Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie robocze UKSW – Monar

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie robocze UKSW – Monar"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie robocze UKSW – Monar
Wieloaspektowe badanie systemu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Polsce, w odniesieniu do rozwiązań przyjętych w innych (wybranych) krajach Unii Europejskiej Spotkanie robocze UKSW – Monar

2 Cele spotkania 1/ omówienie założeń propozycji badania – dyskusja i rozwinięcie 2/ przypisanie grup/osób do obszarów/działań

3 Doświadczenia współpracy UKSW - Monar
ewaluacja programu profilaktycznego realizowanego we współpracy pomiędzy Katedrą Kultury XX w. Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW a Ośrodkiem Szkoleniowo-Badawczym Stowarzyszenia MONAR (Umowa partnerska z dn. 23 listopada 2012 r.)

4 Omówienie propozycji badania
Dotychczas tego rodzaju całościowa analiza nie była prowadzona Omówienie propozycji badania

5 Potencjalne obszary badawcze
rys historyczny tworzenia polskiego systemu profilaktyki po zmianie ustrojowej (m.in. procesy decentralizacyjne, implementacja zasady subsydiarności), aktualna charakterystyka systemu pod względem formalno-prawnym oraz ilościowym (osoby objęte oddziaływaniami, realizatorzy, finanse itp.) w odniesieniu do sytuacji w innych – wybranych – państwach UE (w tym adoptowanie rozwiązań wypracowanych w innych krajach, z uwzględnieniem odmiennych uwarunkowań kulturowych),

6 Proponowana problematyka projektu
Wieloaspektowe badanie systemu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Polsce, w odniesieniu do rozwiązań przyjętych w innych (wybranych) krajach Unii Europejskiej

7 Potencjalne obszary badawcze
system profilaktyki w kontekście procesów powstawania i odtwarzania kapitału społecznego oraz dotyczących reprodukcji i zmiany norm społecznych (wzorów), społeczno-kulturowe aspekty funkcjonowania systemu w mikro i makroskali, w tym m.in. analiza procesów decyzyjnych dotyczących celów, zakresu i form oddziaływań profilaktycznych w gminach

8 Potencjalne obszary badawcze
ewaluacja skuteczności (a być może również – efektywności) obowiązujących w Polsce rozwiązań systemowych i różnych typów lokalnych strategii, analiza dyskursów skupionych wokół profilaktyki (naukowego, specjalistycznego, praktycznego).

9 Badanie podstawowe czy praktyczne i użytkowe?
Zakres proponowanej tematyki wydaje się być zbyt obszerny do konkursów NCN-u Poszukiwanie środków unijnych

10 Program PO WER Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
3,7 mld euro zostanie w najbliższych latach przeznaczone na wsparcie reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, adaptacyjności, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia Program Wiedza Edukacja Rozwój będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową, wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych oraz Gwarancji dla młodzieży


Pobierz ppt "Spotkanie robocze UKSW – Monar"

Podobne prezentacje


Reklamy Google