Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa w Stróżach. otwartego (e-learningu) Wdrażanie kształcenia otwartego (e-learningu) -Uczniowie klas I-III i IV-VI uczestniczyli w szkoleniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa w Stróżach. otwartego (e-learningu) Wdrażanie kształcenia otwartego (e-learningu) -Uczniowie klas I-III i IV-VI uczestniczyli w szkoleniu."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa w Stróżach

2 otwartego (e-learningu) Wdrażanie kształcenia otwartego (e-learningu) -Uczniowie klas I-III i IV-VI uczestniczyli w szkoleniu e- learningowym Sieciaki na portalu www.dzieckowsieci.plwww.dzieckowsieci.pl - Najmłodsi uczniowie przedszkolaki zostali zaproszeni na szkolenie aby bawiąc się na portalu www.necio.pl uczyli się bezpiecznego korzystania z Internetu. Maluchy bardzo lubią ten portal, gry i piosenki.www.necio.pl -Klasy I-III biorą udział w projekcie Planeta energii w ramach szkolenia uczestniczyli w 11 misjach. Szkolenie odbywa się metoda e-learningową. Dla uczniów

3 40 uczniów klasy I-III ukończyło 8 modułowy kurs Poznaj bezpieczny Internet 25 uczniów klas IV-VI ukończyło 7 modułowy kurs Bezpieczna przygoda z Internetem Zdobyte umiejętności wykorzystują w praktyce 19 przedszkolaków uczestniczyło w zabawie na portalu www.necio.plwww.necio.pl

4 E – Learing dla nauczycieli w roku 2009/2010 - Jeden nauczyciel pani Agnieszka Gołąb podjęła szkolenia metodą e- learningową Instytutu Europejskiego – Zakład badań nad oświatą. Studium Prawa europejskiego Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkolenie daje między innymi umiejętności pracy i postępowania z uczniami niepełnosprawnymi, z ADHD itp.. (60 godz) - Trzech nauczycieli p. Bernadetta Jurek, Elżbieta Soska i Izabela Socha podjęło szkolenia w programie Akademia Bratka mające na celu nabycie umiejętności diagnozowania uczniów ze specyficznymi trudnościami. Nauczyciel po zdiagnozowaniu uczniów i wypełnieniu kwestionariusza wpisuje dane w formularzu elektronicznym. Szkolenie odbywa się drogą e- learningową i składa się z czterech modułów. Wszystkie materiały dostępne są w wersji elektronicznej.

5 E – Learing dla nauczycieli w roku 2010/2011 - 5 nauczycieli naszej szkoły: p. Bernadetta Jurek p. Joanna Jamka p. Elżbieta Soska p. Agnieszka Gołąb p. Izabela Kiermasz ukończyło kurs e-learingowy Edukacja medialna kluczem do sukcesu dla młodego pokolenia organizowanego przez portal edukacyjny Interklasa - 4 nauczycieli ukończyło szkolenie Akademia zdalnej edukacji p. Elżbieta Soska, p. Sylwia Żychowska, p. Agnieszka Gołąb, p. Bernadeta Jurek - 3 nauczycieli ukończyło kurs Bezpieczeństwo dla wszystkich p. Elzbieta Soska, p. Sylwia Żychowska p. Izabela Kiermasz -- Pani Bernadeta Jurek ukończyła II edycję Ortografitii z Bratkiem

6 2011/2012 - 2 nauczycieli p. Bernadetta Jurek p. Ewa Misiak ukończyło: Kurs internetowy: "Warsztat skutecznego nauczyciela - wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas IV - VI" (organizator: Polskie Towarzystwo Dysleksji i Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON". - 1 nauczyciel p. Agnieszka Gołąb rozpoczęła 90 godzinny kurs e-larningowy "Wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas I–III"

7 Wirtualna klasa Uczniowie klas I-III od 2010 r posiadają wirtualną klasę, dzięki której mają ułatwioną komunikację między sobą, i nauczycielem.

8 Zrzuty wirtualnej klasy

9 Program animacji społecznej Horyzonty To ogólnopolski projekt mający na celu wyrównywanie szans uczniów z środowisk wiejskich. W ramach projektu realizowane były w naszej szkole zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z uczniami klas I – III oraz klas IV – IV. Celem zajęć było wyrównywanie szans uczniów i poszerzanie ich wiedzy z przedmiotów takich jak: j. polski, matematyka, j. angielski. Nauczyciele na zajęciach wykorzystywali programy multimedialne.

10 Klasy IV-VI Klasy I-III

11 Wykorzystanie TI w nauczaniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

12 Stosując nowoczesne technologie nauczania nauczyciele zyskują możliwość włączenia w proces dydaktyczny materiałów multimedialnych. Taki sposób przekazywania i sprawdzania wiedzy jest atrakcyjny dla ucznia i sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych. Często nauczyciele sami opracowują sobie materiały dostosowując je do możliwości uczniów.

13 Program multimedialny dla ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym Dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (upośledzenie w stopniu umiarkowanym), został opracowany specjalny program multimedialny dzięki któremu uczeń szybko i łatwo przyswajał materiał, poznawał litery, cyfry, układał opowiadania. Program ten uczeń otrzymał do domu aby pod opieką mamy również mógł z niego korzystać. Program zatytułowany dla Szymka, (opracowany przez nauczyciela informatyki).

14 Zajęcia logopedyczne Zajęcia wyrównywania wiedzy ukierunkowane na korekcję wad wymowy skierowane są do uczniów klas I – III. W zajęciach tych nauczyciela wspomagają programy komputerowe

15 Zajęcia wyrównawcze Oprócz kół zainteresowań w szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze w klasach I-III i IV- VI z j. polskiego matematyki i j. angielskiego. Na zajęciach tych nauczyciele oprócz książek wykorzystują również dostępne w szkole programy multimedialne takie jak testy, sprawdziany, słowniki, gry edukacyjne. Ponadto maja możliwość korzystania z Internetu i wyszukiwania potrzebnych materiałów.

16 Komunikacja z uczniami nieobecnymi w szkole W przypadku wystąpienia dłuższej absencji ucznia w szkole nauczyciele wykorzystują Internet do komunikowania się z uczniem, przekazują mu w ten sposób różne informacje. Najczęściej odbywa się to drogą mailową, skype, gadu gadu. Klasy I-III komunikują się dzięki wirtualnej klasie

17 Projekt Indywidualizacji nauczania W roku 2011/2012 nasza szkoła przystąpiła do projektu EFS Indywidualizacja nauczania w klasach I-III. W ramach tego projektu zostały utworzone 4 grupy uczniów którzy poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne będą mogły rozwijać swoje zainteresowania oraz wyrównywać braki. Utworzono 2 zajęcia z uczniem zdolnym, zajęcia z uczniem słabym i zajęcia logopedyczne.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa w Stróżach. otwartego (e-learningu) Wdrażanie kształcenia otwartego (e-learningu) -Uczniowie klas I-III i IV-VI uczestniczyli w szkoleniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google