Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Warszawa, 24 czerwca 2009 r Oferta Krajowego Systemu Usług (KSU) dla przedsiębiorców Warszawa, 7 września 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Warszawa, 24 czerwca 2009 r Oferta Krajowego Systemu Usług (KSU) dla przedsiębiorców Warszawa, 7 września 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 2009 Warszawa, 24 czerwca 2009 r Oferta Krajowego Systemu Usług (KSU) dla przedsiębiorców Warszawa, 7 września 2009 r.

2 Punkty Konsultacyjne KSU świadczą przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą bezpłatne usługi informacyjne, w zakresie: 1.prowadzenia działalności gospodarczej (m. in. rejestracja, wady i zalety różnych form prowadzenia działalności gospodarczej, dokumentacja niezbędna do rejestracji, wskazanie obowiązków rejestracyjnych, możliwości pozyskania kapitału na etapie zakładania firmy) 2.możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych (dostępność środków, wysokość pomocy, zasady ubiegania się o środki 3.możliwości korzystania z usług specjalistycznych, np. szkoleń, doradztwa, transferu technologii (pozyskaniu/wdrożeniu technologii), uzyskania pożyczek i poręczeń itp. 4.danych teleadresowych instytucji przydatnych w rozwoju firmy

3 Punkty Konsultacyjne KSU to instytucje otoczenia biznesu wybrane w drodze ogólnopolskiego konkursu, które spełniają kryteria świadczenia bezpłatnych usług informacyjnych oraz standardy jakościowe Krajowego Systemu Usług 1.Posiadają doświadczenie w realizacji usług informacyjnych 2.Dysponują wykwalifikowanym personelem (nabór konsultantów PK KSU na podstawie testów wstępnych oraz weryfikacja ich wiedzy na podstawie testów kompetencji, doskonalenie i poszerzanie wiedzy konsultantów poprzez organizowane szkolenia) 3.Zapewniają konsultantów - obecnych w PK KSU w godzinach ich funkcjonowania oraz na dyżurach, poza siedzibą PK KSU, jak również telefonicznie i mailowoWięcej informacji, na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/pk http://ksu.parp.gov.pl/pl/pk

4 Zapraszamy przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą do Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług zlokalizowanych na terenie kraju 111 Punktów Konsultacyjnych KSU 154 Innych lokalizacji, w których prowadzone są dodatkowe dyżury konsultantów PK KSU Lista adresowa PK: http://www.parp.gov.pl/index/index/268 Podobnych informacji udzielają Eksperci PARP: kontakt pod numerem 0-22 432 89 91-93, infolinia 0-801 33 22 02 lub e-mail: info@parp.gov.plinfo@parp.gov.pl

5 USŁUGI PROINNOWACYJNE ŚWIADCZONE BEZPŁATNIE PRZEZ OŚRODKI KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI KSU Krajowa Sieć Innowacji KSU to grupa organizacji świadczących usługi proinnowacyjne, na które do tej pory wielu przedsiębiorców nie mogło sobie pozwolić Teraz dzięki projektowi systemowemu PARP finansowanemu z Działania 5.2 POIG firma może zyskać łatwiejszy dostęp do innowacji W ramach projektu, doświadczeni konsultanci KSI KSU pomogą w zidentyfikowaniu potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa (audyt technologiczny), dzięki czemu firma zyska solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów Dzięki usłudze transferu technologii, firma uzyska ponadto pomoc w wielu obszarach związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii (np. wyszukanie oferty, pomoc doradcza podczas negocjacji i zawierania umowy zakupu technologii) oraz asystę powdrożeniową

6 Zakres usług proinnowacyjnych Krajowej Sieci Innowacji KSU został wskazany w Rozporządzeniu MRR z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG (§ 32 ust. 1) Usługa proinnowacyjna I – Etap I Usługa audytu technologicznego polega na: ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, ocenie możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych przez przedsiębiorcę produktów lub usług. Usługa proinnowacyjna II – Etap II Proces transferu technologii polega m.in. na przygotowaniu oferty lub zapytania o technologię, wprowadzeniu oferty do bazy KSI, pomocy doradczej we wdrażaniu technologii lub podczas negocjacji i zawierania umowy zakupu technologii, monitorowaniu wdrażania technologii lub realizacji umowy.

7 KONTAKT KSI KSU Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców poszukujących innowacyjnych rozwiązań technologicznych, bądź proceduralnych, jak również jednostki poszukujące możliwości rozpowszechnienia swoich innowacyjnych pomysłów do korzystania z oferty i pomocy ośrodków Krajowej Sieci Innowacji KSU Do Krajowej Sieci Innowacji KSU należy 18 jednostek zlokalizowanych w 11 województwach kraju Dane kontaktowe poszczególnych ośrodków można znaleźć pod adresem: https://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi/lista_ksi

8 8 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości srsksu@parp.gov.pl Dziękuje za uwagę.


Pobierz ppt "2009 Warszawa, 24 czerwca 2009 r Oferta Krajowego Systemu Usług (KSU) dla przedsiębiorców Warszawa, 7 września 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google