Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piłki, które bawią i uczą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piłki, które bawią i uczą"— Zapis prezentacji:

1 Piłki, które bawią i uczą
Autor: Beata Małgorzata Purta Szkoła Podstawowa nr 19 w Białymstoku Piłki, które bawią i uczą WYKORZYSTANIE PIŁEK EDUKACYJNYCH EDUBAL W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM INNOWACJA PEDAGOGICZNA (PROGRAMOWA)

2 Piłki, które bawią i uczą
Innowacja prowadzona jest w Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku, w grupie dzieci z I etapu edukacji. Rozpoczęła się r. Objęła uczniów klasy I. Trwa przez trzy lata. Zakończy się w czerwcu 2010r. Uczniowie zakończą wówczas klasę III.

3 Piłki, które bawią i uczą
Po raz pierwszy z piłkami EDUBAL spotkałam się w 2003r. Szkole użyczono piłek na okres 2 miesięcy. Pomoc ta wzbudziła moje zainteresowanie. Widziałam w niej możliwość otwarcia się na potrzeby dziecka, potrzebę nie tylko świetnej zabawy ale również możliwość uspołecznienia i rozwoju intelektualnego. Radość dzieci, ich zainteresowanie i entuzjazm dały mi podstawy do dalszych działań. Promując piłki w środowisku poprzez: cykl warsztatów dla nauczycieli w ramach działalności Klubu Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej działającego w CEN Białystok, cykl warsztatów dla nauczycieli szkół województwa podlaskiego, zajęcia dla rodziców uczniów, pozyskałam fundusze na ich zakup. Dzięki moim działaniom w tym samym roku szkoła zakupiła zestaw ww. piłek.

4 Piłki, które bawią i uczą
Kilkuletnie, pozytywne doświadczenie jakie zdobyłam realizując przedsięwzięcie edukacyjne stało się przyczynkiem do opracowania i wdrożenia innowacji pedagogicznej dotyczącej wykorzystania piłek EDUBAL na całym pierwszym etapie edukacji. Od początku pracę moją wspierała p. Jadwiga Czyżewska – konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Piłki wykorzystuję w swojej codziennej pracy. Uatrakcyjniają i uprzyjemniają one dzieciom pobyt w szkole. Kontakt uczniów z piłkami to ogromna radość, entuzjazm i współpraca, a także lepsza komunikacja nie tylko z dziećmi ale również ich rodzicami.

5 PIŁKI EDUKACYJNE EDUBAL
Piłki edukacyjne EDUBAL to zestaw: 94 piłek do mini gier zespołowych (koszykówka i siatkówka), w dostosowanym dla dzieci (klasy 0-3) rozmiarze (nr 3), w czterech kolorach, z nadrukowanymi literami alfabetu, cyframi, znakami działań matematycznych oraz znakami interpunkcyjnymi i internetowymi. Pomysł wykorzystania piłek w edukacji Powstał w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Głównymi pomysłodawcami byli panowie dr Tadeusz Rzepa i dr Andrzej Rokita pod kierownictwem prof. Zbigniewa Naglaka.

6 CELE INNOWACJI Główną inspiracją do podjęcia decyzji opracowania i wdrożenia innowacji był fakt iż poziom aktywności ruchowej jest obecnie bardzo niski, zaś wielu rodziców i nauczycieli nie zdaje sobie sprawy z negatywnych skutków, jakie wywołuje brak ruchu w rozwoju fizycznym i psychicznym dzieci. Koncepcję oparłam na przesłankach, że krzewienie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży jest jednym z ważniejszych celów edukacji. Naczelnym celem moich działań jest promowanie prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka możliwego dzięki połączeniu edukacji z ruchem oraz aktywnego spędzania czasu. Cele szczegółowe: nabywanie i doskonalenie podstawowych umiejętności, tj. czytania, pisania i liczenia, przewidzianych w podstawie programowej kształcenia zintegrowanego, rozwój zdolności motorycznych i umiejętności ruchowych dzieci w młodszym wieku szkolnym.

7 Edukacja w szkole podstawowej powinna:
uwzględniać indywidualne potrzeby dzieci, umacniać wiarę dziecka we własne siły, kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną. W osiąganiu tych celów pomocne nauczycielowi są zajęcia ruchowe.

