Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania inteligentnej specjalizacji regionów Toruń, 20 marca 2013 Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania inteligentnej specjalizacji regionów Toruń, 20 marca 2013 Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem."— Zapis prezentacji:

1 Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania inteligentnej specjalizacji regionów Toruń, 20 marca Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI, Łódź

2 Cel spotkania Celem spotkania jest:
Refleksja nt. doświadczeń Państwa regionu w zakresie identyfikacji obszarów inteligentnych specjalizacji, Pozyskanie od Państwa informacji zwrotnej, czy i w jaki sposób Państwa region, mógłby w przyszłości – w świetle powyższych doświadczeń - skorzystać z nowo opracowywanego instrumentu informatycznego, pozwalającego na: dokonywanie przez region badania jego pozycji na tle innych regionów europejskich (benchmarking), dokonywania oceny, na ile uzyskana przez region pozycja, stanowi skutek decyzji podjętych w zakresie wyboru inteligentnych specjalizacji, „modelowanie” wzrostu gospodarczego regionu poprzez symulację wyboru inteligentnych specjalizacji, a zatem - czerpanie informacji pożądanych dla podejmowania decyzji politycznych (UP,PRP) Pozyskanie od Państwa informacji, na temat tego, jakie są Państwa oczekiwania w zakresie metod wspierania rozwoju obszarów inteligentnej specjalizacji w Państwa regionie (relacje centrum – regiony ; linia demarkacji)

3 Wnioski przydatne dla:
Cel spotkania Celem spotkania nie jest identyfikacja obszarów inteligentnych specjalizacji regionu – którkkie wyjaśnie / odniesienie do metodologii czy jest dora bo ich to inbteresuje Wnioski przydatne dla: formułowania założeń do systemu wdrażania wsparcia sfery nauki/badań w okresie Kształtu narzędzia informatycznego, które po opracowaniu zostanie udostępnione m.in.. regionom do wykorzystania

4 W tym celu w pierwszej części spotkania (1120-1150):
Cel spotkania W tym celu w pierwszej części spotkania ( ): Przedstawiony zostanie stan zaawansowania Państwa regionu w zakresie ustalania obszarów inteligentnej specjalizacji.

5 Cel spotkania …w drugiej części spotkania, zaprosimy Państwa do dyskusji wokół następujących tematów ( ): Inteligentne specjalizacje - refleksja nad możliwościami (szanse i zagrożenia) rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu (blok 1) Metodyka identyfikacji inteligentnych specjalizacji - ocena przydatności różnych metod poszukiwania regionalnych obszarów inteligentnej specjalizacji – propozycja narzędzia informatycznego (blok 2) Przedstawione zostaną założenia narzędzia informatycznego opracowywanego w ramach projektu NPF, oraz jego zalety dla „zarządzania” obszarami inteligentnych specjalizacji w regionach, zaprosimy Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki pozwolą na lepsze „doprecyzowanie” założeń powyższego narzędzia, tak aby było ono – po jego uruchomieniu jak najbardziej użyteczne, Wsparcie ze strony administracji rządowej – oczekiwania dot. zakresu wsparcia regionów w rozwoju inteligentnych specjalizacji ze strony administracji rządowej (blok 3)

6 Założenia narzędzia PIK
Założenia narzędzia PIK i jego zalety z punktu widzenia ustalania obszarów inteligentnej specjalizacji Założenia narzędzia PIK

7 Założenia narzędzia PIK i jego zalety z punktu widzenia ustalania obszarów inteligentnej specjalizacji Narzędzie informatyczne, które przewiduje się do udostępnienia posiadać będzie postać internetowego portalu pod nazwą „Portal Informacyjno – Komunikacyjny” (PIK)

8 Założenia narzędzia PIK i jego zalety z punktu widzenia ustalania obszarów inteligentnej specjalizacji Przesłanką przygotowywania narzędzia PIK jest wynik dokonanego przeglądu istniejących portali Stwierdzono, że choć obecnie możemy wskazać wiele portali informacyjnych dotyczących innowacji, i gromadzą one pewne dane, to jednak nie umożliwiają użytkownikom skorzystania z funkcji „analiz”, które były by dla niego interesujące

9 Dlaczego portal PIK może być interesujący:
Założenia narzędzia PIK i jego zalety z punktu widzenia ustalania obszarów inteligentnej specjalizacji Dlaczego portal PIK może być interesujący: Ze względu na zakres informacji który będzie podstawą jego funkcjonowania (baza danych) Ze względu na planowane funkcje „analityczne” które będą dostępne dla użytkownika

10 Założenia narzędzia PIK i jego zalety z punktu widzenia ustalania obszarów inteligentnej specjalizacji Jaki będzie zakres informacji, które będzie „posiadać” PIK dla potrzeb analiz? Przede wszystkim baza informacji (danych) zawierać będzie zintegrowane dane pochodzące z różnych serwisów bazodanowych (Eurostat, OECD, etc.) Dane odnosić się będą do takich kategorii, jak: Dane społeczno gospodarcze (np.. Zatrudnienie) Dane dot. technologii (np.. Zgłoszenia patentowe) Dane dot. nauki (np.. liczba publikacji, cytowań) Dane dot. finansowania B+R (np.. Przez sektor prywatny) Należy dodać, że w tym aspekcie PIK będzie integrował dane z różnych źródeł Moduł ekspercki (gotowość technologiczna, trudności B+R, gotowość produkcyjna, jakość systemu innowacji)

11 Jakie będą funkcjonalności „analityczne” PIK?
Założenia narzędzia PIK i jego zalety z punktu widzenia ustalania obszarów inteligentnej specjalizacji Jakie będą funkcjonalności „analityczne” PIK? Diagnoza stanu i potencjału regionu, Ocena skuteczności wdrażania IS - jakie efekty w zakresie wzrostu w regionie przynosi/sie wspieranie takich a nie innych sektorów (baza dowodowa)? Analiza finansowania B+R+I / efektywność wydatkowania środków publicznych Narzędzie benchmarkingowe - pozycja regionu na tle innych regionów europejskich / jako wynik podjętych w regionie decyzji? Dodatkowym elementem będzie moduł szkoleń/konsultacji

12 Założenia narzędzia PIK i jego zalety z punktu widzenia ustalania obszarów inteligentnej specjalizacji Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania będzie możliwe - bowiem PIK wyposażony będzie w rozwiązanie informatyczne, którego podstawą będzie algorytm (oparty o założenia ekonometryczne), wiążący dane znajdujące się w bazie,

13 Praktyczne zastosowanie PIK
Założenia narzędzia PIK i jego zalety z punktu widzenia ustalania obszarów inteligentnej specjalizacji Praktyczne zastosowanie PIK W perspektywie kilku lat – przydatny w związku z wymogami KE dot. oceny wybranych inteligentnych specjalizacji/ koniecznością aktualizacji obszarów inteligentnej specjalizacji ponieważ: pozwalać będzie na dokonywanie w przyszłości cyklicznej oceny / weryfikacji wspomnianych obszarów inteligentnej specjalizacji „wybranych” w Państwa regionie,


Pobierz ppt "Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania inteligentnej specjalizacji regionów Toruń, 20 marca 2013 Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google