Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTYTUT OGRODNICTWA ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY OŚRODEK ELITARNEGO MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO PRUSY 96-130 GŁUCHÓW tel. (0-46) 815-78-52, (0-46) 815-70-65, 0-608-101-871;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTYTUT OGRODNICTWA ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY OŚRODEK ELITARNEGO MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO PRUSY 96-130 GŁUCHÓW tel. (0-46) 815-78-52, (0-46) 815-70-65, 0-608-101-871;"— Zapis prezentacji:

1 INSTYTUT OGRODNICTWA ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY OŚRODEK ELITARNEGO MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO PRUSY GŁUCHÓW tel. (0-46) , (0-46) , ; fax (0-46) ,

2 OEMS powstał w 1995 roku z inicjatywy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Polskich szkółkarzy i sadowników celem powołania ośrodka było stworzenie dogodnych warunków do produkcji wyjściowego i elitarnego materiału szkółkarskiego

3 Całość gospodarstwa ….. 62 ha Grunty orne ……………… 45 ha Plantacje elitarne roślin sadowniczych =15 ha: Sad zraźnikowy ……………………..…………..5,87 ha Sad nasienny …………………...……………….1,50 ha Mateczniki podkładek …………………………..5,27 ha plantacje elitarne roślin jagodowych Truskawki ………………………………………..1,20 ha Agrest …………………………………………….0,36 ha Porzeczki ………………………………………...0,80 ha

4

5 Szklarnie …………… m 2 Karkas ……………….2500 m2 Laboratorium testów serologicznych Laboratorium in vitro

6 Utrzymywana aktualnie kolekcja 185 odmian różnych gatunków roślin sadowniczych jest jedynym krajowym źródłem materiału szkółkarskiego wolnego od chorób wirusowych i wirozopodobnych Ośrodek jest głównym producentem krajowym drzewek zraźnikowych i nasiennych, podkładek wegetatywnych do zakładania mateczników. Posiadamy również mateczniki truskawek, porzeczek, agrestu

7 podstawa prawna dla produkcji szkółkarskiej w Polsce Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego (Dz.U. z 21 lutego 2007 r. nr 29 poz. 189 z późniejszymi zmianami), załącznik Nr 9 Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych i winorośli.

8 Dział II tego rozporządzenia mówi między innymi: sprawdzenie zdrowotności dla materiału przedbazowego wytwarzanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno być przeprowadzone w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Ośrodku Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach..... Lista patogenów, od których powinny być wolne drzewka aby uznane zostały za wolne od wirusów, znajduje się w dziale VIII załacznika nr 9 do Ustawy o Nasiennictwie

9 Podstawowe zadania Ośrodka i etapy ich realizacji : 1.uzyskiwanie roślin sadowniczych wolnych od chorób wirusowych, fitoplazmatycznych i itp. –selekcja –termoterapia –import –wymiana 2.utrzymywanie i reprodukcja roślin w warunkach uniemożliwiających reinfekcję chorobami –karkasy –odkażanie gleby –izolacja

10 3.kontrola zdrowotności roślin –testy biologiczne –testy serologiczne –metod biologii molekularnej: PCR i RT-PCR. –lustracje Podstawowe zadania Ośrodka i etapy ich realizacji : 4.ocena OWT (odrębność, wyrównanie, trwałość) wyjściowego materiału roślinnego 5.produkcja wyjściowego materiału do sadów zraźnikowych i mateczników

11 Materiał szkółkarski wolny od chorób wirusowych jest uzyskiwany, utrzymywany i rozmnażany w Ośrodku zgodnie z metodami i zaleceniami opracowanymi przez: –Europejską Organizację Ochrony Roślin (EPPO) oraz wymaganiami krajowymi. –W pracach tych współuczestniczą specjaliści z Pracowni Wirusologii oraz Zakładu Oceny Odmian i Szkółkarstwa IO.

