Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-Akademia Przyszłości to projekt realizowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-Akademia Przyszłości to projekt realizowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 e-Akademia Przyszłości to projekt realizowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt powstał z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych. Jego celem jest kształtowanie kompetencji kluczowych gimnazjalistów oraz jak najlepsze przygotowanie nauczycieli do kształcenia uczniów w tym zakresie.

2 e-Akademia Przyszłości to program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyr., technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości. Skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych na terenie całej Polski. Weźmie w nim udział 200 gimnazjów, 1500 nauczycieli oraz 15000 uczniów klas 1. rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011. Projekt będzie realizowany w szkołach przez 3 lata – od 1 września 2010 roku do końca roku szkolnego 2012/2013.

3 Korzyści dla szkoły Zwiększenie szansy na osiągnięcie przez uczniów lepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym. Poprawa jakości pracy szkoły poprzez upowszechnienie nowoczesnych narzędzi nauczania: korzystanie w procesie kształcenia z platformy edukacyjnej, na której dostępnych będzie 168 jednostek e-learningowych. Każda z tych jednostek będzie atrakcyjnym, multimedialnym programem. Poprawa efektywności kształcenia dzięki wprowadzeniu atrakcyjnych form nauczania i ciekawych materiałów dydaktycznych. Zbudowanie systemu wspierającego uczniów osiągających słabsze wyniki ( zajęcia wyrównawcze ). Zbudowanie systemu wspierającego uczniów wybitnie uzdolnionych (wirtualne koła zainteresowań).

4 Korzyści dla szkoły Zbudowanie systemu wspierającego uczniów osiągających słabsze wyniki ( zajęcia wyrównawcze ). Zbudowanie systemu wspierającego uczniów wybitnie uzdolnionych (wirtualne koła zainteresowań). Możliwość wykorzystania w procesie dydaktycznym tablicy interaktywnej przekazanej szkole w ramach Projektu. W czasie realizacji programu e-Akademia Przyszłości uczniowie zostaną poddani testom diagnozującym: na początku uczestnictwa w Projekcie oraz na zakończenie 1., 2. i 3. roku nauki. Testy będą się odbywały w trybie on-line.

5 Korzyści dla uczniów Wzrost zainteresowania nauką dzięki atrakcyjnej formie materiałów edukacyjnych. Umiejętność pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych (e-learningu). Szansa na równy start dla tych, którzy do tej pory mieli słabsze wyniki w nauce. Szansa dla szczególnie uzdolnionych na rozwój swoich zainteresowań dzięki współpracy z uczelniami wyższymi.

6

7 www.eakademiaprzyszlosci.pl


Pobierz ppt "E-Akademia Przyszłości to projekt realizowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google