Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania inteligentnej specjalizacji regionów Toruń, 20 marca 2013 Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania inteligentnej specjalizacji regionów Toruń, 20 marca 2013 Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym."— Zapis prezentacji:

1 Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania inteligentnej specjalizacji regionów Toruń, 20 marca 2013 Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI, Łódź

2 Celem spotkania jest: –Refleksja nt. doświadczeń Państwa regionu w zakresie identyfikacji obszarów inteligentnych specjalizacji, –Pozyskanie od Państwa informacji zwrotnej, czy i w jaki sposób Państwa region, mógłby w przyszłości – w świetle powyższych doświadczeń - skorzystać z nowo opracowywanego instrumentu informatycznego, pozwalającego na: dokonywanie przez region badania jego pozycji na tle innych regionów europejskich (benchmarking), dokonywania oceny, na ile uzyskana przez region pozycja, stanowi skutek decyzji podjętych w zakresie wyboru inteligentnych specjalizacji, modelowanie wzrostu gospodarczego regionu poprzez symulację wyboru inteligentnych specjalizacji, a zatem - czerpanie informacji pożądanych dla podejmowania decyzji politycznych (UP,PRP) –Pozyskanie od Państwa informacji, na temat tego, jakie są Państwa oczekiwania w zakresie metod wspierania rozwoju obszarów inteligentnej specjalizacji w Państwa regionie (relacje centrum – regiony ; linia demarkacji) Cel spotkania

3 formułowania założeń do systemu wdrażania wsparcia sfery nauki/badań w okresie 2014-2020 Kształtu narzędzia informatycznego, które po opracowaniu zostanie udostępnione m.in.. regionom do wykorzystania Celem spotkania nie jest identyfikacja obszarów inteligentnych specjalizacji regionu – którkkie wyjaśnie / odniesienie do metodologii czy jest dora bo ich to inbteresuje Wnioski przydatne dla:

4 W tym celu w pierwszej części spotkania (1120-1150): Przedstawiony zostanie stan zaawansowania Państwa regionu w zakresie ustalania obszarów inteligentnej specjalizacji. Cel spotkania

5 …w drugiej części spotkania, zaprosimy Państwa do dyskusji wokół następujących tematów (1150-1350): –Inteligentne specjalizacje - refleksja nad możliwościami (szanse i zagrożenia) rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu (blok 1) –Metodyka identyfikacji inteligentnych specjalizacji - ocena przydatności różnych metod poszukiwania regionalnych obszarów inteligentnej specjalizacji – propozycja narzędzia informatycznego (blok 2) Przedstawione zostaną założenia narzędzia informatycznego opracowywanego w ramach projektu NPF, oraz jego zalety dla zarządzania obszarami inteligentnych specjalizacji w regionach, zaprosimy Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki pozwolą na lepsze doprecyzowanie założeń powyższego narzędzia, tak aby było ono – po jego uruchomieniu jak najbardziej użyteczne, –Wsparcie ze strony administracji rządowej – oczekiwania dot. zakresu wsparcia regionów w rozwoju inteligentnych specjalizacji ze strony administracji rządowej (blok 3) Cel spotkania

6 Założenia narzędzia PIK Założenia narzędzia PIK i jego zalety z punktu widzenia ustalania obszarów inteligentnej specjalizacji

7 –Narzędzie informatyczne, które przewiduje się do udostępnienia posiadać będzie postać internetowego portalu pod nazwą Portal Informacyjno – Komunikacyjny (PIK) Założenia narzędzia PIK i jego zalety z punktu widzenia ustalania obszarów inteligentnej specjalizacji

8 –Przesłanką przygotowywania narzędzia PIK jest wynik dokonanego przeglądu istniejących portali –Stwierdzono, że choć obecnie możemy wskazać wiele portali informacyjnych dotyczących innowacji, i gromadzą one pewne dane, to jednak nie umożliwiają użytkownikom skorzystania z funkcji analiz, które były by dla niego interesujące Założenia narzędzia PIK i jego zalety z punktu widzenia ustalania obszarów inteligentnej specjalizacji

9 –Dlaczego portal PIK może być interesujący: Ze względu na zakres informacji który będzie podstawą jego funkcjonowania (baza danych) Ze względu na planowane funkcje analityczne które będą dostępne dla użytkownika Założenia narzędzia PIK i jego zalety z punktu widzenia ustalania obszarów inteligentnej specjalizacji

10 –Jaki będzie zakres informacji, które będzie posiadać PIK dla potrzeb analiz? Przede wszystkim baza informacji (danych) zawierać będzie zintegrowane dane pochodzące z różnych serwisów bazodanowych (Eurostat, OECD, etc.) Dane odnosić się będą do takich kategorii, jak: –Dane społeczno gospodarcze (np.. Zatrudnienie) –Dane dot. technologii (np.. Zgłoszenia patentowe) –Dane dot. nauki (np.. liczba publikacji, cytowań) –Dane dot. finansowania B+R (np.. Przez sektor prywatny) Należy dodać, że w tym aspekcie PIK będzie integrował dane z różnych źródeł Moduł ekspercki (gotowość technologiczna, trudności B+R, gotowość produkcyjna, jakość systemu innowacji) Założenia narzędzia PIK i jego zalety z punktu widzenia ustalania obszarów inteligentnej specjalizacji

11 –Jakie będą funkcjonalności analityczne PIK? Diagnoza stanu i potencjału regionu, Ocena skuteczności wdrażania IS - jakie efekty w zakresie wzrostu w regionie przynosi/sie wspieranie takich a nie innych sektorów (baza dowodowa)? Analiza finansowania B+R+I / efektywność wydatkowania środków publicznych Narzędzie benchmarkingowe - pozycja regionu na tle innych regionów europejskich / jako wynik podjętych w regionie decyzji? Dodatkowym elementem będzie moduł szkoleń/konsultacji Założenia narzędzia PIK i jego zalety z punktu widzenia ustalania obszarów inteligentnej specjalizacji

12 –Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania będzie możliwe - bowiem PIK wyposażony będzie w rozwiązanie informatyczne, którego podstawą będzie algorytm (oparty o założenia ekonometryczne), wiążący dane znajdujące się w bazie, Założenia narzędzia PIK i jego zalety z punktu widzenia ustalania obszarów inteligentnej specjalizacji

13 Praktyczne zastosowanie PIK –W perspektywie kilku lat – przydatny w związku z wymogami KE dot. oceny wybranych inteligentnych specjalizacji/ koniecznością aktualizacji obszarów inteligentnej specjalizacji ponieważ: –pozwalać będzie na dokonywanie w przyszłości cyklicznej oceny / weryfikacji wspomnianych obszarów inteligentnej specjalizacji wybranych w Państwa regionie, Założenia narzędzia PIK i jego zalety z punktu widzenia ustalania obszarów inteligentnej specjalizacji


Pobierz ppt "Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania inteligentnej specjalizacji regionów Toruń, 20 marca 2013 Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google