Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 2 ID grupy: 97/34_P_G1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 2 ID grupy: 97/34_P_G1"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 2 ID grupy: 97/34_P_G1
Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Współczesne problemy rynku pracy Semestr/rok szkolny: Trzeci/2010/2011

3 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej ID grupy: 97/50_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Współczesne problemy rynku pracy Semestr/rok szkolny: Trzeci/2010/2011

4 WSPÓŁCZESNE PROBLEMY RYNKU PRACY
Cześć , jesteśmy grupą uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie. Bierzemy udział w projekcie AS KOMPETENCJI, a przed nami nowe, ciekawe semestralne zadanie. Jakie?? Analiza i prezentacja współczesnych problemów rynku pracy  Realizujemy to zadanie w ramach MGP wspólnie z uczniami z LO w Środzie Wielkopolskiej.

5 Na początek wymyśliliśmy slogan, który towarzyszył naszym działaniom:
„PRACO, TY DAJESZ NAM UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE „ILE CIĘ TRZEBA CENIĆ TEN TYLKO SIĘ DOWIE KTO CIĘ STRACIŁ”

6 Chcąc jak najlepiej przedstawić temat stworzyliśmy fikcyjnego bohatera – PANA ROBOTKA – którego chcemy zabrać w podróż po rynku pracy. Kim jest ów tajemnicza postać?

7 PoznajMY pana robotka 
PAN ROBOTEK to inżynier budownictwa, 35-letni cudzoziemiec, który poznał piękną Polkę i zamieszkał w naszym kraju. Nasz romantyczny bohater poznaje właśnie polską tradycję i podejmuje pierwsze kroki na drodze poszukiwania satysfakcjonującej pracy. Zaproponowaliśmy naszemu gościowi „podróż” po narodowym rynku pracy . Cóż on na to?

8 PAN ROBOTEK: CO TO ZA MIEJSCE, O KTÓRYM CHCECIE MI OPOWIEDZIEĆ?
To rynek pracy – rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący pracowników. Ceną pracy jest płaca, która stanowi element kosztów firmy.

9 Robotku, działanie rynku pracy kojarzy się nam z funkcjonowaniem wagi, spójrz…
Im wyższa płaca tym mniejszy popyt na pracę i oczywiście rosnąca podaż pracy. Jeśli otrzymujesz pieniądze za wykonaną pracę to zaczynasz działać na rynku towarów i usług, kupujesz różne dobra podstawowe np.: chleb, ale też luksusowe np.: dom, a także korzystasz z usług np.: fryzjerskich, transportowych.

10 PAN ROBOTEK: CZEMU TAK DZIAŁA MECHANIZM RYNKU
PAN ROBOTEK: CZEMU TAK DZIAŁA MECHANIZM RYNKU PRACY, CZYM JEST POPYT A CZYM PODAŻ? Robotku, przyjrzyjmy się najpierw stronie popytu na rynku pracy. Popyt na rynku pracy to zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez pracodawców, czyli ilość pracy, jaka pracodawcy mają do zaoferowania przy określonych stawkach płac.

11 Krzywa popytu na pracę dla całego rynku pokazuje zależność między stawką płac, a wielkością całkowitego popytu. Otrzymujemy ją przez poziome zsumowanie indywidualnych popytów na pracę.

12 TERAZ CZAS - NASZ PRZYBYSZU - NA ANALIZĘ STRONY PODAŻY NA RYNKU PRACY…
Podaż pracy to liczba osób, które chcą w danym okresie pracować za określoną stawkę płacy.

13 Krzywa podaży pracy przedstawia rozmiary pracy oferowanej na rynku siły roboczej przy różnych poziomach płacy realnej. W- płaca realna L - zatrudnienie S - krzywa podaży

14 PAN ROBOTEK: CZY POPYT I PODAŻ NA RYNKU PRACY ANALIZUJE SIĘ ODDZIELNIE?
Robotku, to był dopiero początek, wstęp do naszych analiz. Ale dobrze myślisz, teraz trzeba zestawić ze sobą omówione przez nas dotychczas zagadnienia. Spójrz na poniższy rysunek…

15 Robotku, równowaga na rynku pracy to sytuacja, w której przy stawce płac (P) firmy oferują dokładnie tyle miejsc pracy ile osób (R)chce podjąć zatrudnienie. W rzeczywistości gospodarczej bardzo trudno jest osiągnąć stan równowagi na rynku pracy, dlatego że podmioty tego rynku czyli firmy oraz bezrobotni mają odmienne interesy. W sytuacji kiedy płaca rośnie popyt na pracę spada, gdyż właściciele firm nie są zainteresowani zatrudnianiem kolejnych pracowników, którym trzeba więcej zapłacić za tę samą pracę. Z kolei osoby poszukujące pracy wraz ze wzrostem płacy zgłaszają większą gotowość do jej podjęcia czyli podaż pracy wzrasta. Spadek płacy spowoduje więc zadowolenie firm i wzrost popytu, ale jednocześnie będzie skutkował zmniejszeniem podaży pracy czyli liczby osób chętnych do pracy za niższe wynagrodzenie.

