Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańska dobra praktyka rodzinnych domów pomocy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańska dobra praktyka rodzinnych domów pomocy"— Zapis prezentacji:

1 Gdańska dobra praktyka rodzinnych domów pomocy
w tworzeniu rodzinnych domów pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

2 Zasoby pomocy instytucjonalnej w Gdańsku dla osób starszych
domy pomocy społecznej rodzinne domy pomocy dzienne domy pomocy, kluby samopomocy, miejsca czasowego pobytu przy domach pomocy społecznej, całodobowe miejsca okresowego pobytu przy ośrodkach wsparcia, miejsca interwencyjne, centra wielofunkcyjnej pomocy osobom starszym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

3 Idea powstania rodzinnych domów pomocy – inspirująca rola ośrodka
Przyczyny powstania rodzinnych domów pomocy: wzrastająca liczba osób starszych w społecznościach lokalnych, samotność, poczucie bezradności i niepewności tych osób, konieczność poszukiwania nowych ofert pomocy dla seniorów, niewystarczający stopień zaspokajania potrzeb mieszkańców Gdańska w zakresie organizacji opieki całodobowej dla osób starszych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

4 Podstawy prawne działania rodzinnych domów pomocy
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wcześniej ustawa z dnia r.) art. 52 ust. 1 ustawy: w przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, osoba wymagająca z powodu wieku pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. art. 52 ust.2 ustawy: rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę w jej miejscu zamieszkania dla nie mniej niż 3i nie więcej niż 8 osób wymagających z powodu wieku wsparcia w tej formie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

5 Podstawy prawne działania rodzinnych domów pomocy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie rodzinnych domów pomocy Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia w sprawie rodzinnych domów pomocy Cel operacyjny Stworzenie systemu wspomagania osób tworzacych rodzinne domy pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

6 Dla kogo tworzy się rodzinne domy pomocy?
Rodzinny dom pomocy W założeniu atutem rodzinnych domów pomocy jest fakt, iż są one przeznaczone dla nie więcej niż ośmiu osób i nie przybierają formy instytucji. Dzięki temu tworzą klimat i atmosferę domowego ogniska, zapewniają kontakt ze środowiskiem oraz bliskość rodziny i przyjaciół. Ze względu na ograniczony zakres usług świadczonych przez rodzinny dom w porównaniu z domem pomocy społecznej (brak konieczności zatrudniania specjalistycznego personelu) - koszty utrzymania mieszkańca RDP powinny być niższe. stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych, przeznaczonych dla osób starszych, które mają problemy z samodzielną egzystencją, a nie wymagają jeszcze umieszczenia w domu pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

7 Oczekiwane rezultaty pobytu w rodzinnym domu pomocy
Z koncepcji tworzenia rodzinnych domów wynika, że usługi w rodzinnych domach pomocy powinny zmierzać w trzech kierunkach: osoba zakwalifikowana po uzyskaniu usług powraca do miejsca zamieszkania, gdyż jej stan zdrowia uległ poprawie osoba zostaje przekwalifikowana do domu pomocy społecznej ze względu na pogarszający się stan zdrowia i niemożność dalszego prowadzenia całodobowych usług opiekuńczych osoba pozostaje w rodzinnym domu pomocy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

8 Możliwości tworzenia rodzinnych domów pomocy
. Na bazie propozycji środowiska lokalnego. W wariancie tym, gotowość do świadczenia usług w ramach rodzinnego domu pomocy zgłasza członek rodziny osoby potrzebującej lub inna osoba obca dysponująca lokalem zapewniającym warunki do świadczenia tego typu usług. W oparciu o bazę lokalową gminy. W tym przypadku lokal mieszkalny na ten cel udostępnia gmina ze swoich środków. Gmina proponuje mieszkanie, które można zaadoptować na rodzinny dom, np. pozyskując środki sponsorskie. Możliwość utworzenia placówki tego typu pojawia się również wówczas, gdy osoba starsza wnioskująca o przyznanie miejsca w domu pomocy sama oferuje przekazać swoje mieszkanie na cele pomocy społecznej. Na bazie takiego mieszkania powstaje rodzinny dom prowadzony bezpośrednio przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a właściciel mieszkania może w nim pozostać. W oparciu o organizacje pozarządowe Wariant ten zakłada włączenie się w świadczenie tej formy opieki organizacji pozarządowych. Organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, kościół czy instytucje prywatne wyłonione na drodze konkursu zawierają z gminą umowy na realizację tego rodzaju zadania. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

9 Rozpoczęcie kampanii medialnych promujących ideę tworzenia rodzinnych domów pomocy (2003 r)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

