Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak być grzecznym i miłym? - czyli kurs savoir - vivre w pigułce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak być grzecznym i miłym? - czyli kurs savoir - vivre w pigułce."— Zapis prezentacji:

1 Jak być grzecznym i miłym? - czyli kurs savoir - vivre w pigułce

2 Ka ż dy z nas chcia ł by by ć s ł awny

3 wysportowany

4 m ą dry

5 I szcz ęś liwy

6 Jak zrealizowa ć swoje marzenia? Wystarczy być grzecznym i miłym.. Wystarczy szanować innych. Wystarczy dbać o świat, który nas otacza i poznawać go. I przede wszystkim codziennie z uśmiechem witać nowy dzień. Te zadania ułatwia znajomość reguł savoir - vivru!

7 Savoir vivre wg Wikipedii to: ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie. Wyrażenie savoir-vivre pochodzi z języka francuskiego. Savoir znaczy wiedzieć, za to vivre znaczy po prostu żyć. Stąd savoir-vivre przetłumaczyć można jako sztuka życia.

8 Jeśli chcesz być mistrzem savoir – vivru, zapamiętaj następujące zasady:

9 Reguły nr 1: Życie szkolne Nie stoj ę i nie siadam na schodach. Parapet to zdecydowanie miejsce nie dla nas.

10 Odpoczywam w sposób kulturalny, siedz ą c na ł awkach.

11 Nie biegam po terenie budynku szko ł y. Nie ś miec ę. Zwracaj ą c si ę do osób doros ł ych oraz kole ż anek i kolegów u ż ywam zwrotów grzeczno ś ciowych.

12 Po pierwszym dzwonku ustawiam si ę w dwurz ę dzie przy ś cianie pod klas ą. Do klasy pierwszy wchodzi nauczyciel!

13 Je ż eli spó ź ni ę si ę na lekcj ę, witam si ę, przepraszam i wyja ś niam powód spó ź nienia. Podczas lekcji zdobywam now ą wiedz ę i umiej ę tno ś ci.

14 Reguły nr 2, czyli jak Cię widzą, tak Cię piszą "Dobre ubranie – jak mawia ł Thomas Fuller - otwiera wszelkie drzwi. Do szko ł y nosz ę wi ę c skromny, schludny strój.

15 Nie przesadzam z ilo ś ci ą ozdób, np. kolczyków, bransoletek, korali. Nie maluj ę w ł osów i paznokci.

16 Reguły nr 3: Dobre maniery podczas spożywania posiłków Przed jedzeniem myj ę r ę ce. Niedojedzon ą kanapk ę pakuj ę do woreczka i chowam do plecaka. Na sto ł ówce: nie mlaskam, nie nabieram zbyt du ż ych k ę sów na widelec, utrzymuj ę ł ad na swoim talerzu, odnosz ę wszystko po sobie

17 Mamy nadzieję, że ta prezentacja zachęci Was do pogłębiania wiedzy na temat savoir – vivru. Dziękujemy za uwagę. Uczniowie klasy Vd.


Pobierz ppt "Jak być grzecznym i miłym? - czyli kurs savoir - vivre w pigułce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google