16 PAN ROBOTEK: INTERESUJE MNIE JESZCZE OD CZEGO ZALEŻY
PAN ROBOTEK: INTERESUJE MNIE JESZCZE OD CZEGO ZALEŻY WIELKOŚĆ POPYTU NA PRACĘ ORAZ WIELKOŚĆ PODAŻY PRACY? W tej sprawie również służymy pomocą i proponujemy analizę schematów, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

17 Robotku, pracodawcy kalkulują koszty utworzenia nowego miejsca pracy np.: wysokość płacy, koszt wyposażenia miejsca pracy i zwiększają zatrudnienie tylko wtedy kiedy jest to opłacalne czyli korzyści osiągnięte dzięki efektom pracy zatrudnionego są większe niż koszty zatrudnienia. Właściciele firm śledzą tez przepisy prawa pracy określające m.in. przywileje określonych grup zawodowych, wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakres działania związków zawodowych itp. i na tej podstawie decydują o tym czy zwiększać zatrudnienie i kogo opłaca się zatrudniać. Z kolei postęp techniczny sprawia, że praca ludzka zastępowana jest coraz bardziej przez bardziej wydajne maszyny co pozwala firmom zredukować miejsca pracy. Robotku, musisz też pamiętać, że popyt na pracę jest pochodną popytu na towary i usługi. Jeśli popyt na towary i usługi rośnie to firmy zwiększając produkcję zgłaszają jednocześnie większy popyt na pracę, z kolei brak zainteresowania ze strony klientów towarami danej firmy spowoduje, że będzie ona musiała ograniczać produkcję, a tym samym ograniczy zatrudnienie.

18 Robotku, spójrz teraz od czego zależy wielkość podaży pracy…

19 Zobacz Robotku, ile czynników decyduje o tym czy podejmiemy się wykonania u pracodawcy konkretnych zadań. Każdy z nas jest inny, dlatego motywują nas do pracy inne czynniki. Mojego kuzyna interesuje przede wszystkim wysokość płacy, niedawno został ojcem i musi chwilowo sam utrzymać rodzinę. Moja ciocia porównując ostatnio oferty pracy sprawdzała przede wszystkim jakie jest bezpieczeństwo pracy w wybranej firmie, czy podmiot ten prężnie funkcjonuje i będzie działał na rynku. Z kolei mój 20-letni brat – singiel - stawia na możliwości rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń u pracodawcy oraz dobrą atmosferę pracy.

20 PAN ROBOTEK: MOI PRZYJACIELE, A JA CHCIAŁBYM PRZEDE WSZYSTKIM PRACOWAĆ W TERENIE, PRACA ZA BIURKIEM TO NIE DLA MNIE. Z TEGO CO DO TEJ PORY ZOBACZYŁEM I USŁYSZAŁEM WNIOSKUJĘ, ŻE JEŚLI PODAŻ PRZEWYŻSZA POPYT NA RYNKU PRACY TO DLA MIESZKAŃCÓW NIE MA POWODÓW DO RADOŚCI. Robotku, ponownie masz rację. Sytuacja o której mówisz nazywa się w ekonomii bezrobociem. Miernikiem bezrobocia jest stopa bezrobocia określająca jaka część zasobów siły roboczej pozostaje bez pracy mimo jej aktywnego poszukiwania.

21 W Polsce istnieją obecnie dwa źródła informacji o bezrobociu: - rejestracja osób bezrobotnych w urzędach pracy - badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) Urzędy pracy tworzą statystykę rynku pracy w oparciu o swoje rejestry osób bezrobotnych i ofert pracy.

22 Celem badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) jest uzyskanie informacji o wielkości i strukturze siły roboczej. W efekcie badania zostaje ustalona liczba osób aktywnych zawodowo, czyli suma osób pracujących i bezrobotnych, jak również określona liczba osób biernych zawodowo, czyli osób nie pracujących i niezainteresowanych podjęciem pracy. Aby osoba została uznana za bezrobotną wg BAEL, musi spełniać 3 warunki: nie pracowała w okresie badanego tygodnia przez 4 tygodnie (wliczając jako ostatni tydzień badany) poszukuje aktywnie pracy jest gotowa do podjęcia pracy w badanym lub następnym tygodniu.

23 PAN ROBOTEK: CZY W WASZYM KRAJU CZYLI W POLSCE WYSTĘPUJE BEZROBOCIE, CZY BĘDĘ MIAŁ PROBLEMY ZE ZNALEZIENIEM PRACY? Robotku, prześledźmy razem dane statystyczne – później przyjdzie czas na wyciąganie wniosków. Dane: GUS (marzec 2011) ROBOTKU, spójrz na wysokość stopy bezrobocia w różnych województwach Polski. Znak z wykrzyknikiem umieściliśmy w tych miejscach gdzie bezrobocie jest wysokie- wyższe niż 15%.

24 PAN ROBOTEK: WYDAJE MI SIĘ, ŻE NIE SĄ TO DLA MNIE OPTYMISTYCZNE INFORMACJE. MIESZKAM W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, TO WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZAZNACZONE WYKRZYKNIKIEM NA MAPIE. CZĘŚĆ MOICH PRZYJACIÓŁ MIESZKA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM, MOŻE WIĘC WARTO ROZWAŻYĆ PRZEPROWADZKĘ W OKOLICE POZNANIA.

25 Warto również zobaczyć jak zmieniała się wysokość stopy bezrobocia w kolejnych miesiącach 2010r.

26 Robotku, to prawda, że województwo zachodniopomorskie cechuje wysoka stopa bezrobocia, ale dobry fachowiec z doświadczeniem także tutaj znajdzie satysfakcjonującą pracę. Spadek stopy bezrobocia w Polsce w miesiącach wakacyjnych związany jest z sezonowością pracy. W lecie ludzie pracują przy zbieraniu owoców, zwiększa się popyt na usługi turystyczne, gastronomiczne itp., a kiedy lato się kończy te same osoby często wracają do grona bezrobotnych.

