Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hej ho, hej ho do pracy by się szło… Materiał opracowany w oparciu o bibliografię austriackiej szkoły ekonomicznej © Joanna Jonczek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hej ho, hej ho do pracy by się szło… Materiał opracowany w oparciu o bibliografię austriackiej szkoły ekonomicznej © Joanna Jonczek."— Zapis prezentacji:

1 Hej ho, hej ho do pracy by się szło… Materiał opracowany w oparciu o bibliografię austriackiej szkoły ekonomicznej © Joanna Jonczek

2 Dlaczego politycy są najgorszymi kandydatami do rozwiązania problemu bezrobocia… Co właściwie powoduje, że problemy są rozwiązywane – czyli o doświadczeniu sytuacji problemowej Realne rozwiązanie problemu mogłoby spowodować utratę elektoratu Sektor publiczny mimo iż jest dużym pracodawcą to jednak nie przejmuje się rachunkiem ekonomicznym, ponieważ operuje nie swoim kapitałem

3 © Joanna Jonczek Oto dowody: Od początku lat 90. do 2004 r. stopa bezrobocia stale rosła, osiągając horrendalny wynik 19% W marcu 2003 r. i styczniu 2004 r stopa bezrobocia wynosiła prawie 21% Pierwszym rokiem, w którym odnotowano spadek stopy bezrobocia był rok 2005 (17,6%) Obecnie szacuje się, że bezrobocie w Polsce wynosi ok. 13% Które wysiłki rządu spowodowały ową tendencję spadkową?

4 © Joanna Jonczek Otóż… Spadek stopy bezrobocia możliwy był NIE DZIĘKI określonym wysiłkom państwa LECZ POMIMO tych wysiłków i jest produktem ubocznym jego działania w innej sferze, przypadkowo korzystnym dla niektórych obywateli. Tym ubocznym skutkiem jest mimowolne zliberalizowanie rynku pracy dzięki otwarciu zagranicznych rynków pracy

5 © Joanna Jonczek Praca – towar jak każdy inny Jest to po prostu rzecz podlegająca dobrowolnej wymianie, podobnie jak wszystkie inne towary. Oznacza to ni mniej ni więcej, że podlega ona prawu popytu i podaży Co się stanie, kiedy podaż pracy się zwiększy? Co się stanie, kiedy podaż pracy się zmniejszy?

6 © Joanna Jonczek Co wpływa na popyt… Cena minimalna Sztywność płac Koszty pozapłacowe Regulacje prawne Działalność związków zawodowych (monopolizowanie rynku pracy po stronie podaży) Ekspansja podatkowa Regulacja rynków (licencjonowanie, wymogi bezpieczeństwa itp.)

7 © Joanna Jonczek Bezrobocie bezrobocie – liczba osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy i jednocześnie niezatrudnionych stopa bezrobocia – odsetek siły roboczej pozostający bez pracy

8 © Joanna Jonczek Rodzaje bezrobocia frykcyjne – występujące wśród osób o stałej niezdolności do pracy ze względu na ułomności fizyczne lub psychiczne, a także osoby chwilowo pozbawione pracy ze względu na zmianę zawodu strukturalne – powstające w wyniku rozbieżności między podażą i popytem na określone kwalifikacje klasyczne – gdy płaca jest rozmyślnie utrzymywana powyżej poziomu równowagi

9 © Joanna Jonczek Na wolnym rynku… istnieje tylko jeden rodzaj bezrobocia – DOBROWOLNE kiedy jednostka samodzielnie decyduje, za jaką cenę chcę odsprzedać swoje umiejętności i czas Kto nie chce pracować, niech nie je… Św. Paweł

10 © Joanna Jonczek W systemie mniej wolnorynkowym bezrobocie przymusowe jest wynikiem interwencji rządu, jak zwykle przynoszącym pogorszenie sytuacji i konieczność podjęcia kolejnych interwencji, którą jest świadczenie pomocy socjalnej bezrobotnym Szkopuł w tym, że… trudno ustalić, kto naprawdę jest przymusowym bezrobotnym Świadczenia socjalne uczą bezradności Świadczenia socjalne podnoszą obciążenia fiskalne

11 I to by było na tyle… Dziękuję Joanna Jonczek


Pobierz ppt "Hej ho, hej ho do pracy by się szło… Materiał opracowany w oparciu o bibliografię austriackiej szkoły ekonomicznej © Joanna Jonczek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google