Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System akredytacji laboratoriów badawczych w Polsce wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System akredytacji laboratoriów badawczych w Polsce wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika."— Zapis prezentacji:

1 System akredytacji laboratoriów badawczych w Polsce wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności

2 System akredytacji laboratoriów badawczych w Polsce Dr inż. Maciej Wojtczak2 Aby zdobyć zaufanie obywateli, urzędów, sądów i innych państw UE Już nie wystarczy fakt, że sami znamy własne kompetencje w to wierzymy trzeba dostarczyć OBIEKTYWNYCH dowodów kompetencji i wiarygodności

3 System akredytacji laboratoriów badawczych w Polsce Dr inż. Maciej Wojtczak3 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Polskie Centrum Akredytacji jest krajowa jednostką akredytującą powołaną z dnim 1 stycznia 2001 r. Od 1 stycznia 2003 r. PCA działa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360)

4 System akredytacji laboratoriów badawczych w Polsce Dr inż. Maciej Wojtczak4 ZAKRES DZIAŁANIA PCA Akredytowanie jednostek certyfikujących, jednostek kontrolujących oraz laboratoriów Sprawowanie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami w zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji Prowadzenie wykazu akredytowanych jednostek Prowadzenie szkoleń i działalności wydawniczej w zakresie akredytacji

5 System akredytacji laboratoriów badawczych w Polsce Dr inż. Maciej Wojtczak5 PN-EN 45003 System akredytacji laboratoriów wzorcujących i badawczych PN-EN 45010 Wymagania ogólne dotyczące oceny i akredytacji jednostek certyfikujących/rejestrujących ISO/IEC TR 17010:1998 Ogólne wymagania dla jednostek prowadzących akredytację jednostek kontrolujących PCA działa zgodnie z wymaganiami zawartymi w następujących dokumentach:

6 System akredytacji laboratoriów badawczych w Polsce Dr inż. Maciej Wojtczak6 KRYTERIA AKREDYTACJI PN-EN ISO/IEC 17025:2001 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących PN-EN 45004:1998 Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek kontrolujących PN-EN 45011:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących system certyfikacji wyrobów PN-EN 45012:2000 Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących ocenę oraz certyfikację systemów jakości PN-EN 45013:1993 Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących personel

7 System akredytacji laboratoriów badawczych w Polsce Dr inż. Maciej Wojtczak7 PROCES AKREDYTACJI Podczas procesu akredytacji jednostka poddaje się ocenie: Kompetencji technicznych Organizacji i systemu zarządzania gwarantujących bezstronność i niezależność oraz zapewniających jakość świadczonych usług w zakresie badań, wzorcowań, kontroli i certyfikacji

8 System akredytacji laboratoriów badawczych w Polsce Dr inż. Maciej Wojtczak8 OGÓLNA PROCEDURA AKREDYTACJI 1.Złożenie wniosku o akredytację (wraz z wymaganą dokumentacją i opłatą wstępną) 2.Przegląd wniosku pod względem formalnym i jego rejestracja 3. Wybór i uzgodnienie z wnioskującą organizacją składu zespołu oceniającego

9 System akredytacji laboratoriów badawczych w Polsce Dr inż. Maciej Wojtczak9 OGÓLNA PROCEDURA AKREDYTACJI 4.Ocena nadesłanej dokumentacji i (opcjonalnie) wizytacja wstępna 5.Przeprowadzenie auditu akredytacyjnego 6.Ocena realizacji działań korygujących 7.Podsumowanie oceny (analiza zebranego materiału i opinia komitetu technicznego ds. Akredytacji)

10 System akredytacji laboratoriów badawczych w Polsce Dr inż. Maciej Wojtczak10 OGÓLNA PROCEDURA AKREDYTACJI 8.Decyzja o udzieleniu akredytacji i o jej zakresie lub odmowie udzielenia akredytacji 9.Przekazanie dokumentów akredytacyjnych (po udzieleniu akredytacji) 10.Nadzór i ponowna ocena

11 System akredytacji laboratoriów badawczych w Polsce Dr inż. Maciej Wojtczak11 Polskie Centrum Akredytacji ul. Kłobucka 23A wejście B 02-699 Warszawa tel: 22 548-80-00, 847-93-25 www.pca.gov.pl e-mail: pca@pca.gov.pl www.pca.gov.pl


Pobierz ppt "System akredytacji laboratoriów badawczych w Polsce wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google