strategii Wzrostu – 20h/firmę.

9 OBSZARY PROBLEMOWE TZW. 4M Market - dostosowanie oferty rynkowej Wspieranie działań B+R; Komercjalizacja badań; Własność przemysłowa, tajemnica handlowa, patenty i licencje; Polityka jakości;

10 Management - zarządzanie Profesjonalizacja zarządzania Delegowanie i zarządzanie zespołowe Wzrost a maksymalizacja zysku Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) – planowanie zasobów OBSZARY PROBLEMOWE TZW. 4M

11 Model - skalowanie, przewaga konkurencyjna Przedsiębiorczość międzynarodowa; Sieć franczyzowa; Outsourcing; Klastering, sieciowanie i alianse strategiczne; OBSZARY PROBLEMOWE TZW. 4M

12 Money - skalowanie, przewaga konkurencyjna Kredyty, mikropożyczki Instrumenty inżynierii finansowej Venture capital, KFK (Krajowy Fundusz Kapitałowy), pomoc mezzanine Rynek New Connect i GPW OBSZARY PROBLEMOWE TZW. 4M

13 CO WYRÓŻNIA MAPIT? 1.MAP-iT to elastyczne formy wsparcia: pełna diagnostyka on-line oraz szkolenia e-learningowe. Eksperci dojeżdżają do firmy. 2.MAP-iT zapewnia uczestnikom elastyczność – sami decydują, kiedy rozpoczną e-learning, dzięki czemu nie tracą czasu na dojazdy. 3.MAP-iT rozwiązuje realne problemy wyjątkowych firm – ścieżka szkoleń e-learningowych jest proponowana w oparciu o indywidualna diagnozę. 4.MAP-iT to rzetelni eksperci, którzy przygotowują raport z diagnozy konkretnej firmy i w interakcji z Przedsiębiorcą współtworzą strategię oraz przygotowują jej wdrożenie. 5.MAP-iT pokazuje możliwą drogę – strategie wzrostu, która jest efektem ścisłej współpracy Przedsiębiorcy z ekspertem. Doradzamy, nie wymuszamy. Przecież to Twoja firma. Pracujesz dla siebie. 6.MAP-iT nie ma ukrytych kosztów pomocy. Udział w programie jest bezpłatny.

14 DLA KOGO MAPIT? MAPIT skierowany jest do właścicieli, menagerów zarządzających (prezesów, dyrektorów generalnych, etc.) firm z obszaru wysokich technologii – osób mających realny wpływ na działalność firmy i trwałość wprowadzanej zmiany.

15 Firmy z obszaru wysokich technologii, wg kodów PKD: PKD 21 – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 26 – produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych PKD 30.3 – produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn PKD 20 – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych PKD 25.4 – produkcja broni i amunicji PKD 27 – produkcja urządzeń elektrycznych PKD 28 – produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli PKD 30.2 – produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego PKD 30.4 – produkcja wojskowych pojazdów bojowych PKD 30.9 – produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 32.5 – produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

16 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE W programie mogą wziąć udział firmy, które: Zatrudniają do 9 osób, a ich obroty roczne lub suma bilansowa nie przekracza 2 milionów Euro. Zatrudniają do 49 osób ale klasyfikowane są przez OECD jako „gazele”, a ich obroty roczne lub suma bilansowa nie przekracza 10 milionów Euro. Istnieją minimum 3 miesiące (liczone od daty rozpoczęcia działalności do dnia rozpoczęcia udziału w programie). Powstały po 2009 r. (data rozpoczęcia działalności po 31 grudnia 2009 r.). Są aktywne (działalność firmy nie została zawieszona). Nie mają przeciwwskazań formalnych do korzystania ze wsparcia de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Wdrażają innowacje*. Firmy spełniające powyższe kryteria to MAP - Młode Ambitne Przedsiębiorstwa wysokich technologii

17 *Innowacja wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.

18 DLACZEGO MAP-iT JEST POTRZEBNY ? … ponieważ MAP działające w Polsce nie są wspierane systemowo; … ponieważ nie prowadzi się działań wyprzedzających, które pozwoliłyby lepiej diagnozować MAP i pomogły przygotować im się na kryzys fazy wzrostu. Wspieranie MAP opłaca się. MAP przyczyniają się do rozwoju nowych technologii i produktów, a co za tym idzie – większej innowacyjności w gospodarce – wg badań na ścieżkę wzrostu najszybciej wkraczają właśnie firmy wysokich technologii.

19 KTO REALIZUJE MAP-iT? Pracodawcy RP: Najstarsza organizacja pracodawców w Polsce – działa od 1989 r. Zrzesza 10 tys. firm, które łącznie zatrudniają ok. 5 mln pracowników. Uznany partner społeczno-gospodarczy w Polsce i Europie. Potencjał polskich MAP już w przeszłości budził uwagę ekspertów Pracodawców RP. Dlatego Pracodawcy RP przygotowali program szkoleniowo-badawczy, dzięki któremu możliwe będzie wypracowanie standardu pro aktywnego wsparcia dla MAP posiadających potencjał do szybkiej ekspansji.

20 SPEŁNIASZ WYMAGANIA – ZGŁOŚ SIĘ! ZNASZ FIRMĘ, KTÓRA SPEŁNIA WYMAGANIA – PRZEKAŻ DALEJ! MASZ PYTANIA – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! kontakt@mapit.pl www.mapit.pl Biuro Projektu: al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa


Pobierz ppt "MAP-iT! PLANOWANIE STRATEGII WZROSTU MŁODYCH AMBITNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie 2.1.2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google