27 PAN ROBOTEK: POWIEDZCIE MI CO PRZYCZYNIA SIĘ DO BEZROBOCIA, CZY ISTNIEJĄ SKUTECZNE SPOSOBY WALKI Z BEZROBOCIEM I JAKIE SĄ SKUTKI TEGO ZJAWISKA? Rodzaje bezrobocia Przyczyny 1. bezrobocie naturalne (frykcyjne) zmiana zawodu lub miejsca zamieszkania, przekwalifikowanie się pracowników itp. - krótkookresowe 2. bezrobocie dobrowolne mała atrakcyjność ofert pracy, spowodowana często tym, że płace nie są w sposób wyraźny wyższe od zasiłków dla bezrobotnych i opłacalna staje się praca „na czarno” 3. bezrobocie strukturalne zmiany struktury gospodarki (np.: z produkcyjnej na handlową) czego efektem jest potrzeba znacznych zmian kwalifikacji pracowników - polskie górnictwo czy hutnictwo. 4. bezrobocie sezonowe sezonowość pracy i zwiększanie popytu na pracę w wybranych sezonach np.: zbiory owoców, płodów rolnych. 5. bezrobocie technologiczne pracę wielu ludzi zastępuje maszyna do obsługi której potrzebny jest przykładowo jeden człowiek. 6. bezrobocie koniunkturalne - keynesowskie spadek wielkości popytu w warunkach słabego rozwoju gospodarki. Firmy zmuszone ograniczyć produkcję, zmniejszają zatrudnienie (bezrobocie długotrwałe, przymusowe) 7. bezrobocie klasyczne celowe utrzymywanie płac na poziomie wyższym od poziomu równowagi. Przyczyniają się do tego związki zawodowe walczące o podwyżki dla pracowników i wywierające naciski na rząd w sprawie podniesienia płacy minimalnej. Rodzaje bezrobocia wyróżnione ze względu na przyczyny

28 Robotku, bezrobocie można też klasyfikować ze względu na czas pozostawania bez pracy lub sam fakt rejestracji bezrobotnego. Ze względu na czas pozostawania bez pracy wyróżnia się: Bezrobocie krótkookresowe – dotyczy osób, które pozostają bez pracy przez okres nie przekraczający 3 miesięcy Bezrobocie średniookresowe – brak zatrudnienia przez okres od 3 do 6 miesięcy Bezrobocie długookresowe – występuje w sytuacji, kiedy brak pracy trwa od 6 do 12 miesięcy Bezrobocie długotrwałe (chroniczne) – dotyczy osób nie mogących znaleźć pracy przez ponad 12 miesięcy Ze względu na fakt rejestracji wyróżnia się: Bezrobocie rejestrowane – tworzą osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędach pracy, posiadające cechy określone ustawowo Bezrobocie ukryte – dotyczy osób, które nie chcą lub nie mogą być zarejestrowane, ponieważ nie spełniają wymaganych kryteriów określonych w ustawie

29 Robotku, z bezrobociem można walczyć aktywnie czyli podejmować takie działania, które skutecznie ograniczą skalę tego zjawiska. Aktywne formy walki z bezrobociem z wykorzystaniem narzędzi: polityki makroekonomicznej polityki mikroekonomicznej zmniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zwiększenie wydatków państwa na inwestycje zachęty finansowe dla firm zwiększających zatrudnienie przyjazna polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego np.: niższe oprocentowanie kredytów wspierające przedsiębiorczość przepisy prawne usługi rynku pracy realizowane przez PUP – pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych realizacja programów finansowanych ze środków krajowych i unijnych np.: „Pierwsza praca- pierwszy biznes”, „Talent” itp. udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego młodym przedsiębiorcom aktywna współpraca urzędów pracy ze szkołami i ośrodkami szkoleniowymi

30 Można również zastosować pasywne narzędzia przeciwdziałania bezrobociu, które jedynie złagodzą negatywne skutki bezrobocia, ale nie wyeliminują źródeł problemu. Pasywne narzędzia przeciwdziałania bezrobociu zwiększanie zasiłków dla bezrobotnych zwiększenie świadczeń socjalnych system wcześniejszych emerytur wydłużenie czasu nauki w szkołach skracanie czasu pracy

31 Skutki bezrobocia: Pozytywne wzrost szacunku dla pracy
większa motywacja dla kształcenia dostosowanie kierunku studiów do rynku pracy

32 Negatywne a) ekonomiczne - niewykorzystany potencjał ludzki - mniejsza produkcja niż możliwości - zatrudnienie w szarej strefie - pogorszenie sytuacji materialnej bezrobotnych i ich rodzin - pogorszenie stanu budżetu państwa (zmniejszenie wpływów z podatków, wydatki na zasiłki i inne formy pomocy społecznej) b) społeczne - izolacja społeczna bezrobotnych - rozwój patologii (alkoholizm, przestępczość, narkomania, rozwody) - frustracja i pesymistyczne nastroje bezrobotnych - pogorszenie stanu zdrowia psychofizycznego bezrobotnych

33 Skutki bezrobocia Robotku, a teraz krótki test. Spójrz na rysunki obok i powiedz jakie skutki bezrobocia przedstawiają???? PAN ROBOTEK: Pierwszy i ostatni rysunek przedstawiają społeczne skutki bezrobocia – przestępczość i alkoholizm. Drugi , trzeci i czwarty rysunek przedstawiają skutki ekonomiczne – spadek produkcji, pogorszenie sytuacji materialnej i wzrost deficytu budżetowego. Brawo Robotku, poradziłeś sobie z tym zadaniem na 5!!

