Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania działalności produkcji roślinnej – problemy metodyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania działalności produkcji roślinnej – problemy metodyczne"— Zapis prezentacji:

1 Badania działalności produkcji roślinnej – problemy metodyczne
Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne, Arłamów r. Izabela Ziętek

2 Truskawki w uprawie polowej
Powierzchnia uprawy truskawek ogółem w gospodarstwie 4 ha 3 ha ha uprawa polowa uprawa pod folią

3 Truskawki w uprawie polowej
1. Jednostka miary kg, dt (kolumna 5): Dla sadzonek truskawek zakładamy, że zamiast dt lub kg jest to sztuka sadzonki. 2. Ilość wysiewu (na pow. uprawy) kg, dt (kolumna 6): Należy wpisać rzeczywistą ilość sadzonek wysadzonych w danym gospodarstwie. Jeśli zostanie wysadzonych 4000 sztuk na całą powierzchnię plantacji, to należy wpisać 4000 (nie dzielimy na lata użytkowania plantacji).

4 Truskawki w uprawie polowej
3. Cena zł/kg, zł/dt (kolumna 7): Należy wpisać cenę 1 sadzonki > całkowity koszt materiału nasadzeniowego dzielimy przez przewidywaną liczbę lat użytkowania plantacji. W związku z tym, że w badaniach zbiera się dane o cenie 1 sadzonki, więc koszt dla 1 roku dzielimy przez ilość wysadzonych sadzonek na daną powierzchnię i otrzymujemy cenę sadzonki dla 1 roku (do wpisania w kol. 7). Cena jednostki materiału nasadzeniowego truskawek będzie jednak ceną za 1 sztukę sadzonki, a nie zł/kg lub zł/dt. 4. Przykład kosztu specjalistycznego: koszt ściółkowania międzyrzędzi (np. słoma, folia), który należy zaliczyć do innych wydatków specjalistycznych.

5 Trawy nasienne 1. Należy podać gatunek/gatunki traw nasiennych badanych w danym gospodarstwie > 1 formularz. 2. Trawy nasienne jako wsiewki np. Życica trwała w jęczmień, będący rośliną ochronną. 3. Produkt główny > nasiona, produkt uboczny > słoma. 4. Dotacje do produkcji zł/ha (kolumna 9): Rozporządzenie Rady Ministrów z dn w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2006 r. > uprawiane w plonie głównym rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany (m. in. trawy nasienne). W związku z tym należy się spodziewać, że w 2007 r. również mogą zostać przyznane płatności uzupełniające do traw nasiennych. W kol. 9 > przyznane dotacje do traw nasiennych pamiętając o tym, że należy podać dopłaty w zł/ha uprawy, a nie na całą powierzchnię uprawy.

6 Trawy nasienne 5. Koszt zużytego materiału siewnego > Cena zł/kg, zł/dt (kolumna 7): Należy wpisać cenę 1 kg materiału siewnego. W sytuacji, gdy plantacja trawy nasiennej użytkowana jest dłużej niż rok > cenę ustala się następująco: całkowity koszt materiału siewnego dzielimy przez przewidywaną liczbę lat użytkowania plantacji. W związku z tym, że w badaniach zbiera się dane o cenie 1 kg materiału siewnego, więc koszt dla 1 roku dzielimy przez ilość kg wysianych na daną powierzchnię i otrzymujemy cenę 1 kg materiału siewnego dla 1 roku (do wpisania w kol. 7).

7 Trawy nasienne 6. Koszty specjalistyczne: Przykłady:
koszt czyszczenia nasion traw po omłocie, koszt dosuszania - jeśli rolnik samodzielnie wykonuje ten zabieg, wówczas konieczne jest zapisanie jedynie nakładów pracy rolnika i jego rodziny (w godzinach, w Tabeli 7.), koszt związany z workowaniem nasion, koszt opakowań, np. w celu przeznaczenia trawy do sprzedaży detalicznej.

8 Tytoń 1. Odmiany tytoniu: Virginia, Burley, Mocny Skroniowski/Puławski, Kentucky. 2. Należy dobrać gospodarstwa uprawiające tytoń w celu uzyskania liści (nie nasion). 3. Należy podać odmianę uprawianego tytoniu. 4. Plon > wysuszone liście tytoniu, po uwzględnieniu wszystkich zbiorów. 5. Wartość produkcji > sprzedaż, przekazania produktu głównego, jakim są suche liście tytoniu.

