Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewa Szymborska Wydział Środowiskowy Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Chwałowice, 17 czerwca 2009 r. ZMIANY W PROGRAMACH ROLNOŚRODOWISKOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewa Szymborska Wydział Środowiskowy Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Chwałowice, 17 czerwca 2009 r. ZMIANY W PROGRAMACH ROLNOŚRODOWISKOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 Ewa Szymborska Wydział Środowiskowy Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Chwałowice, 17 czerwca 2009 r. ZMIANY W PROGRAMACH ROLNOŚRODOWISKOWYCH Pakiet ROLNICTWO EKOLOGICZNE

2 Zmiany w działaniu 4: Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawa dobrostanu zwierząt objęte planem rozwoju obszarów wiejskich wprowadzone w noweli rozporządzenia rolnośrodowiskowego

3 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33, poz. 255) Zmiany w działaniu 4: Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawa dobrostanu zwierząt objęte planem rozwoju obszarów wiejskich

4 Pakiet S02 Rolnictwo ekologiczne S02a01 Uprawy rolnicze (bez certyfikatu zgodności) S02a02 Uprawy rolnicze (z certyfikatem zgodności) S02b01 Trwałe użytki zielone (bez certyfikatu zgodności) S02b02 Trwałe użytki zielone (z certyfikatem zgodności) S02c01 Uprawy warzywnicze (bez certyfikatu zgodności) S02c02 Uprawy warzywnicze (z certyfikatem zgodności) S02d01 Uprawy sadownicze w tym jagodowe (bez certyfikatu zgodności) S02d02 Uprawy sadownicze w tym jagodowe (z certyfikatem zgodności) Zmiany w działaniu 4: Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawa dobrostanu zwierząt objęte planem rozwoju obszarów wiejskich

5 wariant SO2b01 i SO2b02 – koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub wypasanie w sezonie wegetacyjnym - sankcja 40% - usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających nieprzestrzeganie tego wymogu – sankcja 20% Zmiany wprowadzone rozporządzeniem

6 wariant SO2d01 i SO2d02 – utrzymywanie minimalnej obsady drzew i krzewów - sankcja 100% Zmiany wprowadzone rozporządzeniem

7 wariant SO2d01 i SO2d02- cd. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Gatunek drzewa lub krzewu Rodzaj podkładki Obsada minimalna (w szt./ha) Projekt zmian Brzoskwinia400 300 Czereśnia150 125 Dereń300 Głóg400 300 Grusza150 Jabłoń Silnie rosnące125 Słabo rosnące 400 Jarząb pospolity500 300 Kalina koralowa 1600 Leszczyna200 Morela400 200 Orzech włoski75 Śliwa300

8 Wiśnia 400 300 Aronia 18001500 Berberys1600 Bez czarny 700500 Bor ó wka wysoka 18001500 Bor ó wka brusznica 4000020000 Bor ó wka niska 4000 Jagoda kamczacka 1800 Jeżyna 35003000 Maliny 67004600

9 Pigwa pospolita500 Piwowiec2000 Porzeczki lub agrest 50001600 Poziomka40000 Rokitnik zwyczajny 700 R ó ża pomarszczona 18001500 R ó ża dzika 600 Truskawka 25000 Winorośl 18001500 Żurawina 4000020000

10 Warianty: SO2d01 i SO2d02 – obowiązek uzupełnienia materiałem ekologicznym spełniającym wymagania dotyczące wysokości i grubości elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego, określone dla drzewek owocowych i krzewów owocowych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, obsadę drzew i krzewów do wysokości minimalnej obsady drzew i krzewów Zmiana w projekcie Przepis przejściowy na 2009 r.

11 Warianty: SO2d01 i SO2d02 – obowiązek złożenia do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, na formularzu udostępnionym przez tę Agencję, oświadczenia o utrzymywaniu minimalnej obsady drzew i krzewów, w terminie do dnia 15 listopada 2009 r. Przepis przejściowy na 2009 r.

12 Warianty: SO2d01 i SO2d02 – w przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje zmniejszenia płatności z tytułu nieutrzymywania minimalnej obsady drzew i krzewów Przepis przejściowy na 2009 r.

13 Sankcja: Nieprowadzenie produkcji rolnej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o rolnictwie ekologicznym, skutkujące nieodpowiednim stanem uprawy, w szczególności zachwaszczeniem lub porażenem roslin przez szkodniki lub choroby – 100% Zmiany wprowadzone rozporządzeniem cd.

14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Program rolnośrodowiskowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

15 Przeznaczenie plonu: na pasze, do bezpośredniego spożycia przez ludzi, do przetwórstwa, do kompostowania lub przekazanie do innych gospodarstw rolnych; Warianty 2.1 – 2.9 Nowe rozporządzenie rolnośrodowiskowe Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33, poz. 262 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

16 Wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych oraz przeznaczenie uzyskanego plonu na pasze, do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do przetwórstwa – warianty 2.10 – 2.13; utrzymywanie minimalnej obsady drzew i krzewów - warianty 2.10 – 2.13 Nowe rozporządzenie rolnośrodowiskowe Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33, poz. 262 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

17 Dla wszystkich wariantów – prowadzenie produkcji rolnej zgodnie z najlepszą wiedzą i kulturą rolną, przy zachowaniu należytej dbałości o stan fitosanitarny roślin i ochronę gleby. Nowe rozporządzenie rolnośrodowiskowe Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33, poz. 262 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

18 Propozycje zmian Powiązanie produkcji roślinnej ze zwierzęcą (0,3 DJP) wariant 2.3 i 2.4, Brak łączenia z pakietem 4 lub 5, Zmiana degresywności, Zmiana stawki płatności dla upraw orzecha

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ewa Szymborska, ewa.szymborska@minrol.gov.pl tel. 022 623-16-98


Pobierz ppt "Ewa Szymborska Wydział Środowiskowy Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Chwałowice, 17 czerwca 2009 r. ZMIANY W PROGRAMACH ROLNOŚRODOWISKOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google