34 ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z BEZROBOCIEM
Robotku, roku obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Bezrobociem. Z pewnością pamiętasz kwietniowe warsztaty organizowane przez opiekuna naszej przedsiębiorczej grupy dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie. Nasza koleżanka – Sandra Noworól włączyła się aktywnie w upowszechnianie wiedzy o rynku pracy i przygotowała ciekawe materiały dla uczniów ze swojej klasy IIF, które przedstawiła podczas lekcji z podstaw ekonomii.

35 PAN ROBOTEK: DZIĘKI WAM BARDZO WIELE DOWIEDZIAŁEM SIĘ O FUNKCJONOWANIU RYNKU PRACY. Z TEORII JESTEM PRZESZKOLONY NA 5, ALE CHCIAŁBYM JESZCZE POZNAĆ PRAKTYCZNY WYMIAR TEGO ZAGADNIENIA. Nie ma sprawy Robotku, na początek zachęcamy Cię do analizy wtórnych danych statystycznych czyli danych zawartych w Małym Roczniku Statystycznym Polski oraz w banku danych lokalnych.

36 Źródło: MRS Polski 2010, TABL. 1 (80)
Źródło: MRS Polski 2010, TABL. 1 (80). Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej, str. 134

37 Źródło: MRS Polski 2010, TABL. 1 (80)
Źródło: MRS Polski 2010, TABL. 1 (80). Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej, str. 134

38 Źródło: MRS Polski 2010, TABL. 2 (81). Pracujący, str. 137

39 Źródło: MRS Polski 2010, TABL. 7 (86). Koszty pracy, str. 143

40 Źródło: MRS Polski 2010, TABL. 12 (91)
Źródło: MRS Polski 2010, TABL. 12 (91). Bezrobotni zarejestrowani, stopa bezrobocia oraz oferty pracy stan w dniu 31 XII, str. 155

41 Źródło: MRS Polski 2010, TABL. 12 (91)
Źródło: MRS Polski 2010, TABL. 12 (91). Bezrobotni zarejestrowani, stopa bezrobocia oraz oferty pracy stan w dniu 31 XII, str. 155

42 PAN ROBOTEK: DOPIERO TERAZ ZOBACZYŁEM ILE CIEKAWYCH DANYCH MIEŚCI ROCZNIK STATYSTYCZNY. BARDZO PODOBA MI SIĘ GRAFICZNA PREZENTACJA TYCH DANYCH STWORZONA PRZEZ WAS NA PODSTAWIE TEGO ROCZNIKA. JA JESTEM WZROKOWCEM I LEPIEJ ZAPAMIĘTUJE KOLOROWE ELEMENTY GRAFICZNE NIŻ DANE LICZBOWE Z TABELEK I OPISY ZDARZEŃ. POKAZALIŚCIE MI WYKRESY WSKAZUJĄC NAJWAŻNIEJSZE WIELKOŚCI STATYSTYCZNE CHARAKTERYZUJĄCE POLSKI RYNEK PRACY I PRZYZNAM, ŻE TRUDNO IMPONUJE MI ICH ILOŚĆ I JAKOŚĆ.

43 Robotku, w takim razie proponujemy podsumowanie – wyciągnijmy wnioski z naszych analiz wskazując najważniejsze problemy polskiego rynku pracy 

44 NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY POLSKIEGO RYNKU PRACY
zbyt mały odsetek zatrudnienia kobiet, poniżej 50 % podczas gdy unijny cel na rok 2010 to 60%, zbyt mały odsetek zatrudnienia osób starszych (55-64 lata) - poniżej 30% podczas gdy unijny cel to 50% , starzejące się polskie społeczeństwo oraz system tzw. „wczesnych emerytur” ograniczona aktywność zawodowa ludzi młodych. Wydłuża się okres przygotowań młodzieży do rozpoczęcia pracy zawodowej. Problemem jest też struktura absolwentów często nieodpowiadająca potrzebom gospodarki oraz niedorozwój szkolnictwa

45 NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY POLSKIEGO RYNKU PRACY
systematyczne rozszerzanie się bezrobocia długotrwałego, czyli zwiększanie się udziału bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy wśród ogółu bezrobotnych. Wydłużająca się bezczynność zawodowa w znaczny sposób zmniejsza szansę tej grupy bezrobotnych na ponowną aktywizację zawodową, a pracodawcy nie są chętni do zatrudniania osób długo pozostających bez pracy. pogłębiające się zróżnicowanie przestrzenne lokalnych rynków pracy z powodu nierównomiernego rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów Polski

46 Źródło: bank danych lokalnych wg podziału terytorialnego, region północno-zachodni, powiat stargardzki, Stargard.

47 Źródło: bank danych lokalnych wg podziału terytorialnego, region północno-zachodni, powiat stargardzki, Stargard.

48 Źródło: bank danych lokalnych wg podziału terytorialnego, region północno-zachodni, powiat stargardzki, Stargard.

