Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 - 2015 edycja 2012 – podsumowanie edycja 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 - 2015 edycja 2012 – podsumowanie edycja 2013."— Zapis prezentacji:

1 „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój edycja 2012 – podsumowanie edycja 2013 – zapowiedź Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 25 października 2012 r.

2 20 grudnia 2011 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listy zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków na 2012 r. Na listach znalazło się 18 projektów (10 gminnych i 8 powiatowych) Kwota dotacji przeznaczona na dofinansowanie zadań w województwie małopolskim: ,00 zł Maksymalne dofinansowane projektu w 2012 r wynosiło %

3 Gmina Dąbrowa Tarnowska
JST, które zakwalifikowały się do udziału w Narodowym programie przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w 2012 r. w województwie małopolskim: W przypadku rezygnacji, lub uwolnienia kwoty dotacji w wyniku oszczędności poprzetargowych, do dofinansowania były kwalifikowane kolejne projekty z list rankingowych gminnej i powiatowej (2 projekty powiatowe i 7 projektów gminnych) Powiat Bocheński Powiat Brzeski Powiat Nowotarski Powiat Myślenicki Powiat Dąbrowski Powiat Limanowski Powiat Wielicki Powiat Gorlicki Powiat Oświęcimski Gmina Krzeszowice Miasto Limanowa Gmina Wolbrom Gmina Szczawnica Gmina Podegrodzie Gmina Niepołomice Gmina Dębno Gmina Krynica – Zdrój Gmina Kęty Gmina Sucha Beskidzka Gmina Lisia Góra Gmina Dąbrowa Tarnowska Gmina Wieliczka Gmina Oświęcim Gmina Przeciszów Gmina Myślenice

4

5 21,5 km dróg gminnych 57 km dróg powiatowych
W 2012 r. w województwie małopolskim wyremontowanych, przebudowanych i wybudowanych zostanie ostatecznie: 21,5 km dróg gminnych 57 km dróg powiatowych

6 Harmonogram realizacji i zasady realizacji Programu:
- Do 31 marca 2012 r. – gminy i powiaty z listy podstawowej przeprowadziły postępowania przetargowe, podpisały umowy z wykonawcami. Następnie podpisane zostaną umowy o dofinansowanie w ramach Programu z Wojewodą Małopolskim, Do 31 grudnia 2012 r. – realizacja inwestycji i rozliczenie finansowe z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie.

7 Zadania zrealizowane do 25 października 2012: Powiat Bocheński Powiat Brzeski Powiat Myślenicki Powiat Limanowski Powiat Wielicki Powiat Gorlicki Powiat Oświęcimski Gmina Podegrodzie Gmina Niepołomice Gmina Dębno Gmina Krynica – Zdrój Gmina Sucha Beskidzka Gmina Lisia Góra Gmina Dąbrowa Tarnowska Gmina Wieliczka Gmina Przeciszów Gmina Myślenice

8 Środki wypłacone na 25 października 2012 r
Środki wypłacone na 25 października 2012 r (zgodnie z harmonogramami występowania o płatności): ,87 zł 63,26 %

9 Gminy i Powiaty 15-go i 30-go dnia każdego miesiąca informują drogą elektroniczną o postępach realizacji inwestycji. Aktualności związane z realizacją Programu w województwie małopolskim i inne przydatne informacje znajdują się na stronie internetowej poświęconej realizacji Programu w województwie małopolskim:

10 Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 - 2015
Edycja nabór

11 Zgodnie z Harmonogramem zawartym w:
Uchwale nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w dniach 01 – 30 września 2012 r. przeprowadzony został nabór wniosków do II edycji NPPDL W związku faktem iż 01 września przypadał w sobotę a 30 września w niedzielę, wnioski przyjmowane były od 3 września 2012 r do 01 października 2012 r.

