Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nie wyłączanie projektorów po zakończonej pracy Niezakręcanie grzejników na noc Nalewanie więcej wody do czajnika, niż jest to konieczne Oświetlanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nie wyłączanie projektorów po zakończonej pracy Niezakręcanie grzejników na noc Nalewanie więcej wody do czajnika, niż jest to konieczne Oświetlanie."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Nie wyłączanie projektorów po zakończonej pracy Niezakręcanie grzejników na noc Nalewanie więcej wody do czajnika, niż jest to konieczne Oświetlanie sal w dzień, kiedy można korzystać ze światła dziennego Niewyłączanie komputerów między przerwami

5 Zakręcanie kranów Uszczelnianie kranów Wyłączanie projektorów Wyłączanie komputerów Zmniejszanie mocy grzejników w nocy Korzystanie ze światła dziennego Organizowanie zbiórek zużytych baterii W szkolnej kuchni, korzystanie ze zmywarek

6

7 Ciekawym rozwi ą zaniem s ą krany z fotokomórk ą – s ą dro ż sze od klasycznych, ale wył ą czaj ą si ę, kiedy cofamy r ę ce. Dzi ę ki temu podczas jednorazowego korzystania z kranu, mo ż na zaoszcz ę dzi ć nawet do 5 l wody. Równie ż odpowiednie ustawienie spłuczki w toalecie mo ż e przynie ść znaczne oszcz ę dno ś ci – najlepiej zamontowa ć spłuczk ę dwudzieln ą z dwoma komorami (3- litrow ą oraz 6-litrow ą ).

8 Wyłączając komputer, monitor, głośniki z gniazdka oszczędzasz 14 groszy na godzinę

9 Zmniejszaj ą c moc kaloryfera o 1 stopie ń oszcz ę dzasz 5% energii.

10

11 Gdyby wszyscy Europejczycy sortowali ś mieci to przetworzenie jednej tony makulatury pozwoli ł o by dalej ż y ć 14 drzewom. Jedno drzewo produkuje 146 kg tlenu, a cz ł owiek do ż ycia potrzebuje 170 kg. Gdyby wszyscy Europejczycy wlewali do czajnika tyle wody ile naprawd ę potrzebuj ą to zza oszcz ę dzonej energii mo ż na by ł oby o ś wietli ć wszystkie ulice w Europie.

12

13


Pobierz ppt "Nie wyłączanie projektorów po zakończonej pracy Niezakręcanie grzejników na noc Nalewanie więcej wody do czajnika, niż jest to konieczne Oświetlanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google