49 Zmiany stopy bezrobocia w woj. Zachodniopomorskim
Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski wyd rok

50

51 PAN ROBOTEK: Ależ oczywiście, z miłą chęcią Wam
Robotku, pokazaliśmy Ci w przystępny sposób dane statystyczne charakteryzujące nasz lokalny rynek pracy. Pamiętaj jednak, że dokonaliśmy analizy materiału wtórnego. Teraz chcielibyśmy przeprowadzić własne badanie statystyczne w celu zebrania pierwotnych danych statystycznych na temat stargardzkiego rynku pracy. Czy możesz nam towarzyszyć? PAN ROBOTEK: Ależ oczywiście, z miłą chęcią Wam pomogę! To do dzieła, nie mamy chwili do stracenia Na początek przygotujmy plan badania i narzędzie badawcze, a potem wyruszymy w teren…

52 PROGRAM BADAŃ MARKETINGOWYCH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA STARGARDZKIEGO RYNKU PRACY
Cel badania: poznanie opinii Stargardzian dotyczących lokalnego rynku pracy. Metoda badania: wywiad przy użyciu kwestionariusza. Typ badania: badanie rynku – okresowe – jakościowe – pierwotne – powtarzalne. Respondenci: grupa 60 osób – mieszkańców Stargardu Szczecińskiego, dobrana losowo.

53 Kwestionariusz WYWIADU

54 CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW

55 Charakterystyka respondentów

56 Charakterystyka respondentów

57 Charakterystyka respondentów

58 Najważniejsze problemy stargardzkiego rynku pracy wskazane przez mieszkańców podlegających badaniu statystycznemu w dniu R. Źródło: opracowanie własne

59 Przyczyny problemów stargardzkiego rynku pracy wskazane przez mieszkańców podlegających badaniu statystycznemu w dniu R. liczba respondentów Przyczyny problemów Źródło: Opracowanie własne

60 Sposoby zwalczania/minimalizowania problemów stargardzkiego rynku pracy wskazane przez mieszkańców podlegających badaniu statystycznemu w dniu r. Liczba respondentów Sposoby zwalczania problemów Źródło: opracowanie własne

61 PAN ROBOTEK: Muszę przyznać, że badania w terenie są bardzo ciekawe, a Stargardzianie pozytywnie nastawieni do edukacyjnych przedsięwzięć. Dzięki Wam zobaczyłem jak przygotowuje się oraz prowadzi wywiad i oczywiście zwiedziłem miasto. Jak Wy – Polacy – wtedy mówicie, że… już wiem: „połączyłem przyjemne z pożytecznym”

62 Robotku, chcielibyśmy pokazać Ci również materiały, które otrzymaliśmy od Pani Joanny Mróz, pracownika PUP w Stargardzie Szczecińskim.

63 Analiza danych dotyczących stargardzkiego rynku pracy
Pani Joanna Mróz poinformowała nas o Strategii Rozwoju Powiatu Stargardzkiego do roku 2015 przyjętej przez Radę Powiatu. Analizując ten dokument trzeba zwrócić uwagę na to, że liczba mieszkańców naszego Powiatu w latach zmniejszyła się o 0,99%, największe zmiany wystąpiły w samym mieście Stargardzie, którego liczba mieszkańców zmniejszyła się o osób. Do roku 2030 liczba ludności powiatu stargardzkiego będzie systematycznie maleć, szczególnie po 2015 roku szacowany jest ubytek ludności nawet o osób. Te dane znajdują również odzwierciedlenie w prognozach dla liczby ludności w Polsce.

64 Prognoza ludności dla Polski w latach 2010 – 2035.
Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010, GUS, tabela 17(76) strona 128.

65 Zmieni się też struktura wiekowa ludności, obniży się udział ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym co grozi spadkiem konkurencyjności powiatu, dalej negatywnie wpłynie na rynek pracy, doprowadzi do starzenia się społeczeństwa i bezwzględnego spadku jego liczebności. Najważniejszym i najbardziej czytelnym efektem kryzysu demograficznego będzie znaczna przewaga ludności w wieku emerytalnym nad grupą dzieci i młodzieży. Dlatego konieczne jest przeciwdziałanie takim zjawiskom jak: ujemne saldo migracji bark atrakcyjnych ofert pracy brak intensywnej współpracy świata edukacji z rynkiem pracy wcześniejsze emerytury i wydłużanie czasu nauki młodych ludzi brak zachęt do działań przedsiębiorczych oraz wsparcia dla biznesu w skali mikro.

66 Ludność Polski w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach 2000 -2009.
Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010, GUS, tabela 5 (64) strona 116.

67 PAN ROBOTEK: Jest mi niezmiernie miło, że będę mógł Wam towarzyszyć 
Robotku, przygotowaliśmy dla Ciebie jeszcze jedną atrakcję. Zabieramy Cię ze sobą 12 maja 2011r. na Targi Pracy, które odbędą się w Stargardzie Szczecińskim w Domu Kolejarza. To również okazja do zdobycia interesujących informacji o naszym rynku pracy. PAN ROBOTEK: Jest mi niezmiernie miło, że będę mógł Wam towarzyszyć 

68 targi pracy w stargardzie szczecińskim
Dnia 12 maja 2011r. nasza grupa projektowa razem z Panem Robotkiem wzięła udział w Stargardzkich Targach Pracy. W Domu Kultury Kolejarza o godzinie 9:00 Dyrektor PUP Pani Patrycja Gross przywitała zaproszonych gości i wystawców. Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta Stargardzki Waldemar Gil. Celem spotkania było przedstawienie ofert pracy oraz możliwości zawodowych dla młodych osób, które planują swoją przyszłość zawodową oraz dla osób bezrobotnych poszukujących pracy. Poznaliśmy wiele ciekawych ofert pracy zgłaszanych przez miejscowe jak i zagraniczne firmy. Rozmawialiśmy z wieloma pracodawcami i bezrobotnymi prosząc ich o ocenę stargardzkiego rynku pracy. Uzyskaliśmy wiele cennych informacji zamieszczonych przez nas w tej prezentacji. To był udany, a przede wszystkim owocny dzień.