10 Powstanie pierwszego rodzinnego domu pomocy w Gdańsku
Rodzinny Dom Pomocy w Gdańsku przy ul. Świtezianki 21 prowadzi Pani Halina Naróg-Mańkowska. Świadczy całodobowe usługi opiekuńcze dla 8 osób w lokalu, który jest jej własnością. RDP przyjął nazwę „Jesienna przystań”. Prowadząca została wyłoniona po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Działając na podstawie rozporządzenia MPiPS podpisano porozumienie, na podstawie którego MOPS w Gdańsku zlecił Rodzinnemu Domowi Pomocy w Gdańsku przy ul. Świtezianki 21 świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych. W dniu 16 grudnia 2003 roku powstał pierwszy w Gdańsku, a drugi w Polsce – Rodzinny Dom Pomocy przy ul. Świtezianki 21. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

11 Rodzinny Dom Pomocy „Jesienna Przystań”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

12 Powstanie drugiego rodzinnego domu pomocy w Gdańsku
W dniu r. utworzono drugi Rodzinny Dom Pomocy w Gdańsku, przy ul. Wodnika 28 o nazwie „Vita ” Był to trzeci rodzinny dom pomocy w Polsce. Dom tak, jak poprzedni, przeznaczony był dla 8 osób starszych wymagających z powodu wieku wsparcia w tej formie. Z drugim rodzinnym domem pomocy MOPS w Gdańsku podpisał w dniu r. porozumienie, w którym zlecił świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych. Porozumienia z rodzinnymi domami były zawarte z podmiotami w trybie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia r. Po zmianie rozporządzenia w sprawie rodzinnych domów pomocy z rodzinnymi domami w Gdańsku, zaczęto podpisywać i podpisuje się do dzisiaj umowy cywilno-prawne na świadczenie usług opiekuńczo-bytowych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

13 Drugi rodzinny dom pomocy w Gdańsku „Vita”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

14 Kampania medialna dotycząca rodzinnych domów pomocy (2005 r)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

15 Trzeci rodzinny dom pomocy w Gdańsku
W dniu roku w Gdańsku powstał trzeci Rodzinny Dom Pomocy „Słoneczny Dom” przy ul. Junony 2. MOPS w Gdańsku podpisał umowę z prowadzącym Dom na świadczenie usług opiekuńczo-bytowych dla sześciu osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie skierowanych przez MOPS w Gdańsku. W dniu r. podczas obrad Komisji Rodziny i Polityki Społecznej odbywającej się w Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polski stwierdzono, iż z informacji uzyskanych z ministerstwa, rodzinnych domów pomocy społecznej jest niewiele. Na dzień r. w Polsce działają cztery (jeden w Poznaniu i trzy w Gdańsku). Spowodowane jest to faktem, iż forma rodzinnych domów jest nowa. Informacja dotyczy rodzinnych domów finansowanych z budżetów samorządu gmin. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

16 Rodzinny Dom Pomocy „Słoneczny Dom”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

17 Kampania medialna dotycząca rodzinnych domów pomocy (2007 r)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

18 Rodzinny Dom Pomocy „Norida”
W dniu roku na terenie miasta Gdańska powstał czwarty Rodzinny Dom Pomocy „Norida” przy ul. Maszynowej 10. MOPS w Gdańsku podpisał umowę z prowadzącym Dom na świadczenie usług opiekuńczo-bytowych dla pięciu osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie skierowanych przez MOPS w Gdańsku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

19 Rodzinny Dom Pomocy „Norida”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

20 Rodzinny Dom Pomocy „Barka”
W dniu roku na terenie miasta Gdańska powstał kolejny Rodzinny Dom Pomocy „Barka” przy ul. Hebanowskiego 78. MOPS w Gdańsku podpisał umowę z prowadzącym Dom na świadczenie usług opiekuńczo-bytowych dla ośmiu osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie skierowanych przez MOPS w Gdańsku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

21 Rodzinny Dom Pomocy „Barka”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

22 Rodzinny Dom Pomocy „Barka”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

23 Plan pracy przy tworzeniu nowych RDP
Rozeznanie środowiska odnośnie zapotrzebowania na miejsca w rodzinnych domach pomocy Kampania medialna – poszukiwanie kandydatów na prowadzenie RDP Zabezpieczenie środków finansowych Wyłonienie najlepszych kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów pomocy Sprawdzenie technicznych możliwości realizacji zadania (warunki do prowadzenia domu zaproponowane przez kandydata) Sprawdzenie kwalifikacji kandydatów, podjecie decyzji o konieczności uzupełnienia wykształcenia Rozmowa kandydata z psychologiem, ocena predyspozycji do opieki nad ludźmi starszymi Przeprowadzanie negocjacji dotyczące kosztu utrzymania w rodzinnym domu Działania w kierunku podpisania umowy Kierowanie osób do rodzinnego domu pomocy

