Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości opiera się w Urzędzie Miasta Krakowa na realizacji zadań ujętych w Krakowskim Programie Wspierania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości opiera się w Urzędzie Miasta Krakowa na realizacji zadań ujętych w Krakowskim Programie Wspierania."— Zapis prezentacji:

1

2 Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości opiera się w Urzędzie Miasta Krakowa na realizacji zadań ujętych w Krakowskim Programie Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta

3 Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta Realizując jeden z celów operacyjnych Strategii Rozwoju Krakowa: Rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości, Miasto realizuje Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Krakowa NR CXV/1572/10 z dnia 03 listopada 2010 r. Program stanowi rozszerzoną kontynuację realizowanego od 2006 r. Programu wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie. Krakowski Program wykonywany jest przez 15 wydziałów UMK i 3 miejskie jednostki organizacyjne.

4 Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta Program wyznacza 3 priorytety, w ramach których zdefiniowano 81 zadań. Priorytet 1 - Wspieranie kluczowych dla rozwoju gospodarczego dziedzin gospodarczych: indywidualnych przedsiębiorców, przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorczości innowacyjnej i akademickiej. Priorytet 2 - Wspieranie firm w celu zwiększania inwestycji i nowych miejsc pracy. Priorytet 3 - Nowoczesna, przyjazna przedsiębiorcom infrastruktura obsługi i wsparcia przedsiębiorczości, inwestycji i promocji.

5 I Priorytet – Wspieranie kluczowych dla rozwoju gospodarczego dziedzin gospodarczych: indywidualnych przedsiębiorców, przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorczości innowacyjnej i akademickiej Zadania stanowiące pomoc publiczną Gminy Miejskiej Kraków: 1.Stosowanie obniżki stawki czynszowej dla najemców lokali użytkowych w budynkach przylegających do pasa drogowego, gdzie prowadzone są prace remontowe i inwestycyjne. 2.Obniżanie na czas remontu komunalnych lokali użytkowych stawek czynszowych do poziomu stawek eksploatacyjnych. 3.Utrzymanie stawek podatku od środków transportowych określonych w uchwale Rady Miasta Krakowa na poziomie stawek minimalnych obwieszczanych przez Ministra Finansów oraz ulg dla pojazdów spełniających normy Unii Europejskiej związane z ich oddziaływaniem na środowisko naturalne.

6 I Priorytet – Wspieranie kluczowych dla rozwoju gospodarczego dziedzin gospodarczych: indywidualnych przedsiębiorców, przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorczości innowacyjnej i akademickiej 4.Stosowanie ulg w podatku od nieruchomości na terenach wyznaczonych i przygotowanych pod działalność gospodarczą. 5.Realizacja Programu pomocy de minimis udzielanej w Gminie Miejskiej Kraków w należnościach stanowiących dochód budżetu Gminy. Zadania informacyjno-promocyjne w zakresie instrumentów wsparcia finansowego, innowacyjności, prezentacji krakowskich szkół, przedsiębiorczości turystycznej, najważniejszych wydarzeń kulturalnych oraz kształcenia zawodowego.

7 II Priorytet – Wspieranie firm w celu zwiększania inwestycji i nowych miejsc pracy W ramach priorytetu realizowane są m.in. zadania: 1.Wskazywanie terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa pod inwestycje gospodarcze. 2.Organizowanie przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa wskazanych pod inwestycje gospodarcze. 3.Utworzenie, aktualizacja i udostępnianie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. 4.Stworzenie w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Obszarów Strategicznych Miasta, jako miejsc preferowanych lokalizacji nowoczesnego biznesu, w tym miejsc przeznaczonych na działalność gospodarczą : nowych stref gospodarczych, miejsc na nowe place targowe, miejsc na centra aktywności lokalnej. 5.Publicznie dostępny system śledzenia spraw w Urzędzie Miasta Krakowa.

8 III Priorytet – Nowoczesna, przyjazna przedsiębiorcom infrastruktura obsługi i wsparcia przedsiębiorczości, inwestycji i promocji W ramach priorytetu realizowane są m.in. zadania : 1. Prowadzenie kompleksowego i jednolitego systemu informowania o procedurach administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą – na podstawie bazy danych procedur administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa.

9 III Priorytet – Nowoczesna, przyjazna przedsiębiorcom infrastruktura obsługi i wsparcia przedsiębiorczości, inwestycji i promocji Miejskie Punkty Informacji Gospodarczej: Stanowisko informacji o funduszach europejskich dla przedsiębiorców Punkt Obsługi Przedsiębiorcy Nowohuckie Centrum Informacji 2. Działania informacyjne dla przedsiębiorców realizowane są w istniejących miejskich punktach informacji gospodarczej, na stronach BIP, www.msp.krakow.pl, w Informatorze dla Przedsiębiorców

10 III Priorytet – Nowoczesna, przyjazna przedsiębiorcom infrastruktura obsługi i wsparcia przedsiębiorczości, inwestycji i promocji Strona internetowa msp.krakow.pl funkcjonuje od 2006 roku. Zawiera m. in.: poradniki dla przedsiębiorców oraz rozpoczynających działalność gospodarczą informacje dotyczące możliwości dofinansowania dla przedsiębiorców informacje o instrumentach i przepisach samorządowych, prawie krajowym i europejskim związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej aktualne informacje dla przedsiębiorców, m. in. na temat szkoleń, konferencji i funduszy europejskich.

11 III Priorytet – Nowoczesna, przyjazna przedsiębiorcom infrastruktura obsługi i wsparcia przedsiębiorczości, inwestycji i promocji Informator dla przedsiębiorców – miesięcznik msp.krakow.pl dostarcza czytelnikom wiedzy o prowadzeniu działalności gospodarczej. Stałe rubryki biuletynu: Fundusze europejskie Instrumenty wsparcia finansowego Informator Grodzkiego Urzędu Pracy Informator Izby Skarbowej Informator Urzędu Statystycznego Informator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

12 III Priorytet – Nowoczesna, przyjazna przedsiębiorcom infrastruktura obsługi i wsparcia przedsiębiorczości, inwestycji i promocji 3. Organizacja Konkursu małych grantów dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którego celem będzie udzielenie dotacji na wspieranie transferu i popularyzację wiedzy w zakresie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości.

13 III Priorytet – Nowoczesna, przyjazna przedsiębiorcom infrastruktura obsługi i wsparcia przedsiębiorczości, inwestycji i promocji 4. Kontynuacja działalności Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie w celu aktywnego rozwiązywania problemów przedsiębiorców i monitoringu realizacji Programu.

14 III Priorytet – Nowoczesna, przyjazna przedsiębiorcom infrastruktura obsługi i wsparcia przedsiębiorczości, inwestycji i promocji 5. Działania promocyjne Przygotowanie i organizacja udziału Krakowa w Międzynarodowych Targach, Obsługa inwestorów/ organizacja pobytu grup inwestorów, Współpraca z jednostkami naukowo - badawczymi, z uczelniami wyższymi (w ramach Porozumienia) oraz aktualizacja Programu Rozwoju Instytucji Transferu Wiedzy i Technologii w Krakowie.

15 Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości Organizowany cyklicznie Dzień Przedsiębiorczości w Krakowie Na Dzień Przedsiębiorczości składają się ułożone tematycznie prelekcje, konsultacje, porady prawne dla przedsiębiorców.

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości opiera się w Urzędzie Miasta Krakowa na realizacji zadań ujętych w Krakowskim Programie Wspierania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google