12 Wnioski oceniane były wg dotychczasowych kryteriów, określonych w Uchwale RM tj:
wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2) znaczenie zadania dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa, poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz zwiększenie płynności ruchu, 3) współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji zadania, 4) znaczenie zadania dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, 5) znaczenie zadania dla rozwoju obszarów wiejskich, 6) wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, 7) wpływ realizacji zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne, 8) wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli,

13 Kwota przeznaczona na udzielenie dotacji w województwie małopolskim wg dotychczasowych zapisów Uchwały RM wynosi w 2013 roku: 71 460 000,00 zł. Dotacja wg dotychczasowych zapisów Uchwały RM będzie udzielana w wysokości nie przekraczającej 30% wartości zadania, nie więcej niż mln zł. Do konsultacji międzyresortowych trafił projekt nowelizacji Uchwały RM w sprawie NPPDL. Wg nowych zapisów Programu dofinansowanie dla projektów zwiększa się do 50 %. Nowe zasady mają mieć zastosowanie do wniosków o dofinansowanie złożonych w 2012 r. Nowelizacja zakłada zmniejszenie łącznej kwoty wydatków budżetu państwa na przebudowę i remonty dróg gminnych w z 1 mld zł do 500 mln zł - w skali kraju. W przypadku województwa małopolskiego pula dotacji zmniejszy się do: 35 730 000,00 zł.

14 50 825 484,84 zł W terminie wpłynęło 57 wniosków:
22 projekty obejmują drogi powiatowe – na łączną kwotę ,47 zł. 35 projektów obejmuje drogi gminne – na łączną kwotę ,37 zł. Łącznie wpłynęło 57 wniosków na wnioskowaną kwotę dotacji: ,84 zł

15 W celu zapewniania samorządom równego dostępu do wsparcia na nowych zasadach projektowana uchwała przewiduje przeprowadzenie przez wojewodów uzupełniającego naboru wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 r. Możliwa będzie też zmiana wniosków zgłoszonych w toku naboru przeprowadzonego zgodnie z harmonogramem programu.

16 25 października 2012 r. została opublikowana wstępna lista rankingowa projektów, które zostały złożone w ramach podstawowego naboru w 2012 r. Lista jest dostępna na stronach internetowych i BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Zgodnie z zasadami Programu JST mają 14 dni (tj. do 8 listopada br. włącznie) na zgłoszenie zastrzeżeń do wstępnych list rankingowych – jest to równoznaczne z żądaniem ponownej oceny wniosku. Wnosząc zastrzeżenie można dopełnić wymogów formalnych dla wniosków, które podlegały odrzuceniu z tych względów.

17 Po uchwaleniu odpowiednich zmian przez Radę Ministrów, Wojewoda Małopolski ogłosi nabór uzupełniający wniosków. Wg dotychczasowego projektu zmian trwać on będzie 10 dni od ogłoszenia. Wniosek o dofinansowanie zadania w 2013 roku może zostać zmieniony w drodze aneksu, w zakresie kwot wnioskowanej dotacji i wkładu własnego, oraz ich udziału w kosztach realizacji zadania. Wnioskodawca zgłasza aneks w czasie trwania uzupełniającego naboru wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 r. Po zakończeniu uzupełniającego naboru wniosków o dofinansowanie zadań w 2013 r. Komisja ustala wstępną uzupełnioną listę rankingową wniosków. Wnioskodawcy będą mieli 5 dni od ogłoszenia wstępnej uzupełnionej listy rankingowej na zgłoszenie zastrzeżeń. Do 14 grudnia 2012 r. – Wojewoda ogłasza i przestawia do zatwierdzenia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji ostateczne listy rankingowe i listy zakwalifikowanych wniosków Do 31 grudnia 2012 r. Minister zatwierdza powyższe listy

18 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
KONTAKT: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul. Basztowa 22, Kraków godziny pracy urzędu: pn. 9-17, wt.-pt. 7:30-15:30 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Oddział Realizacji Programów Regionalnych pok.337 Tel


Pobierz ppt "„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012 - 2015 edycja 2012 – podsumowanie edycja 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google