69 TARGI PRACY – Stargard Szczeciński, dn. 12 maja 2011 roku

70 TARGI PRACY – Stargard Szczeciński, dn. 12 maja 2011 roku

71 PAN ROBOTEK: Dziękuję Wam za tę wycieczkę, to był bardzo pouczający wypad.
Cieszymy się Robotku, a teraz proponujemy podsumowanie naszych wspólnych działań – wyciągnijmy wnioski z naszych analiz wskazując najważniejsze problemy stargardzkiego rynku pracy 

72 Najważniejsze problemy stargardzkiego rynku pracy:
trudna sytuacja wieku młodych osób rozpoczynających dorosłe życie. Osoby te często mają problem ze znalezieniem atrakcyjnej finansowo pracy co oddala w czasie moment nabycia własnego mieszkania, usamodzielnienia się, a w efekcie założenia i utrzymania własnej rodziny. Taka sytuacja wielokrotnie zmusza do migracji wewnętrznych lub zagranicznych w poszukiwaniu szansy na „lepsze życie”. kryzys gospodarczy spowodował nagły wzrost liczy bezrobotnych - najwięcej osób w ostatnim czasie straciło pracę w stargardzkiej odlewni metali Polmo , która ogłosiła upadłość. Pracowało tam ponad 50 osób. Sygnały o zwolnieniach napływają do urzędu pracy zarówno z większych, jak i mniejszych firm działających w naszym regionie.

73 Najważniejsze problemy stargardzkiego rynku pracy:
przedsiębiorstwa niechętnie zatrudniają nowych pracowników, gdyż Stargard Szczeciński rozwija się powoli i jest w dużym stopniu uzależniony od Szczecina problemem Stargardzkiego rynku pracy jest duża liczba osób w wieku poprodukcyjnym, osób na rentach i zasiłkach. Wiek emerytalny w przypadku, niektórych zawodów jest zbyt wczesny. łatwy dostęp do poszerzania wykształcenia na uczelniach wyższych sprawia, że młodzi mieszkańcy Stargardu późno rozpoczynają pracę zawodową

74 Najważniejsze problemy stargardzkiego rynku pracy:
nowym problemem dla Stargardu może być otwarcie rynku pracy przez niemieckich pracodawców dla polskich pracowników. Stargard leży blisko zachodniej granicy co może spowodować wyjazdy młodych ludzi zachęconych lepszymi warunkami pracy z powodu małej atrakcyjności lokalnego rynku pracy wiele osób wyjechało ze Stargardu do większych bardziej atrakcyjnych polskich miast w poszukiwaniu lepszej pracy. Potwierdzają to dane dotyczące liczby mieszkańców która z roku na rok maleje

75 PAN ROBOTEK: WSKAZALIŚCIE MI PROBLEMY STARGARDZKIEGO I POLSKIEGO RYNKU PRACY, ALE TEŻ SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA. WCALE SIĘ NIE MARTWIĘ TYMI PROBLEMAMI WIEDZĄC, ŻE W POLSCE MIESZKAJĄ TAK AKTYWNI I ZAANGAŻOWANI MŁODZI LUDZIE, KTÓRZY Z PEWNOŚCIĄ PORADZĄ SOBIE Z TRUDNĄ SYTUACJĄ. SAM JESTEM OPTYMISTĄ I WIERZĘ W TO, ŻE ZNAJDĘ WŁAŚNIE TU W STARGARDZIE CIEKAWĄ PRACĘ. MUSZĘ TYLKO UDOWODNIĆ CO POTRAFIĘ I JAK BARDZO CHCĘ RZETELNIE PRACOWAĆ NA RZECZ WYBRANEGO PRACODAWCY.

76 DRODZY UCZNIOWIE, CIESZĘ SIĘ, ŻE WAS POZNAŁEM, DZIĘKI WAM WIELE SIĘ NAUCZYŁEM, WIELE ZROZUMIAŁEM I DOŚWIADCZYŁEM I CO NAJWAŻNIEJSZE – W OGÓLE SIĘ NIE NUDZIŁEM  ZBLIŻA SIĘ WEEKEND, ZAMIERZAM ODWIEDZIĆ MOICH PRZYJACIÓŁ MIESZKAJĄCYCH W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ, TO TAKŻE WSPANIALI MŁODZI LUDZIE, WASI RÓWIEŚNICY. WŁAŚNIE DOSTRZEGŁEM JAK BARWNE JEST MOJE ŻYCIE  DO ZOBACZENIA WKRÓTCE….