24 Aktualny stan rodzinnych domów pomocy w Gdańsku
L.p. Nazwa RDP Ilość miejsc 1. RDP „Jesienna Przystań” Gdańsk ul. Świtezianki 21 8 miejsc 2. RDP „Słoneczny Dom” Gdańsk ul. Junony 2 6 miejsc 3. RDP „Norida” Gdańsk ul. Maszynowa 10 5 miejsc 4. RDP „Barka” Gdańsk ul. Hebanowskiego 78 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

25 Usługi świadczone w rodzinnych domach pomocy
L.p. Rodzaj usługi 1. Usługi bytowe 2. Całodobowe usługi opiekuńcze , 3. Różne formy aktywizacji. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

26 Usługi bytowe świadczone w rodzinnych domach pomocy w Gdańsku obejmują:
L.p. Rodzaj usługi 1. Miejsce pobytu, 2. Wyżywienie 3. Utrzymanie czystości Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

27 Całodobowe usługi opiekuńcze w rodzinnych domach pomocy obejmują:
l.p. Rodzaj usługi 1. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 2. udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych, 3. usługi pielęgnacyjne oraz pielęgnację podczas choroby, 4. dbanie o wygląd zewnętrzny swoich mieszkańców poprzez organizowanie im np. usług fryzjerskich i kosmetycznych, 5. opiekę higieniczną, pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych i przy zakupie niezbędnych leków zaleconych przez lekarza, 6. współpracę ze środowiskiem lokalnym i tworzenie możliwości poszerzania przyjaźni i znajomości, 7. pomoc przy zakupie odzieży i obuwia oraz niezbędnych artykułów osobistego użytku, 8. przygotowywanie powrotów osób do środowiska zamieszkania, 9. organizowanie przejścia osób do domów pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

28 Aktywizacja mieszkańców w rodzinnych domach pomocy odbywa się poprzez :
l.p. Rodzaj zajęć 1. zajęcia terapeutyczne (układanie puzzli, pomoc przy drobnych pracach domowych jak obieranie ziemniaków, robienie przetworów, pomoc przy prasowaniu, utrzymania w czystości pokoi i łazienek), 2. zajęcia kulturalno-oświatowe (spotkania z ciekawymi osobami, wspólne czytanie prasy, książek, pogadanki, spotkania z młodzieżą szkolną w formie wolontariatu, spotkania z psychologiem, organizowanie imprez intagracyjnych, okolicznościowych jak imieniny, urodziny mieszkańców RDP, organizowanie wycieczek i wspólnych wyjść do np.: teatru) 3. rehabilitację (proste ćwiczenia usprawniające, spacery, gimnastyka na rowerku stacjonarnym, układanie klocków DUPLO ). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

29 Kierowanie do rodzinnego domu pomocy
Do rodzinnego domu pomocy kieruję się osobę wymagającą całodobowych usług bytowych i opiekuńczych na jej wniosek lub za jej zgodą (lub na wniosek opiekuna prawnego). Skierowanie następuje na pobyt stały lub okresowy. Decyzję w sprawie skierowania do rodzinnego domu pomocy wydaje kierownik ośrodka na podstawie: 1) rodzinnego wywiadu środowiskowego, 2) zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w rodzinnym domu pomocy, 3) dowodu otrzymywania emerytury, renty lub zasiłku stałego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

30 Zasady odpłatności w rodzinnym domu pomocy
Przy ustalaniu odpłatności od osoby przebywającej w rodzinnym domu pomocy stosuje się odpowiednio art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który określa, że zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są w kolejności: 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu; 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 uops. 3. gmina, z której osoba została skierowana do rodzinnego domu pomocy – w wysokości różnicy między kosztem utrzymania w domu (zgodnie z umową pomiędzy MOPS w Gdańsku a RDP), a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu pomocy społecznej oraz małżonka, zstępnych przed wstępnymi. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

31 Nadzór nad rodzinnymi domami pomocy
MOPS w Gdańsku dokonuje kontroli prawidłowości wykonywania powierzonej usługi. Kontrole są, przeprowadzane co najmniej raz na kwartał i dotyczą w szczególności: zakresu i sposobu świadczenia usług opiekuńczych i bytowych, przestrzegania praw mieszkańców Rodzinnego Domu w tym w szczególności prawa do godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa, oraz zapewnienia dostępności do informacji o tych prawach, współdziałania osoby prowadzącej Rodzinny Dom z mieszkańcem i jego rodziną lub opiekunem prawnym. gospodarowania przekazanymi funduszami, merytorycznego prowadzenia domu, załatwiania skarg i wniosków. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

32 Współpraca rodzinnych domów pomocy
Wspólne spotkanie Rodzinnych Domów Pomocy z okazji urodzin jednej z mieszkanek Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

33 Dziękuję za uwagę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku


Pobierz ppt "Gdańska dobra praktyka rodzinnych domów pomocy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google