Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ferie to czas wypoczynku i zabaw na ś niegu. Mimo, ż e panuj ą ca aura nie jest typowo zimowa, w ka ż dej chwili mo ż e si ę zmieni ć i przynie ść upragniony.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ferie to czas wypoczynku i zabaw na ś niegu. Mimo, ż e panuj ą ca aura nie jest typowo zimowa, w ka ż dej chwili mo ż e si ę zmieni ć i przynie ść upragniony."— Zapis prezentacji:

1

2 Ferie to czas wypoczynku i zabaw na ś niegu. Mimo, ż e panuj ą ca aura nie jest typowo zimowa, w ka ż dej chwili mo ż e si ę zmieni ć i przynie ść upragniony ś nieg i mróz.

3 Oto zasady bezpiecze ń stwa obowi ą zuj ą ce podczas ferii zimowych :

4 Omijaj zamarzni ę te jeziora, rzeki, stawy! Je ś li chcesz bezpiecznie je ź dzi ć na ł y ż wach, skorzystaj z przygotowanych lodowisk– miejsc do tego przeznaczonych.

5 Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych!

6 Zje ż d ż aj na sankach, nartach z górek, które znajduj ą si ę daleko od jezdni!

7 Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim b ę dziesz przebywa ł !

8 Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadni ę ciem zmroku!

9 Najbezpieczniej jest bawi ć si ę pod opiek ą doros ł ych, opiekunów !

10 Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie!

11 Kulig mo ż e by ć zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych.

12 Ubieramy si ę stosownie do temperatury panuj ą cej na dworze.

13 W zimowe dni widoczno ść na drodze jest ograniczona i kierowcy potrzebuj ą wi ę cej czasu do zahamowania pojazdu. Na jezdni ę wchod ź uwa ż nie i spokojnie, rozejrzyj si ę.

14 U ż ywaj elementów odblaskowych na odzie ż y zewn ę trznej.

15 Dbaj o zdrowie i higien ę. Pami ę taj o zasadach zdrowego stylu ż ycia i od ż ywiania oraz o zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomog ą uchroni ć ci ę przed zachorowaniem na gryp ę i infekcj ę grypopodobne.

16 Wrzuć do garnka rozsądku troszeczkę I już nie wejdziesz na zamarzniętą rzeczkę. Gdy wyobraźni trzy łyżeczki odliczysz, Ominiesz górki w pobliżu ulicy. Dodając kubek rozwagi i miodu, Nie przypniesz sanek do samochodu. Wszystko przyprawisz szczyptą uwagi, A nie rzucisz śnieżką w twarz kolegi. Wypij napoju dwie filiżanki, Resztą poczęstuj wszystkie koleżanki. Przepis wspaniały, działa błyskawicznie; Bawiąc się świetnie, zachowasz zdrowie i życie! Chcesz mieć udane ferie? Skorzystaj z tego przepisu!

17 BAWCIE SIĘ DOBRZE I ODPOCZYWAJCIE! ŻYCZYMY UDANYCH I BEZPIECZNYCH FERII!!


Pobierz ppt "Ferie to czas wypoczynku i zabaw na ś niegu. Mimo, ż e panuj ą ca aura nie jest typowo zimowa, w ka ż dej chwili mo ż e si ę zmieni ć i przynie ść upragniony."

Podobne prezentacje


Reklamy Google