Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela Jakie warunki pracy nauczyciela? Warszawa, 4 październik 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela Jakie warunki pracy nauczyciela? Warszawa, 4 październik 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela Jakie warunki pracy nauczyciela? Warszawa, 4 październik 2010 r.

2 2 Warunki pracy nauczyciela Zapewnienie podstawowych warunków do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych, należy do organu prowadzącego szkołę będącego jednostką samorządu terytorialnego (obowiązek ten spoczywa odpowiednio na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, zarządzie powiatu i województwa). (art. 29 ust. 1 w zw. z 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela)

3 3 Nauczycielowi, z mocy ustawy, przysługuje wyposażenie jego stanowiska pracy, które umożliwia mu realizację dydaktyczno - wychowawczego programu nauczania. (art. 29 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela) Warunki pracy nauczyciela

4 4 Podstawowe warunki niezbędne do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań i programów określane są w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w odniesieniu do szkół artystycznych - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. (art. 29 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela)

5 5 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał rozporządzenie z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. (art. 29 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela) Warunki pracy nauczyciela

6 6 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania został przekazany do Rządowego Centrum Legislacji, wraz z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia projektu przez Komisję Prawniczą.

7 7 Warunki pracy nauczyciela Jakie warunki pracy, rozumiane jako warunki realizacji zadań, powinny być określone na poziomie ustawy regulującej status zawodowy nauczycieli? Czy istnieje konieczność określenia zakresu pojęć (terminologii) składających się na warunki pracy? Jaki podmiot powinien decydować o warunkach pracy? W co powinno być wyposażone miejsce pracy?


Pobierz ppt "1 Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela Jakie warunki pracy nauczyciela? Warszawa, 4 październik 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google