Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrożenia systemu SIMIK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrożenia systemu SIMIK"— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrożenia systemu SIMIK
Paweł EJMOCKI Ministerstwo Finansów Departament Instytucji Płatniczej

2 Wdrożenie systemu SIMIK (ZPORR)
Etap „Obsługa wniosków” obejmujący proces programowania od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy o dofinansowanie. Etap „Finanse i kontrole” obejmujący wnioski płatnicze BK, rozliczanie wniosków płatniczych, wnioski o płatność IPoś do IZ, wnioski o płatność IZ do IP, obsługa rachunków bankowych, kontrole i nieprawidłowości. Etap „Sprawozdawczość” obejmujący sprawozdania monitorujące. 

3 Wdrożenie systemu SIMIK (ZPORR)
Na przełomie listopada i grudnia 2005 r. zostały zakończone prace nad procedurami i wytycznymi wprowadzania danych do systemu SIMIK. Po ich zaakceptowaniu system jest udostępniany w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu ZPORR. Etapy udostępniania systemu SIMIK: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (DRR) –grudzień 2005, Pilotażowo w dwóch regionach (Kujawsko-Pomorski, Podlaski) –styczeń/luty 2006, Cztery regiony (Lubelski, Małopolski, Opolski, Zachodniopomorski) – od marca, Pozostałe regiony – do końca czerwca.

4 Wdrożenie systemu SIMIK (ZPORR)
Role Instytucji w trakcie wdrożenia systemu SIMIK: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (DRR) – określenie zakresu danych wprowadzanych do systemu – procedury i wytyczne, Instytucje w Regionach – wprowadzenie informacji związanych z wynikami oceny i wyboru wniosków. Ponadto wprowadzenie informacji dotyczących umów o dofinansowanie realizacji projektów, Instytucje w Regionach – definicja uprawnień lub weryfikacja uprawnień przekazanych sierpień/wrzesień 2005, Ministerstwo Finansów – przeniesienie danych z wniosków aplikacyjnych do centralnej bazy danych, nadanie uprawnień użytkownikom systemu SIMIK w Instytucjach. Ogółem zostało przeniesionych 3918 wniosków przez pracowników MF.

5 Wdrożenie systemu SIMIK (ZPORR)
Ograniczenie zakresu wprowadzanych danych: dla danych historycznych do systemu wprowadza się tylko te wnioski, dla których zostały podpisane umowy na dofinansowanie, uproszczone karty weryfikacji formalnej, uproszczone karty oceny merytorycznej, dodatkowo wpisuje się średnią ocenę, dane wprowadzane na bieżąco zostały ograniczone jedynie do wprowadzania danych zgromadzonych przez Instytucje po udostępnieniu sytemu SIMIK dla trwających naborów lub nowo ogłaszanych.

6 Informacje statystyczne (stan na 8 czerwca 2006 roku)
Priorytet Liczba wniosków Wnioski aktualne Projekty Liczba dokumentów Ogółem MF Region Umowy I 550 535 15 129 72 181 II 1291 1218 1019 199 88 48 70 III 2257 2167 1793 374 326 177 404 IV 937 571 366 500 53 136 ZPORR 5035 4872 3918 954 1043 350 791 W ramach ZPORR jak dotychczas założone zostały konta dla 730 użytkowników. Obecnie najważniejsze jest uzupełnienie danych dla umów o dofinansowanie. Bez tych informacji niemożliwe jest wprowadzenie danych finansowych.

7 Podziękowania Instytucja Płatnicza pragnie złożyć szczególne podziękowania za zaangażowanie we wprowadzanie danych do systemu SIMIK Instytucjom w następujących województwach: Kujawsko-Pomorskim, Podlaskim, Lubelskim, Małopolskim, W regionach tych proces wprowadzania danych do systemu SIMIK jest najbardziej zaawansowany. Szczególne podziękowania dla pracowników WUP Kraków - instytucja ta jest na początkowym etapie wprowadzania danych, jednakże zaangażowanie osób z tej instytucji jest bardzo odczuwalne.

