Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności"— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności System akredytacji laboratoriów badawczych w Polsce wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż. Maciej Wojtczak

2 Aby zdobyć zaufanie obywateli, urzędów, sądów i innych państw UE
Już nie wystarczy fakt, że sami znamy własne kompetencje w to wierzymy trzeba dostarczyć OBIEKTYWNYCH dowodów kompetencji i wiarygodności

3 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
Polskie Centrum Akredytacji jest krajowa jednostką akredytującą powołaną z dnim 1 stycznia 2001 r. Od 1 stycznia 2003 r. PCA działa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360)

4 ZAKRES DZIAŁANIA PCA Akredytowanie jednostek certyfikujących, jednostek kontrolujących oraz laboratoriów Sprawowanie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami w zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji Prowadzenie wykazu akredytowanych jednostek Prowadzenie szkoleń i działalności wydawniczej w zakresie akredytacji

5 PCA działa zgodnie z wymaganiami zawartymi w następujących dokumentach:
PN-EN „System akredytacji laboratoriów wzorcujących i badawczych” PN-EN „Wymagania ogólne dotyczące oceny i akredytacji jednostek certyfikujących/rejestrujących” ISO/IEC TR 17010:1998 „Ogólne wymagania dla jednostek prowadzących akredytację jednostek kontrolujących”

6 KRYTERIA AKREDYTACJI PN-EN ISO/IEC 17025:2001 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” PN-EN 45004:1998 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek kontrolujących” PN-EN 45011:2000 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących system certyfikacji wyrobów” PN-EN 45012:2000 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących ocenę oraz certyfikację systemów jakości” PN-EN 45013:1993 „Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących personel”

7 Kompetencji technicznych
PROCES AKREDYTACJI Podczas procesu akredytacji jednostka poddaje się ocenie: Kompetencji technicznych Organizacji i systemu zarządzania gwarantujących bezstronność i niezależność oraz zapewniających jakość świadczonych usług w zakresie badań, wzorcowań, kontroli i certyfikacji

8 OGÓLNA PROCEDURA AKREDYTACJI
Złożenie wniosku o akredytację (wraz z wymaganą dokumentacją i opłatą wstępną) Przegląd wniosku pod względem formalnym i jego rejestracja Wybór i uzgodnienie z wnioskującą organizacją składu zespołu oceniającego

9 OGÓLNA PROCEDURA AKREDYTACJI
Ocena nadesłanej dokumentacji i (opcjonalnie) wizytacja wstępna Przeprowadzenie auditu akredytacyjnego Ocena realizacji działań korygujących Podsumowanie oceny (analiza zebranego materiału i opinia komitetu technicznego ds. Akredytacji)

10 OGÓLNA PROCEDURA AKREDYTACJI
Decyzja o udzieleniu akredytacji i o jej zakresie lub odmowie udzielenia akredytacji Przekazanie dokumentów akredytacyjnych (po udzieleniu akredytacji) Nadzór i ponowna ocena

11 Polskie Centrum Akredytacji ul
Polskie Centrum Akredytacji ul. Kłobucka 23A wejście B Warszawa tel: ,


Pobierz ppt "Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google