Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia Krakowa w Pigu ł ce. XXI wiek 10 wiek- Ibrahim Ibn Jakub, kupiec ż ydowski, w drodze do Pragi s ł yszy o Krakowie. To pierwsza pisemna wzmianka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia Krakowa w Pigu ł ce. XXI wiek 10 wiek- Ibrahim Ibn Jakub, kupiec ż ydowski, w drodze do Pragi s ł yszy o Krakowie. To pierwsza pisemna wzmianka."— Zapis prezentacji:

1 Historia Krakowa w Pigu ł ce

2 XXI wiek 10 wiek- Ibrahim Ibn Jakub, kupiec ż ydowski, w drodze do Pragi s ł yszy o Krakowie. To pierwsza pisemna wzmianka miasta biskupstwo w Krakowie za ł o ż one podczas wjazdów w Gniezne.

3 XI-XII wiek przeniesienie w ł adzy do Krakowa Testament ksi ę cia Boles ł awa Krzywoustego- Polska podzielona mi ę dzy jego synami. Kraków/ Ma ł opolska staje si ę osobn ą cz ę sci ą

4 XIII-XIV Najazd Tatarów na Polsk ę, zniszczenie Krakowa Przywileje- rekrutacja ludno ś ci Miasto otoczone murami Pierwsza koronacja na Wawelu- król W ł adys ł aw Ł okietka. Pa ń stwo zjednoczone pierwszy raz po rozbiciu dzielnicowym (w roku 1138) Wawel istnieje od 9ego wieku, a 14ym wieku wybudowana ta wersja która w wi ę kszej cz ęś ci jest zachowana do dzi ś

5 XIV-XVI Akademia Krakowska za ł o ż ona przez Króla Kazimierza Wielkiego odnowienie Akademii- Król Jagie łł o i Królowa Jadwiga wieki- z ł oty wiek Krakowa. Przebudowa katedry, zamku, rezydencje w renesansowym stylu wybudowane.

6 XVI-XIV Przeniesienie siedziby do Warszawy- król Zygmunt II Waza 17y wiek- zniszczenie Krakowa przez najazdy Szwedów Rozbiory Polski- Kraków staje si ę cz ę sci ą Monarchii Austro- W ę gierskiej Utworzenie Rzeczpospolitej Krakowskiej

7 XIV-XX Twierdza Kraków- wokó ł Krakowa system basztowy, mury, itd WWI, Odzyskanie niepodleg ł o ś ci. Kraków pierwszy uwolniony Po wybuchu WII, Kraków jest cz ęś ci ą Generalnego Gubernatorstwa i Hans Frank mieszka na Wawelu Koniec WWI

8 XXI Stolica polskiej kultury Od 1978 ca ł e stare miasto jest na li ś cie UNESCO Ludno ść mil (sam Kraków- 750 ty ś ) 7 mil turystów rocznie


Pobierz ppt "Historia Krakowa w Pigu ł ce. XXI wiek 10 wiek- Ibrahim Ibn Jakub, kupiec ż ydowski, w drodze do Pragi s ł yszy o Krakowie. To pierwsza pisemna wzmianka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google