Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od Grosika do złotówki Prezentacja zaj ęć Projektu edukacji finansowej realizowanych w klasach drugich w Szkole Podstawowej w Górnie czerwiec 2013 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od Grosika do złotówki Prezentacja zaj ęć Projektu edukacji finansowej realizowanych w klasach drugich w Szkole Podstawowej w Górnie czerwiec 2013 rok."— Zapis prezentacji:

1 Od Grosika do złotówki Prezentacja zaj ęć Projektu edukacji finansowej realizowanych w klasach drugich w Szkole Podstawowej w Górnie czerwiec 2013 rok

2 Odwiedzili ś my Bank Spółdzielczy w Górnie, pani dyrektor tłumaczy jak zało ż y ć konto bankowe.

3 Szkoda, ż e nie zabrali ś my karty bankomatowej.

4 Na planecie Portfelik doskonalili ś my umiej ę tno ść liczenia pieni ę dzy Wiemy, jak wygl ą da karta płatnicza i bankomatowa.

5 Na planecie Skarbonka dowiedzieli ś my si ę jak przechowywano pieni ą dze dawniej i dzi ś Wiemy, ż e pieni ą dze najlepiej trzyma ć na lokacie w banku, ale na razie zaprojektowali ś my niesamowite skarbonki!

6 Na planecie Zabawka uczyli ś my si ę planowa ć racjonalne zakupy, bo wiemy, ż e nie mo ż na wyrzuca ć pieni ę dzy w błoto. Wiemy, jak reklamy wpływaj ą na nasze zakupy.

7 Przygotowuj ą c Grosikow ą majówk ę dowiedzieli ś my si ę, jakie korzy ś ci przynosi segregowanie ś mieci. Wiemy te ż, ż e oprócz pieni ę dzy trzeba oszcz ę dza ć naturalne zasoby przyrodnicze,

8 Nie straszne s ą nam ż adne ś mieciowe problemy!

9 W czasie Grosikowych wypraw lubimy sobie troszk ę pobiega ć. A pó ź niej policzymy kto zebrał najwi ę cej pieni ę dzy.

10 T ą rakiet ą pojedziemy na Grosikowe, bezpieczne wakacje, planuj ą c racjonalne gospodarowanie zaoszcz ę dzonym bud ż etem.

11 Całkiem du ż o ju ż wiemy!

12 Do zobaczenia po wakacjach!


Pobierz ppt "Od Grosika do złotówki Prezentacja zaj ęć Projektu edukacji finansowej realizowanych w klasach drugich w Szkole Podstawowej w Górnie czerwiec 2013 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google