77 Robotku, my również cieszymy się ze wspólnego spotkania
Robotku, my również cieszymy się ze wspólnego spotkania. Jesteś bardzo interesującą, dociekliwą i bystrą postacią, z którą świetnie się współpracuje. Po powrocie do Stargardu ponownie zapraszamy Cię do naszej szkoły, a teraz życzymy Ci szczęśliwej podróży, do widzenia…

78 Środa wielkopolska wita pana robotka
Dziękujemy, że zechciałeś nas odwiedzić. Zapraszamy Cię na spacer po naszym lokalnym rynku pracy… ... ale najpierw pokażemy firmy, które na pewno już znasz. To w nich większość Średzian znajduje zatrudnienie i są filarem naszego rynku pracy

79 Oto NAJWIęKSZE FIRMY POWIATU ŚREDZKIEGO
Firma Decora S.A. Jest spółką giełdową, wiodącym producentem artykułów wykończenia wnętrz. Źródłem sukcesu firmy na rynku krajowym i zagranicznym jest zadowolenie klientów a osiąga to poprzez ciągłe poszerzanie asortymentu i podnoszenie jakości wyrobów, nad czym pracuje zespół specjalistów. Lena Lighting S.A. Jest od lat wiodącym producentem profesjonalnych, inwestycyjnych opraw oświetleniowych. Wielkość rynku w Polsce szacuje się na ok. 900 mln zł, a Lena Lighting S.A. zajmuje tu drugie miejsce wśród producentów, z ponad 9% udziałem (11% wraz ze spółką zależną Luxmat) .

80 Inne znane firmy Solaris Bus & Coach S.A.
to przedsiębiorstwo rodzinne z siedzibą w Bolechowie koło Poznania. Produkuje nowoczesne autobusy miejskie, międzymiastowe, turystyczne, trolejbusy, autobusy specjalne, a także tramwaje. Wszystkie produkty Solaris Bus & Coach spełniają najwyższe standardy jakości. Średzka Spółdzielnia Mleczarska Jana, której produkty już na pewno Robotku wielkorotnie jadłeś.

81 Dane statystyczne Specjalnie dla Ciebie, Panie Robotku, przygotowaliśmy dane statystyczne dotyczące rynku pracy w Środzie Wielkopolskiej, podobnie jak te, które zobaczyłeś dla… … Stargardu Szczecińskiego. Źródłem danych są informacje zawarte na stronie

82 Źródło: bank danych lokalnych wg podziału terytorialnego, region północno-zachodni, Powiat średzki, Środa Wlkp.

83 Źródło: bank danych lokalnych wg podziału terytorialnego, region północno-zachodni, Powiat średzki, Środa Wlkp.

84 Źródło: bank danych lokalnych wg podziału terytorialnego, region północno-zachodni, Powiat średzki, Środa Wlkp.

85 Zmiany stopy bezrobocia w woj. wielkopolskim
Źródło: Mały Rocznik Statystyczny Polski wyd rok

86 Badania statystyczne dotyczące średzkiego rynku pracy
Panie Robotku nadszedł czas, abyśmy Zaprezentowali Tobie, zebrane przez nas Informacje od mieszkańców powiatu Średzkiego. Jesteśmy przkonani, że będą one dla Ciebie bardzo interesujące. Badania przeprowadziliśmy na grupie 40 losowo wybranych respondentów.

87 CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW

88 Charakterystyka respondentów

89 Charakterystyka respondentów

90 Charakterystyka respondentów

91 Najważniejsze problemy Średzkiego rynku pracy wskazane przez mieszkańców podlegających badaniu statystycznemu w dniu R. Źródło: opracowanie własne

92 Przyczyny problemów Średzkiego rynku pracy wskazane przez mieszkańców podlegających badaniu statystycznemu w dniu R. liczba respondentów Przyczyny problemów Źródło: Opracowanie własne

93 Sposoby zwalczania/minimalizowania problemów Średzkiego rynku pracy wskazane przez mieszkańców podlegających badaniu statystycznemu w dniu r. Liczba respondentów Sposoby zwalczania problemów Źródło: opracowanie własne

94 WYKŁAD „ LOKALNY I KRAJOWY RYNEK PRACY”
29.IV.2011r. w związku z projektem, w którym uczestniczymy odbył się wykład, podczas którego dokładnie poznaliśmy krajowy i lokalny rynek pracy. Oprócz podstawowych danych dotyczących stopy bezrobocia w powiecie średzkim, województwie wielkopolskim oraz Polsce, mogliśmy dokładnie zaobserwować zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a strukturą zatrudnienia. Poznaliśmy zadania Powiatowego Urzędu Pracy realizowane w zakresie zmniejszenia bezrobocia. Podczas zajęć dokładnie omówiliśmy możliwości wykorzystania stażu absolwenckiego oraz dofinansowania, zakładanej przez osoby bezrobotne firmy, ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

95 Wnioski z wykładu Niestety Panie Robotku musimy Ciebie zasmucić… Dane statystyczne są dla nas bardzo niekorzystne: STOPA BEZROBOCIA STAN NA ROKU POWIAT ŚREDZKI 14,3% WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 9,4% POLSKA 12,6%

96 przyczyny Najwyższa od 2004 roku stopa bezrobocia jest związana z ogromnym kryzysem finansowym, który teraz z rynków globalnych dotarł do rynku lokalnego. Trudności ze sprzedażą towarów, wysokie ceny surowców, większe obciażenia podatkowe, polityka oszczędności sprawiają, że firmy muszą redukować zatrudnienie… Na krajwoym rynku można odnotować wysokie zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami technicznymi, których brakuje ze względu na społeczne przekonanie, że najlepszym wyborem szkoły ponadgimnazjalnej jest liceum ogólnokształcące.

