Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonowanie procedury notyfikacji w ramach dyrektywy 98/34/WE Koordynacja systemu notyfikacji na szczeblu krajowym Warsztaty legislacyjne w zakresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonowanie procedury notyfikacji w ramach dyrektywy 98/34/WE Koordynacja systemu notyfikacji na szczeblu krajowym Warsztaty legislacyjne w zakresie."— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonowanie procedury notyfikacji w ramach dyrektywy 98/34/WE Koordynacja systemu notyfikacji na szczeblu krajowym Warsztaty legislacyjne w zakresie technik legislacyjnych, Jachranka, 5 czerwca 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Podstawy prawne Ustawa z dnia 4 września1997r
Podstawy prawne Ustawa z dnia 4 września1997r. o działach administracji rządowej (Dz.U. nr 159, poz z r. z późn. zm.) - art. 38a Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (DzU. Nr 239, poz.2039) zmienione w dniu r. (Dz.U. z 2004r. 65 poz. 597) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Uczestnicy procedury w Polsce w krajowym systemie notyfikacji uczestniczą (§ 1 ust.2 rozp. RM) > koordynator krajowego systemu, > Ministrowie właściwi > Polski Komitet Normalizacyjny (w zakresie norm) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Obowiązki nałożone na ministrów właściwych >Podjęcie decyzji, czy projekt aktu prawnego zawiera przepisy techniczne i podlega notyfikacji >Przekazanie takich projektów aktów prawnych koordynatorowi krajowego systemu w celu dokonania notyfikacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Obowiązki nałożone na ministrów właściwych
W przypadku otrzymania uwagi szczegółowej lub komentarza – przygotowanie odpowiedzi Przygotowywanie stanowisk do notyfikacji z innych państw członkowskich Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Obowiązki nałożone na ministrów właściwych
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz z późn. zm.) „Art. 38a. Minister kierujący określonym działem uczestniczy w krajowym systemie notyfikacji norm i aktów prawnych, a w szczególności jest obowiązany do niezwłocznego przekazania aktów prawnych i projektów aktów prawnych objętych tym systemem do koordynatora krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych w celu dokonania ich notyfikacji Komisji Europejskiej oraz do odnoszenia się podczas prac nad notyfikowanymi projektami aktów prawnych do stanowisk zgłoszonych przez Komisję Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także do opracowywania stanowisk do projektów aktów prawnych notyfikowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Obowiązki nałożone na ministrów właściwych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. Nr 239, poz z późn. zm.) „§ 9. Ministrowie po opracowaniu, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne, przekazują niezwłocznie projekty tych aktów koordynatorowi krajowego systemu w celu dokonania notyfikacji. (…).” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Obowiązki nałożone na ministrów właściwych
Regulamin pracy Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 (MP Nr 13, poz. 221 z późn. zm.) „§ Do projektu aktu normatywnego dołącza się uzasadnienie obejmujące: (…) 4) informację, czy projekt aktu normatywnego podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji (…).” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Zadania związane z notyfikacją przepisów technicznych, nałożone na koordynatora krajowego systemu
Przekazywanie do Komisji Europejskiej notyfikacji projektów aktów prawnych przygotowanych w resortach, przekazywanie do resortów zgłoszonych przez KE lub inne państwa członkowskie komentarzy lub uwag szczegółowych do tych notyfikacji Przekazywanie do resortów otrzymanych z KE notyfikacji innych państw członkowskich, zbieranie stanowisk do tych notyfikacji i przekazywanie ich do Komisji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Koordynator systemu w Polsce
Komisja Europejska Państwa Członkowskie Koordynator systemu w Polsce Osoby kontaktowe w departamentach lub urzędach podległych / nadzorowanych Koordynatorzy w ministerstwach Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 KOORDYNATOR KRAJOWEGO SYSTEMU:
Departament Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki Plac Trzech Krzyży 3/5 Warszawa Tel: / Fax: / Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Sposób przekazywania wiadomości
Wszystkie notyfikacje przekazywane są Komisji Europejskiej za pośrednictwem koordynatora krajowego systemu ( MG-DIP) Komisja Europejska odpowiedzialna jest za dystrybucję oraz tłumaczenie każdej notyfikacji (włącznie z projektem aktu prawnego) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 FORMULARZE dla nowej notyfikacji składający się z 16 punktów (wiadomość 001) (formularz A) dla notyfikacji już istniejących składający się z 6 punktów (formularz B) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Dokumenty przekazywane do KE:
Formularz notyfikacyjny (eFormA) Projekt aktu prawnego (DRAFT) Ocena Skutków Regulacji (IMPACT) Tekst podstawowy (BASIC) Uzasadnienie (OTHERS) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Wszystkie dokumenty przekazywane są do KE w wersji elektronicznej
Każda notyfikacja powinna być przekazywana ODDZIELNIE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 NALEŻY PRZYWOŁAĆ NUMER TEJ NOTYFIKACJI
WAŻNE WE WSZYSTKICH WIADOMOŚCIACH ODWOŁUJĄCYCH SIĘ DO ISTNIEJĄCEJ NOTYFIKACJI: NALEŻY PRZYWOŁAĆ NUMER TEJ NOTYFIKACJI Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Notyfikacji podlegają jedynie akty prawne na etapie projektu!
WAŻNE Notyfikacji podlegają jedynie akty prawne na etapie projektu! Jeśli masz wątpliwości czy należy notyfikować, czy nie – notyfikuj! Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 WAŻNE Ostateczna decyzja o notyfikowaniu danego projektu aktu prawnego należy do jego PROJEKTODAWCY! Skutki braku notyfikacji, jeśli było to konieczne, spoczywają na PROJEKTODAWCY! Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Funkcjonowanie procedury notyfikacji w ramach dyrektywy 98/34/WE Koordynacja systemu notyfikacji na szczeblu krajowym Warsztaty legislacyjne w zakresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google