Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TYP DOMULICZBA DOMÓWLICZBA MIEJSC Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 7 (w tym 1 prowadzony przez Fundację Gniazdo Rodzinne) 604 Dom pomocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TYP DOMULICZBA DOMÓWLICZBA MIEJSC Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 7 (w tym 1 prowadzony przez Fundację Gniazdo Rodzinne) 604 Dom pomocy."— Zapis prezentacji:

1

2 TYP DOMULICZBA DOMÓWLICZBA MIEJSC Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 7 (w tym 1 prowadzony przez Fundację Gniazdo Rodzinne) 604 Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych 7 (w tym 2 prowadzone przez Zgromadzenie Zakonne) 741 Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych 1200 Dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 2 (w tym 1 prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne) 237 Dom pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 1 (prowadzony przez Fundację Pomocna Dłoń) 30 RAZEM:

3 TYP DOMU Liczba wniosków 2005r. Liczba wniosków 2006r. Liczba wniosków 2007r. Liczba wniosków 2008r. Liczba wniosków 2009r. Liczba wniosków 2010r. dla osób w podeszłym wieku dla osób przewlekle somatycznie chorych dla osób przewlekle psychicznie chorych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie RAZEM:

4 Liczba domów Liczba miejsc Liczba osób oczekujących na dom pomocy społecznej na r Liczba osób oczekujących na dom pomocy społecznej na r Liczba osób oczekujących na dom pomocy społecznej na r Typ domuOgółem w WCPR w DPSOgółem w WCPR w DPSOgółemw WCPRw DPS dla osób w podeszłym wieku dla osób przewlekle somatycznie chorych dla osób przewlekle psychicznie chorych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie RAZEM:

5 TYP DOMULICZBA DOMÓW PLAN FNINANSOWY NA 2010R. WYKONANIE Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku , ,38 Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych , ,56 Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych , ,63 Dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie , ,36 Dom pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 00 0 RAZEM: 13 (1512 miejsc) , ,93

6 TYP DOMU LICZBA DOMÓW WYDATKI MIASTA (zgodnie z umową) Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku ,00 Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych ,00 Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych 00 Dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie ,00 Dom pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie ,00 RAZEM: 5 (300 miejsc) ,00

7 LICZBA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ LICZBA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY W TYCH DOMACH KOSZTY POBYTU 106* ,98 *w tym: 12 domów dla osób w podeszłym wieku 21 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych 37 domów dla osób przewlekle psychicznie chorych 8 domów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 25 domów dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 3 domów dla osób niepełnosprawnych fizycznie Łączny koszt utrzymania mieszkańców m. st. Warszawy w domach pomocy społecznej: , , ,98 = ,91 zł.

8 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ LICZBA DOMÓW LICZBA RODZIN WNOSZĄCYCH OPŁATĘ KWOTA na terenie m. st. Warszawy ,94 na terenie innych powiatów ,59 RAZEM: ,53

9 W 2010r. średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie m. st. Warszawy kształtowały się w granicach od zł do zł. Przez średni miesięczny koszt utrzymania rozumie się: kwotę rocznych kosztów działalności domu wynikającą z utrzymania mieszkańców, z roku poprzedniego (bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego), powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy), podzieloną przez liczbę miejsc (ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego).

10 1. Do jakiego poziomu możliwy jest rozwój usług w środowisku? 2. Przekształcanie domów pomocy społecznej: potrzeby, możliwości, kierunki zmian. 3. Działania podejmowane na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców domów pomocy społecznej. 4. Standardy – czy w każdym przypadku muszą być aż tak wysokie? 5. Alternatywa dla domów pomocy społeczne – bardziej zróżnicowane domy; rola samorządu w ich kształtowaniu. 6. Czy domy pomocy społecznej muszą w ogóle być? 7. Ile w nich dobrego, ile złego? 8. Czy muszą tyle kosztować?


Pobierz ppt "TYP DOMULICZBA DOMÓWLICZBA MIEJSC Dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 7 (w tym 1 prowadzony przez Fundację Gniazdo Rodzinne) 604 Dom pomocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google