8 Raporty tworzone na podstawie danych zawartych w SIMIKu
Do tworzenia raportów, zestawień zawierających dane zawarte w SIMIKu służy m.in. program Discoverer. W zależności od potrzeb użytkownik programu określa parametry według, których utworzone zostanie zestawienie danych. Obecnie trwają we współpracy z IZ ZPORR prace nad określeniem raportów przy wykorzystaniu programu Discoverer.

9 Przykładowy raport utworzony na podstawie danych zawartych w SIMIKu

10 Przykładowy raport utworzony na podstawie danych zawartych w SIMIKu

11 Pomoc przy pracy w SIMIK
Udostępnienie bazy testowej SIMIK_KLON. 2. Wizyty pracowników MF w regionach (zdiagnozowanie sytuacji, identyfikacja problemów na miejscu). Rozbudowa sieci SIMIK_NET. 3. Ankieta ComArch. 4. Asysty ComArch na miejscu w Instytucjach.

12 Pomoc przy pracy w SIMIK
Sieć SIMIK-NET Docelowo wszystkie Instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR zostaną podłączone do sieci SIMIK-NET poprzez łącza stałe. Planowany termin zakończenia prac z tym związanych – 20 czerwca br. (za wyjątkiem – WUP Wrocław listopad – uwarunkowania techniczne TPS.A., WUP Kielce sierpień/wrzesień – zmiana lokalizacji urzędu).

13 Pomoc przy pracy w SIMIK
Koordynatorzy Do dnia 2 czerwca 2006r. zatrudnionych zostało : 28 Koordynatorów Do głównych zadań Koordynatorów należy bezpośrednie wsparcie dla Użytkowników systemu SIMIK

14 Akceptacja Wytycznych I.B.1 ZPORR (stan na 08.06.06)
NIE (UW/UM) 14 Urzędów Wojewódzkich 13 Urzędów Marszałkowskich 12 Wojewódzkich Urzędów Pracy 12 Regionalnych Instytucji Finansujących Termin akceptacji wytycznych I.B.1 – 9 czerwca 2006r. NIE (UM) NIE (UW/WUP) NIE (WUP) NIE (UM) NIE (WUP) NIE (WUP)

15 Planowane działania W najbliższym czasie przyjęcie następujących działań: zakończenie wprowadzania danych z wniosków historycznych w zakresie części I.B.1 SIMIK przekazanie ustaleń w zakresie postępowania z historycznymi danymi finansowymi, powstanie i akceptacja wytycznych, procedur odnośnie użytkowania części finansowej (I.B.2) systemu SIMIK udostępnienie części I.B.2 w części finansowej oraz GWP dla projektów ZPORR, przekazywanie Beneficjentom plików z umową o dofinansowanie na potrzeby składania wniosków płatniczych za pomocą aplikacji Generator Wniosków Płatniczych, bieżąca praca w SIMIK.

16 Zakres I.B.2 część - I.B.2 (Priorytet 1,3 oraz 4 ZPORR)
Udostępniana obecnie część oprogramowania systemu SIMIK część - I.B.2 (Priorytet 1,3 oraz 4 ZPORR) Rejestracja wniosków płatniczych Wnioski płatnicze przychodzące Wnioski płatnicze wychodzące Rejestracja danych nt. nieprawidłowości, korekt finansowych, rachunków bankowych

17 Terminy 31.05.2006r. pismo IZ/IP określono terminy:
Do 27 czerwca 2006r. – zakończenie prac uzupełniania danych historycznych z zakresu I.B.1 (Woj.Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Małopolskie oraz Podlaskie), Od 10 lipca 2006r. - produkcyjne użytkowanie SIMIK w części finansowej (I.B.2), przyjmowanie wniosków płatniczych Beneficjenta utworzonych w GWP (dla ww. regionów), Do 7 lipca 2006r. – zakończenie prac uzupełniania danych historycznych z zakresu I.B.1 (pozostałe województwa), Do 9 czerwca 2006r. – przekazanie zweryfikowanych uprawnień użytkowników, Do 9 czerwca 2006r. – przesłanie do akceptacji IZ wytycznych I.B.1, przesłanie uprawnień Użytkowników do I.B.2 (wersja papierowa i elektroniczna na Do końca Czerwca – udostępnienie GWP, przedstawienie ścieżki postępowania przy wprowadzaniu „historycznych danych finansowych”

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan wdrożenia systemu SIMIK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google