97 Problemy średzkiego rynku pracy
Panie Robotku chcemy poniżej przedstawić Tobie najważniejsze problemy średzkiego rynku pracy: Kryzys gospodarczy, który wymusza na pracodowcach redukcję zatrudnienia. Wysokie podatki lokalne od działalności gospodarczej, co zniechęca zagranicznych inwestorów do zakładania firmy w rejonie Środy Wielkopolskiej. Brak specjalistów w zawodach technicznych. Klasy ekonomiczne i zawodowe są likwidowane ze względu na zbyt małą liczbę uczniów, którzy muszą wybrać liceum ogólnokształcące.

98 Problemy średzkiego rynku pracy
Brak odpowiednich kwalifikacji osób bezrobotnych do podjęcia pracy oferowanej przez pracodawców. Niskie wynagrodzenia. Zbyt mała ilość jednorazowych dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na założenie własnej firmy. Zbyt duża liczba kobiet, które są długotrwale bezrobotne. Nieskuteczne metody prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla kobiet i mężczyzn pozostających bezrobotnymi po 45 roku życia. Niewystarczająca współpraca pracodawców z Powiatowym Urzędem Pracy.

99 TARGI PRACY Tradycją naszego miasta są coroczne Targi Pracy. Również w tym roku nasza grupa odwiedziła stanowiska pracodawców. Spójrz Robotku jakie tłumy ludzi… niestety szukających pracy…

100 Zdobyliśmy dużo CENNYCH informacji
DOTYCZĄCYCH PROCESU REKRUTACJI PRACOWNIKÓW, ORAZ WARUNKÓW ZATRUDNIENIA, od pracodawców poszczególnych firm między innymi: Commercial Union, Decora S.A, Promod, Juventus, Tech-kom oraz Średzka Spółdzielnia Mleczarska ,,Jana”.

101 oraz osobami czasowo poszukującymi pracy.
Celem Średzkich Targów Pracy było umożliwienie spotkania pomiędzy pracodawcami i bezrobotnymi oraz osobami czasowo poszukującymi pracy. Podczas targów zostały rozdane przez pracodawców wzory aplikacji oraz dokonano omówienia ofert pracy i wstępnego wyboru kandydatów do pracy.

102 Jesteśmy świadomymi uczestnikami europejskiego rynku pracy
Na podstawie zebranych danych możemy zauważyć, że na rynku pracy zdecydowanie częściej zjawisko bezrobocia dotyka kobiety. Problemy rynku pracy są identyfikowane w każdym kraju należącym do UE. Stąd liczne i bardzo ważne dyrektywy unijne, które mają na celu wyrównywanie szans. Oto najważniejsze z nich: DYREKTYWA 2006/54/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 lipca 2006 r. w  sprawie wprowadzenia w  życie zasady równości szans oraz  równego traktowania kobiet i  mężczyzn w  dziedzinie zatrudnienia i pracy. DYREKTYWA 2002/73/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 września 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/207/EWG w  sprawie wprowadzenia w  życie zasady równego traktowania mężczyzn i  kobiet w  zakresie dostępu do  zatrudnienia, kształcenia i  awansu zawodowego oraz  warunków pracy.

103 Równość pracowników Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w  życie zasadę równego traktowania osób bez względu na  pochodzenie rasowe lub  etniczne. DYREKTYWA RADY 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w  zakresie zatrudnienia i  pracy. DYREKTYWA RADY 96/97/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. zmieniająca dyrektywę 86/378/EWG w  sprawie wprowadzania w  życie zasady równego traktowania kobiet i  mężczyzn w  systemach zabezpieczenia społecznego pracowników.

104 Panie robotku!!! A może założysz własną firmę…
Środki finansowe na założenie własnej firmy możesz otrzymać w postaci jednorazowej, bezzwrotnej dotacji unijnej z Europejskiego Funduszu Społecznego Możesz otrzymać nawet do zł!!! Stwórz dla siebie miejsce pracy… Swój los weź w swoje ręce…

105 Dziękujemy Panie Robotku dziękujemy za wspólną podróż po naszym średzkim rynku pracy. Mamy nadzieję, że wiele się tu nauczyłeś. Zauważasz tak jak My ogromne problemy, które należy rozwiązywać skutecznie … Świat należy do ludzi ambitnych, czyli takich jak My… Musimy żyć tak, aby innym żyło się z nami lepiej…

106 MOTTO NASZEJ PREZENTACJI

107 Dziękujemy za uwagę  Nasz drogi odbiorco! Liczymy na to, że polubiłeś naszego FIKCYJNEGO bohatera ROBOTKA, a towarzysząc nam zgłębiłeś swoją ,widzę o rynku pracy 

108 Bibliografia E. Adamowicz, Ekonomia bez tajemnic, WSiP, 2004
M. Biernacka, J. Korba, Z. Smutek „Podstawy przedsiębiorczości”, Operon, 2005r. Z. Makieła, T. Rachwał „Podstawy przedsiębiorczości” wyd. Nowa Era, 2002r. MRS Polski 2010 oraz baza danych lokalnych GUS-u Materiały autorskie udostępnione przez opiekuna grupy przedsiębiorczej 97/34_p_g1 Zasoby Internetu – elementy graficzne prezentacji oraz wybrane dane statystyczne

109


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 2 ID grupy: 97/34_P_G1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google