Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maj 2009 rok Funkcjonowanie domów pomocy społecznej - koszty utrzymania mieszkańców domów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maj 2009 rok Funkcjonowanie domów pomocy społecznej - koszty utrzymania mieszkańców domów."— Zapis prezentacji:

1 Maj 2009 rok Funkcjonowanie domów pomocy społecznej - koszty utrzymania mieszkańców domów

2 Dotacja dla DPS Od 2008 roku wprowadzono zmiany w systemie przekazywania i rozliczania dotacji przeznaczonej na utrzymanie osób skierowanych do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 roku.

3 Kontrola sposobu naliczania kosztów utrzymania mieszkańców w dps Nieprawidłowości - wliczanie do kosztów utrzymania wydatków inwestycyjnych oraz wydatków poniesionych na realizacje programów naprawczych - przedkładanie w sprawozdaniu do WPS błędnej kwoty kosztów utrzymania za miesiąc poprzedni Podstawa prawna - art. 6 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej – definicja średniego miesięcznego kosztu utrzymania w dps - art. 87 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

4 Wzrost w 2009 r. średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w dps 20 dps nie posiadających standardów opublikowało w Dzienniku Urzędowym koszty wyższe niż 2007 r., 10 dps nie posiadających standardów opublikowało koszty takie same jak w 2007 r.

5 Koszty utrzymania w DPS opublikowane w Dziennikach Urzędowych Województwa Małopolskiego Objaśnienie: DPS posiada standard TAK/NIE

6 Najwyższe wzrosty średnich miesięcznych kosztów utrzymania w dps *koszt opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

7 Opłata za pobyt w dps Art. 152 ust. 6. Ustawy o pomocy społecznej - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej prowadzonym na podstawie zezwolenia warunkowego po dniu 31 grudnia 2007 r. nie może ulec podwyższeniu, aż do miesiąca, w którym zostanie wydane zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej

8 Informacja o w ysokościach średnich miesięcznych kosztów utrzymania, w poszczególnych domach, opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Województwa Małopolskiego oraz o domach posiadających standard zostanie umieszczona na stronach internetowych (www.malopolska.uw.gov.pl) Koszty utrzymania w DPS opublikowane w Dziennikach Urzędowych Województwa Małopolskiego

9 Kierowanie do DPS - zasady 1.Do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, prowadzonego przez gminę, powiat, samorząd województwa oraz do domu prowadzonego na ich zlecenie przez podmioty uprawnione

10 2.Gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu, znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania, wynosi ponad 3 miesiące, osobę na jej wniosek kieruje się do domu, prowadzonego przez gminę, powiat, samorząd województwa lub podmiot uprawniony na ich zlecenie, na terenie innych województw z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają domy położone najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej Kierowanie do DPS - zasady

11 3. W przypadku braku miejsc w domu o zasięgu gminnym lub powiatowym, gmina może kierować do domów pomocy społecznej prowadzonych, przez podmioty uprawnione, nie na zlecenie wójta lub starosty. Na terenie województwa małopolskiego zarejestrowano jeden niepubliczny dom pomocy społecznej prowadzony nie na zlecenie samorządu (przez Zakon Przenajświętszej Trójcy OO. Trynitarzy w Krakowie przy ul. Łanowej 1B, dla 30 dzieci i młodzieży niepełosprawnych intelektualnie)

12 Ustawa o pomocy społecznej nie daje możliwości kierowania przez gminy czy też powiaty do placówek zapewniających całodobową opiekę osobą niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonych w oparciu o przepisy o działalności gospodarczej. Kierowanie do DPS - zasady

13 Kierowanie do DPS

14 Alternatywa dla dps prowadzonych przez powiaty lub na ich zlecenie Rodzinny dom pomocy Art. 52 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy – Dz. U. z 2005 r. Nr 153, poz Gminny dom pomocy społecznej Art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej

15 Rodzinne domy pomocy przeznaczone są: Dla osób wymagających pomocy z powodu wieku, Dla niemniej niż 3 i nie więcej niż 8 osób. Rodzinne domy pomocy zapewniają: usługi bytowe ( miejsce pobytu, wyżywienie oraz utrzymanie czystości), usługi opiekuńcze (pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, opiekę higieniczną, pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, organizację czasu wolnego, pomoc w zakupie artykułów osobistego użytku). Rodzinne domy pomocy

16 Alternatywa dla dps prowadzonych przez powiat lub na ich zlecenie Koszty utrzymania w dps powiatowym a gminnym Koszty utrzymania w dps a rodzinnym domu pomocy (dla profilu dla osób w podeszłym wieku) * koszt utrzymania w dps niepublicznym Objaśnienie: DPS posiada standard TAK/NIE

17 Alternatywa dla dps prowadzonych przez powiat lub na ich zlecenie Koszty utrzymania w placówkach opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego a koszty w pozostałych typach placówek

18 Gminy dom pomocy społecznej w Sękowej Organ prowadzący Wójt Gminy Sękowa Prezentacja Pani Wójt Małgorzaty Małuch Gminny dom pomocy społecznej

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Maj 2009 rok Funkcjonowanie domów pomocy społecznej - koszty utrzymania mieszkańców domów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google