Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANY W PROGRAMACH ROLNOŚRODOWISKOWYCH Pakiet ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANY W PROGRAMACH ROLNOŚRODOWISKOWYCH Pakiet ROLNICTWO EKOLOGICZNE"— Zapis prezentacji:

1 ZMIANY W PROGRAMACH ROLNOŚRODOWISKOWYCH Pakiet ROLNICTWO EKOLOGICZNE
Ewa Szymborska Wydział Środowiskowy Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Chwałowice, 17 czerwca 2009 r.

2 wprowadzone w noweli rozporządzenia rolnośrodowiskowego
Zmiany w działaniu 4: „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawa dobrostanu zwierząt objęte planem rozwoju obszarów wiejskich” wprowadzone w noweli rozporządzenia rolnośrodowiskowego

3 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
Zmiany w działaniu 4: „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawa dobrostanu zwierząt objęte planem rozwoju obszarów wiejskich” ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33, poz. 255) 3

4 Pakiet S02 Rolnictwo ekologiczne
Zmiany w działaniu 4: „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawa dobrostanu zwierząt objęte planem rozwoju obszarów wiejskich” Pakiet S02 Rolnictwo ekologiczne S02a01 Uprawy rolnicze (bez certyfikatu zgodności) S02a02 Uprawy rolnicze (z certyfikatem zgodności) S02b01 Trwałe użytki zielone (bez certyfikatu zgodności) S02b02 Trwałe użytki zielone (z certyfikatem zgodności) S02c01 Uprawy warzywnicze (bez certyfikatu zgodności) S02c02 Uprawy warzywnicze (z certyfikatem zgodności) S02d01 Uprawy sadownicze w tym jagodowe (bez certyfikatu zgodności) S02d02 Uprawy sadownicze w tym jagodowe (z certyfikatem zgodności) 4

5 Zmiany wprowadzone rozporządzeniem
wariant SO2b01 i SO2b02 – koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub wypasanie w sezonie wegetacyjnym - sankcja 40% - usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających nieprzestrzeganie tego wymogu – sankcja 20%

6 Zmiany wprowadzone rozporządzeniem
wariant SO2d01 i SO2d02 – utrzymywanie minimalnej obsady drzew i krzewów - sankcja 100%

7 Gatunek drzewa lub krzewu
Zmiany wprowadzone rozporządzeniem wariant SO2d01 i SO2d02- cd. Gatunek drzewa lub krzewu Rodzaj podkładki Obsada minimalna (w szt./ha) Projekt zmian Brzoskwinia 400 300 Czereśnia 150 125 Dereń Głóg Grusza Jabłoń Silnie rosnące Słabo rosnące Jarząb pospolity 500 Kalina koralowa 1600 Leszczyna 200 Morela Orzech włoski 75 Śliwa

8 Wiśnia 400 300 Aronia 1800 1500 Berberys 1600 Bez czarny 700 500 Borówka wysoka Borówka brusznica 40000 20000 Borówka niska 4000 Jagoda kamczacka Jeżyna 3500 3000 Maliny 6700 4600

9 Pigwa pospolita 500 Piwowiec 2000 Porzeczki lub agrest 5000 1600 Poziomka 40000 Rokitnik zwyczajny 700 Róża pomarszczona 1800 1500 Róża dzika 600 Truskawka 25000 Winorośl Żurawina 20000

10 Przepis przejściowy na 2009 r.
Warianty: SO2d01 i SO2d02 – obowiązek uzupełnienia materiałem ekologicznym spełniającym wymagania dotyczące wysokości i grubości elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego, określone dla drzewek owocowych i krzewów owocowych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, obsadę drzew i krzewów do wysokości minimalnej obsady drzew i krzewów Zmiana w projekcie

11 Przepis przejściowy na 2009 r.
Warianty: SO2d01 i SO2d02 – obowiązek złożenia do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, na formularzu udostępnionym przez tę Agencję, oświadczenia o utrzymywaniu minimalnej obsady drzew i krzewów, w terminie do dnia 15 listopada 2009 r.

12 Przepis przejściowy na 2009 r.
Warianty: SO2d01 i SO2d02 – w przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje zmniejszenia płatności z tytułu nieutrzymywania minimalnej obsady drzew i krzewów

13 Zmiany wprowadzone rozporządzeniem cd.
Sankcja: Nieprowadzenie produkcji rolnej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o rolnictwie ekologicznym, skutkujące nieodpowiednim stanem uprawy, w szczególności zachwaszczeniem lub porażenem roslin przez szkodniki lub choroby – 100% 13

14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 14

15 do bezpośredniego spożycia przez ludzi, do przetwórstwa,
Nowe rozporządzenie rolnośrodowiskowe Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33, poz. 262 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne Przeznaczenie plonu: na pasze, do bezpośredniego spożycia przez ludzi, do przetwórstwa, do kompostowania lub przekazanie do innych gospodarstw rolnych; Warianty 2.1 – 2.9

16 utrzymywanie minimalnej obsady drzew i krzewów - warianty 2.10 – 2.13
Nowe rozporządzenie rolnośrodowiskowe Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33, poz. 262 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne Wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych oraz przeznaczenie uzyskanego plonu na pasze, do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do przetwórstwa – warianty 2.10 – 2.13; utrzymywanie minimalnej obsady drzew i krzewów - warianty 2.10 – 2.13

17 Dla wszystkich wariantów –
Nowe rozporządzenie rolnośrodowiskowe Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33, poz. 262 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne Dla wszystkich wariantów – prowadzenie produkcji rolnej zgodnie z najlepszą wiedzą i kulturą rolną, przy zachowaniu należytej dbałości o stan fitosanitarny roślin i ochronę gleby.

18 Propozycje zmian Powiązanie produkcji roślinnej ze zwierzęcą (0,3 DJP)
wariant 2.3 i 2.4, Brak łączenia z pakietem 4 lub 5, Zmiana degresywności, Zmiana stawki płatności dla upraw orzecha

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ewa Szymborska, ewa.szymborska@minrol.gov.pl
tel


Pobierz ppt "ZMIANY W PROGRAMACH ROLNOŚRODOWISKOWYCH Pakiet ROLNICTWO EKOLOGICZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google