8 Znaczenie ruchu dla rozwoju fizycznego wskazuje na konieczność zapewnienia dzieciom odpowiedniej jego dawki. Można sformułować ogólną zasadę, iż dzienna porcja ruchu powinna być tym większa, im młodsze jest dziecko – co odpowiada ujawnianym w zachowaniu dzieci potrzebom ruchu. Aby zapewnić uczniom dobre samopoczucie, swobodę, odprężenie psychiczne nauczyciel powinien organizować zajęcia z przewagą gier i zabaw ruchowych. Realizując innowację stosuję zasadę stopniowania trudności w zależności od indywidualnych potrzeb i umiejętności dzieci.

9 Praca jest prowadzona systematycznie i ciągle, podczas zajęć:
ruchowych, polonistycznych, matematycznych, środowiskowych, muzycznych, a zdobyte wiadomości i umiejętności będą wykorzystane w następnym etapie. Innowacja kładzie nacisk na: aktywizujące metody nauczania, które skłaniają uczniów do brania odpowiedzialności za własny proces nauczania.

10 Źródłem wiedzy w uczeniu się opartym na doświadczeniu, jest sam uczący się.
Nikt nie narzuca uczniowi jakie wnioski ma wyciągnąć z zajęć. To od niego zależy ocena i wykorzystanie nowego doświadczenia, którego mu dostarczyliśmy podczas lekcji. Zadaniem nauczyciela zaś jest stworzenie optymalnej atmosfery sprzyjającej uczeniu się, opartej na akceptacji, tolerancji i obopólnym zaufaniu. Aktywne metody nauczania sprzyjają również: integracji klasy, budowaniu atmosfery zrozumienia, gdyż wiele technik opartych jest na pracy grupowej, co pomaga w zacieśnianiu kontaktów między dziećmi.

11 EWALUACJA Przez cały okres realizacji innowacji nauczyciel obserwuje uczniów. Obserwacji podlegają umiejętności dzieci, ich stosunek do piłki. Poprzez bezpośredni, stały i systematyczny monitoring, obserwację, rozmowy z uczniami nauczyciel może stwierdzić, na ile rozwój nastąpił, czy cele innowacji zostały osiągnięte. SPIS TREŚCI

12 JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABYWAJĄ UCZNIOWIE?
Dzięki realizacji innowacji uczniowie rozwijają umiejętności kluczowe: planowania i organizowania uczenia się; dokonywania samooceny; skutecznego porozumiewania się; efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie; podejmowania decyzji, zachowania obowiązujących norm; rozwiązywania problemów w sposób twórczy.

13 JAKIE UMIEJĘTNOŚCI NABYWAJĄ UCZNIOWIE?
Uczniowie nabywają umiejętności przedmiotowe zgodnie z koncepcją nauczania zintegrowanego. Uczą się: wypowiadania, uważnego słuchania innych, czytania, pisania, liczenia, zapisywania liczb, działania na liczbach, rozwiązywania zadań tekstowych, dbania o zdrowie, przestrzegania reguł w grach i zabawach ruchowych, a także poznają własne ciało. Ponadto rozbudzają swoje zainteresowania sportowe, rozwijają zdolności motoryczne i umiejętności ruchowe.

14 PROPOZYCJE ZABAW Z WYKORZYSTANIEM PIŁEK EDUKACYJNYCH „EDUBAL”
Ćwiczenie doskonalące umiejętności z zakresu matematyki – liczby parzyste i nieparzyste, dziesiątkowy system liczenia: Uczestnicy na sygnał układają czterocyfrowe liczby spełniające podany warunek: np. liczba dziesiątek jest nieparzysta. Uczestnicy na sygnał układają czterocyfrowe liczby spełniające podany warunek: np. największa liczba czterocyfrowa.

15 CO ZYSKUJE NAUCZYCIEL? Realizując innowację nauczyciel zyskuje:
większą aktywność uczniów; świadomość kontaktowania się nie tylko za pomocą słów; nowe doświadczenia; lepszy kontakt z uczniami; satysfakcję; większą integrację klasy; lepszą współpracę z rodzicami; możliwość samorealizacji; wzbogacenie warsztatu pracy.

16 „Nie zadawaj dzieciom gwałtu nauczaniem – tylko niech się bawią:
wtedy łatwiej potrafisz dostrzec do czego każdy zdolny jest z natury.” Platon


Pobierz ppt "Piłki, które bawią i uczą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google