Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lublin 4 sierpnia 2011. : rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r. § 3: rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lublin 4 sierpnia 2011. : rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r. § 3: rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi."— Zapis prezentacji:

1 Lublin 4 sierpnia 2011

2 : rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r. § 3: rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r. 3. Pomoc na operację dotyczącą budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego jest przyznawana, jeżeli targowisko to w wyniku realizacji tej operacji spełni warunki, które są określone w załączniku do rozporządzenia. 3. Pomoc na operację dotyczącą budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego jest przyznawana, jeżeli targowisko to w wyniku realizacji tej operacji spełni warunki, które są określone w załączniku do rozporządzenia. Projekt dotyczy: budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów budowlanych Projekt dotyczy: budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów budowlanych

3 1.000.000 zł - w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego 1.000.000 zł - w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego Maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych Maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych

4 Gmina lub związek międzygminny Gmina lub związek międzygminny Na inwestycję w miejscowości liczącej nie więcej niż 50 000 mieszkańców Na projekt dotyczący budowy lub modernizacji targowiska zgodny z wytycznymi krajowymi dotyczącymi standardów wykonania targowiska. (zapis w PROW)

5 Targowisko stałe w ramach realizacji operacji dotyczącej jego budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia powinno być: 1utwardzone; 1)utwardzone; 2)oświetlone; 2)oświetlone; 3)przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej; 3)przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej;

6 4)wyposażone w: 4)wyposażone w: a) odpływ wody deszczowej, B) zadaszone stoiska, które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska, C) miejsca parkingowe i urządzenia sanitarnohigieniczne. 5)podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary danego rodzaju, z tym że 5)podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary danego rodzaju, z tym że produkty rolno-spożywcze powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska; produkty rolno-spożywcze powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska;

7 6)zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom pierwszeństwo w dostępie do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska; 6)zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom pierwszeństwo w dostępie do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska; 7)oznaczone nazwą "Mój Rynek 7)oznaczone nazwą "Mój Rynek".

8 Głównym założeniem koncepcji tworzenia targowisk na terenie kraju jest stworzenie dobrych, bezpiecznych warunków do prowadzenia działalności handlowej w tym sprzedaży bezpośredniej, promocja produktów tradycyjnych, regionalnych, nabywanych bezpośrednio od rolnika Głównym założeniem koncepcji tworzenia targowisk na terenie kraju jest stworzenie dobrych, bezpiecznych warunków do prowadzenia działalności handlowej w tym sprzedaży bezpośredniej, promocja produktów tradycyjnych, regionalnych, nabywanych bezpośrednio od rolnika.

9 Rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty w dobrych i bezpiecznych warunkach; Rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty w dobrych i bezpiecznych warunkach; Możliwe będą zakupy świeżych produktów bezpośrednio od producenta z pominięciem długiego łańcucha pośredników; Możliwe będą zakupy świeżych produktów bezpośrednio od producenta z pominięciem długiego łańcucha pośredników; Obniżenie kosztów nabycia takich produktów i zwiększenie sprzedaży; Obniżenie kosztów nabycia takich produktów i zwiększenie sprzedaży; Poprawa estetyki miejscowości i korzystny wpływ na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich. Poprawa estetyki miejscowości i korzystny wpływ na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich.

10 17 295 030 PLN – to jest 3 alokacja w kraju 17 295 030 PLN – to jest 3 alokacja w kraju


Pobierz ppt "Lublin 4 sierpnia 2011. : rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r. § 3: rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google