12 Etapy przygotowania materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych wolnego od wirusów w OEMS Prusy

13 SELEKCJA ROŚLIN KANDYDACKICH ROŚLINY KANDYDACKIE ROŚLINY ELITARNE: - ROŚLINY PRZEDBAZOWE - ROŚLINY BAZOWE ROŚLINY KWALIFIKOWANE DRZEWKA I SADZONKI DO ZAKŁADANIA SADÓW I PLANTACJI

14 I ROK wiosna koniec lipca połowa sierpnia II ROK wiosna wstępne obserwacje III ROK maj / lipiec – roślina zdrowa (-) roślina chora (+) rośliny kandydackie - testy biologiczne

15 Indykatory dla pestkowych: shirofugen, Sam, Kwanzan, Canindex, GF305.

16

17

18 indykatory dla odmian drzew i podkładek ziarnkowych: Grusza: Bera Hardy, Pyronia veitchii, Lukasówka, Pyrus communis, Virginia Crab, Bera Bosca Jabłoń: Virginia Crab, Spy 227, R127407A, Malus platycarpa, Malus radiant, Lord Lambourne, Golden Delicious, Grafsztynek, Pyronia veitchii Pełne wyniki tych testów uzyskujemy po kilku latach

19

20 indykatory dla jagodowych: Fragaria vesca: UC-4, UC-5, UC-6, UC-10, UC-11, EMC i Alpina. Rubus ideaus Norfolg Giant

21 Termoterapia: 6 – 8 tygodni, + 36 do + 38 C.

22 Rozmnożenia po termoterapii

23

24 Uzyskiwanie roślin wolnych od wirusów metodą termoterapii. obserwacja trzykrotnych plonów (4-5 lat) ( ) 1 - termoterapia 3 - testy w szkółce, sadzie testowych i laboratorium 2 - rozmnożenie4 – rozmnożenie i wysadzenie: karkas Sad OWT

25 rośliny przedbazowe pochodzą z tożsamych odmianowo roślin kandydackich rosną w pojemnikach bez kontaktu korzeni z glebą w osiatkowanych pomieszczeniach (karkasach), Utrzymywanie i reprodukcja roślin przedbazowych i bazowych (ww) w warunkach uniemożliwiających reinfekcję chorobami:

26 Każda roślina znajdująca się w karkasie oznaczona jest niepowtarzalnym numerem. Tożsamość tych odmian bada się indywidualnie w tzw. nasadzeniach OWT (odrębność, wyrównanie, trwałość). Rośliny te są testowane indywidualnie na obecność chorób wirusowych, zgodnie z przyjętymi metodykami

27

28

29 Kontrola zdrowotności na każdym etapie mnożenia. W karkasie rośliny testowane są indywidualnie na obecność chorób wirusowych, zgodnie z przyjętymi metodykami. –Wykonywane są testy serologiczne ELISA, –testy biologiczne polowe z użyciem roślin wskaźnikowych –testy PCR. W nasadzeniach elitarnych gatunków pestkowych, wykonane są (corocznie) testy na wykrywanie chorób groźnych gospodarczo dla 1/6 nasadzenia. W szkółkach okulantów testujemy odmiany indywidualnie lub kontrolnie w zależności o kategorii i stopnia rozmnożenia. Ponadto w okresie wegetacji drzewa w sadzie są wielokrotnie lustrowane.

30 Dla zapewnienia kontroli pomologicznej, każda roślina/odmiana przedelitarna posiada dwie-trzy owocujące rośliny będące duplikatami roślin przedelitarnych. ocena OWT (odrębność, wyrównanie, trwałość) Kontrolę pomologiczną wykonuje się corocznie sprawdzając cechy odmianowe

31 Przygotowanie wyjściowego materiału do sadów zraźnikowych i mateczników Równolegle do szczegółowych badań na obecność chorób, przygotowujemy materiał wyjściowy. –Karkas zrazy = materiał elitarny szkółka okulantów drzewka zraźnikowe –Karkas podkładki, jagodowe =materiał elitarny laboratorium in vitro matecznik = bazowa plantacja mateczna. –Szkółki i mateczniki podkładek i roślin jagodowych OEMS: drzewka zraźnikowe, podkładki, sadzonki szkółkarze i sadownicy = materiał kwalifikowany.

32 Testy wykonujemy we własnym, akredytowanym, laboratorium oraz w szkółkach, sadach testowych zlokalizowanych na terenie OEMS w Prusach oraz laboratorium pracowni wirusologii IO. Na każdym etapie produkcji, –całość nasadzeń (zdrowotność roślin i gleby) –labolatorium, –dokumentacja nasadzeń i sprzedaży, podlega corocznej kontroli inspektorów PIORiN. Na podstawie kontroli i badań prowadzonych przez PIORiN materiał może być dopuszczony do obrotu.

33

34

35

36 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "INSTYTUT OGRODNICTWA ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY OŚRODEK ELITARNEGO MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO PRUSY 96-130 GŁUCHÓW tel. (0-46) 815-78-52, (0-46) 815-70-65, 0-608-101-871;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google