Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ograniczenia w transferze najlepszych praktyk na podstawie wyników badań projektu europejskiego BestLog Gdańsk, 14.01.2013 Kick-off conference, VILA Project.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ograniczenia w transferze najlepszych praktyk na podstawie wyników badań projektu europejskiego BestLog Gdańsk, 14.01.2013 Kick-off conference, VILA Project."— Zapis prezentacji:

1 Ograniczenia w transferze najlepszych praktyk na podstawie wyników badań projektu europejskiego BestLog Gdańsk, 14.01.2013 Kick-off conference, VILA Project Dr Wojciech Piotrowicz Dr Richard Cuthbertson

2 Agenda 1Wprowadzenie 2O projekcie BestLog 3Najlepsze praktyki i ich ocena 4Ograniczenia w transwerze najlepszych praktyk 5Wnioski dla projektu VILA

3 EU BestLog – partnerzy projektu Bereich Logistik

4 Projekt BestLog 6 program ramowy, EU 9 partnerów (z Polski SGH Warszawa) Koncentracja na współpracy w łańcuchu dostaw Minimalizacja negatywnego oddziaływania, przy zachowaniu konkurencyjności – zrównoważony rozwój Edukacja logistyczna, standardy Najlepsze praktyki i ich transfer

5 Najlepsze praktyki Najlepsze praktyki - best practices - nowe wdrożenia, innowacje, nowe formy współpracy, nowe inicjatywy, podejścia.... Stosowanie gotowych rozwiązań Kiedy dane rozwiązanie jest najlepsze? Jaki jest wpływ i jak go zmierzyć? Społeczeństwo Gospodarka Środowisko Jakie były motywacje do rozpoczęcia inicjatywy? Jakie są ograniczenia w ich transferze?

6 Ocena najlepszych praktyk w projekcie BestLog Trzy poziomy: WALIDACJA POZYCJONOWANIE EWALUACJA Nie tylko korzyści ale też i potencjalne ograniczenie

7 Ewaluacja – wpływ i korzyści

8 Ocena najlepszych praktyk w projekcie BestLog 25 studiów przypadków Dane zbierane na terenie EU (w kilku cyklach), nowa i stara unia. Wspólny wzór kwestionariusza Różne sektory i wielkość firm Praktyki z zakresu współpracy w łańcuchu dostaw (transport, technologie informacyjne, produkcja, porty, żegluga śródlądowa, kolejowa, integracja) Tylko działające i sprawdzone rozwiązania Dodatkowe dane zbierane w czasie seminarów (praktycy, sektor publiczny)

9 Ograniczenia w transwerze najlepszych praktyk STEEP categories Social – society, consumers, employees, other individuals and groups Technology – technologies, infrastructure, systems, tools, IT applications Environmental – natural resources, environment, recycling, waste Economic – costs, interest rates, growth, competition Political – regulation, deregulation, legislation, directives Społeczne – społeczeństwo, klienci, pracownicy, grupy społeczne i jednostki Technologiczne – technologie, systemy, narzędzia, IT Środowiskowe – zasoby i środowisko naturalne, infrastruktura Gospodarcze – koszty, oprocentowanie, wzrost, konkurencja Polityczne – regulacje i deregulacje, prawodawstwo

10 Ograniczenia zidentyfikowane w analizowanych praktykach Gospodarcze – najczęściej wymieniane (42 różne ograniczenia) Społeczne – zidentyfikowane w 22 przypadkach Środowiskowe – zidentyfikowane 12 razy Technologiczne – zidentyfikowane tylko w 4 przypadkach Polityczne – 7 przypadków

11 Gospodarcze Najczęściej wymieniane (łącznie 42 ograniczenia) Brak środków finansowych i zwrot z inwestycji (15) Długi okres zwrotu z inwestycji Wysokie nakłady na poczętku projektu Środki unijne do inicjacji projektu Wielkość organizacji, skala Ilość ładunków Ekonomia skali Ilość klientów Zakres działania

12 Społeczne 22 ograniczenia, najczęściej wymieniane: Brak współpracy między partnerami (9) Różnice kulturowe pomiędzy organizacjami i krajami (3) Poziom zaangażowania pracowników (3) Poziom edukacji i umiejętności (4)

13 Środowiskowe Zidentyfikowane 12 razy Lokalizacja Dostęp do infrastruktury Dostęp do morza i dróg śródlądowych Odległość pomiędzy partnerami Dostęp do zasobów odnawialnych

14 Polityczne Wymienione 7 razy Regulacje unijne (np WEEE) Regulacje na poziomie krajowym (prawo pracy) Dominacja podmiotów o własności państwowej Inicjatywa Marco Polo

15 Technologiczne Nie były postrzegane jako krytyczne, wymienione tylko w 4 przypadkach: Dostępność do usługodawcy Konieczność dostosowania standardów (EDI) Istnienie ogólnoakceptowanych rozwiązań Technologię można nabyć na rynku, jest dostępna.

16 Najczęściej wymieniane ograniczenia 1.Dostęp do finansowania (inwestycje, subsydia, środki własne) 2.Wielkość organizacji 3.Skala działaności (ilośc towarów do przewozu, produkcja) 4.Dostęp do infrastruktury 5.Poziom współpracy pomiędzy podmiotami 6.Regulacje prawne 7.Poziom edukacji i umiejętności 8.Różnice kulturowe

17 Wnioski Najlepsze praktyki są zależne od kontekstu Przed transferem praktyk należy przeanalizować ich otoczenie (gdzie powstały, są używane i gdzie mają być wdrożone) Kwestie społeczne i gospodarcze najliczniej wymieniane jako bariery wymagane do osiągnięcia sukcesu Pojedyńcza organizacja ma ograniczoną możliwośc wpływu na zmiany – łączenie zasobów (stowarzyszenia) Kwestie polityczne uznane zostały za najtrudniejsze do zmiany, długi okres oczekiwania na rezultat

18 Wnioski dla rojektu VILA Cel projektu VILA Intensyfikacja kooperacji społeczno-ekonomicznej w regionie Zalewu Wiślanego Wnioski z projektu BestLog Wpływ czynników społecznych: różnice kulturowe, sposób podejmowania decyzji, język, zaufanie Demonstracja korzyści (skupienie się na finansowych) Potencjalnie duży wpływ różnic politycznych i prawnych Za opisem rzeczywistości (katalogi), muszą pójść działania Wspólna identyfikacja barier i sposobu ich usunięcia

19 Więcej o wynikach projektu: Publikacje - http://oxford.academia.edu/Wo jciechPiotrowicz/Papers http://oxford.academia.edu/Wo jciechPiotrowicz/Papers www.elabestlog.org – zbiór studiów przypadkówwww.elabestlog.org Książka (w tym e-book) Sustainable Supply Chain Management, Practical Ideas for Moving Toward Best Practice,by Springer Designing Supply Chain in Emerging Economies, planowana 2013


Pobierz ppt "Ograniczenia w transferze najlepszych praktyk na podstawie wyników badań projektu europejskiego BestLog Gdańsk, 14.01.2013 Kick-off conference, VILA Project."

Podobne prezentacje


Reklamy Google