9 Tytoń 6. Dotacje do produkcji > dopłaty uzupełniające do 1 kg surowca tytoniowego (ARR): > 2005 r. - płatność jednorazowa: 6,34 PLN/kg tytoniu typu Virginia, ,53 PLN/kg tytoniu pozostałych odmian. > 2006 r. - zapisy ustawy z o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. 66 poz. 473) celem dostosowania przepisów krajowych do reformy rynku tytoniu: - zniesienie kwotowania produkcji surowca tytoniowego (od 2006 r.), - prawo do płatności - producent wpisany do rejestru producentów, - umowy na uprawę tytoniu – plantator wpisany do rejestru producentów (odstępstwo w 2006 r.), - nowe zasady przyznawania płatności producentom: wypłacane do każdej ilości surowca wyprodukowanej w ramach umów na uprawę tytoniu,

10 Takie zasady mają obowiązywać również w 2007 r.
Tytoń W 2006 r. płatność uzupełniająca jest przyznawana w wysokości iloczynu maksymalnej stawki płatności (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z  Dz. U. 187 poz. 1384), współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności w nadmiernej wysokości oraz ilości dostarczonego surowca tytoniowego (na 2006 r. 7 PLN/kg Virginia, 4,62 PLN/kg pozostał). Po zakończeniu wszystkich dostaw z danego roku zbioru określana jest całkowita wielkość produkcji surowca tytoniowego i ARR przyznaje rolnikowi ewentualnie płatność wyrównawczą. Takie zasady mają obowiązywać również w 2007 r. W kolumnie 9 należy wpisać przyznane dotacje do surowca tytoniowego pamiętając o procedurze przeliczenia ich na 1 ha uprawy.

11 Tytoń 7. Materiał siewny:
> Nasiona > rozsady. W Tabeli 3. należy rejestrować ilość wysiewu nasion (nie sadzonek z rozsady) na powierzchnię uprawy. > Nakłady i koszty poniesione na produkcję rozsady (koszty nawozów, środków ochrony roślin np. na odchwaszczanie rozsady, koszty specjalistyczne). 8. Koszty specjalistyczne: Przykłady: koszty związane z produkcją rozsady (ogrzewanie tuneli, odkażanie podłoża, agrowłóknina), koszty związane z suszeniem i sortowaniem liści, składka plantatorska. 9. Nakłady pracy > bardzo pracochłonna uprawa (produkcja rozsady, sadzenie, pielęgnacja, ogławianie, pasynkowanie, zbiór, nawlekanie liści, czyszczenie, sortowanie).

12 Zioła 1. Liście i ziele (mięta, majeranek, melisa, szałwia, lubczyk, pokrzywa, dziurawiec, tymianek, krwawnik). 2. Należy podać gatunek/gatunki ziół. 3. Plon > wysuszone liście i ziele, po uwzględnieniu wszystkich zbiorów. 4. Wartość produkcji > sprzedaż, przekazania produktu głównego, jakim są suche liście i ziele. Produkt uboczny – korzenie w obrocie rynkowym.

13 Zioła 5. Materiał siewny – wysiew nasion bezpośrednio do gruntu lub rozsady. > W Tabeli 3. należy rejestrować ilość wysiewu nasion (nie sadzonek z rozsady) na powierzchnię uprawy. > Należy wpisać cenę 1 kg materiału siewnego. > Nakłady i koszty poniesione na produkcję rozsady (koszty nawozów, środków ochrony roślin np. na odchwaszczanie rozsady, koszty specjalistyczne). 6. Koszty specjalistyczne: Przykłady: koszt słomy – ściółkowanie plantacji w celach ochronnych przed wymarzaniem, koszty związane z suszeniem: suszenie naturalne lub w suszarniach, koszt związany z pakowaniem i oznakowaniem ziół (opakowania – wielowarstwowe, przewiewne torby papierowe, etykiety).

14 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Badania działalności produkcji roślinnej – problemy metodyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google