Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Demokracji trzeba się uczyć. Nie wchodzi w skład naszego DNA. Jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Anthony Kennedy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Demokracji trzeba się uczyć. Nie wchodzi w skład naszego DNA. Jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Anthony Kennedy."— Zapis prezentacji:

1 Demokracji trzeba się uczyć. Nie wchodzi w skład naszego DNA. Jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Anthony Kennedy

2 HISTORIA DEMOKRACJI

3 Grecja- Ateny, VI w. p. n. e.

4 Demokracja bezpośrednia Wola większości Agora- miejsce obrad 30, 40 razy w roku Obywatele- wolni, mężczyźni, urodzeni w Atenach

5 Perykles, demagog sąd skorupkowy

6 Rzym, 509r.p.n.e.– 31 r. p.n.e.

7 Republika- rzecz wspólna senat kolegialność

8 obywatele uznający rządy prawa państwo wspólnotą obywateli

9 Anglia, XIII w. Wielka Karta Swobód Ojczyzna parlamentu 1265 r. zgromadzenie przedstawicieli różnych stanów ograniczenie rządu przez prawo

10 Rzeczpospolita- demokracja szlachecka Sejm walny 1493 r. Tolerancja wyznaniowa konfederacja warszawska 1573 A mianowicie to poprzysiąc pokój pospolity między rozerwanymi i różnymi ludźmi w wierze i w nabożeństwie zachowywać, jakobyśmy przykładem przodków swych sami między sobą pokój, sprawiedliwość, porządek i obronę Rzeczypospolitej zachować mogli. A mianowicie to poprzysiąc pokój pospolity między rozerwanymi i różnymi ludźmi w wierze i w nabożeństwie zachowywać, jakobyśmy przykładem przodków swych sami między sobą pokój, sprawiedliwość, porządek i obronę Rzeczypospolitej zachować mogli.

11 Oświecenie Suwerenność narodu Trójpodział władzy Jean-Jacques Rousseau Monteskiusz

12 Francja- rewolucja 1789 Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela Wolność wiodąca lud na barykady Wolność i równość wobec prawa Władza z nadania ludu

13 Stany Zjednoczone Deklaracja Niepodległości 1776 Pierwsza konstytucja 1787 My, naród…

14 Równouprawnienie kobiet Sufrażystki 1869- Wyoming w USA 1893- Nowa Zelandia 1902- Australia 1906- Finlandia 1918- Austria i Niemcy 1919- Polska 1924 - Turcja 1928 - Wielka Brytania 1931 - Portugalia 1931 - Portugalia 1944 - Francja 1946 - Włochy 1971 - Szwajcaria (jeden ze szwajcarskich kantonów - dopiero w 1990 roku) 1984 - Liechtenstein

15 1948 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

16 Godność pracy i robotnika Wolność i demokracja

17 Nasza DEMOKRACJA

18 Demokracji trzeba się uczyć. Nie wchodzi w skład naszego DNA. Jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Anthony Kennedy

19 Tekst do prezentacji: GRECJA- Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej jesteśmy wzorem dla innych niż inni dla nas. Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości obywateli, a nie na mniejszości. W sporach prywatnych każdy obywatel jest równy w obliczu prawa; jeśli zaś chodzi o znaczenie, to jednostkę ceni się nie ze względu na jej przynależność do pewnej grupy, lecz ze względu na talent osobisty, którym się wyróżnia; nikomu też, kto jest zdolny służyć ojczyźnie, ubóstwo albo nieznane pochodzenie nie przeszkadza w osiągnięciu zaszczytów w naszym życiu państwowym kierujemy się zasadą wolności. RZYM - A więc państwo, res publica….jest to rzecz ludu, res populi. Lud zaś- to bynajmniej nie każde zbiorowisko ludzi skupionych dowolnym sposobem, l ecz wielka ich gromada, zespolona przez uznanie tego samego prawa i przez pożytki wynikające ze wspólnego bytowania. Zasadniczą przyczyną tego zespolenia się jest nie tyle słabość ludzi, ile pewnego rodzaju wrodzony pęd do życia zbiorowego. ANGLIA - Zaprawdę, któż w ogóle w materii spraw publicznych może mówić o woli księcia, skoro zgodnie z prawem nie wolno mu tu mieć żadnej woli osobistej z wyjątkiem tej, którą prawo, czyli słuszność, nakazuje lub której rachuba interesu publicznego się domaga?

20 POLSKA - Ponieważ prawa ogólne i ustawy publiczne dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, przeto na tym walnym sejmie radomskim wraz ze wszystkimi królestwa naszego prałatami, radami i posłami ziemskimi za słuszne i sprawiedliwe uznaliśmy, jakoż postanowiliśmy, iż odtąd na potomne czasy nic nowego (nihil novi) stanowionym być nie ma przez nas i naszych następców, bez wspólnego zezwolenia senatorów i posłów ziemskich. OŚWIECENIE - Wolność polityczna obywatela jest to ów spokój ducha pochodzący z przeświadczenia o własnym bezpieczeństwie. Aby istniała ta wolność, trzeba rządu, przy którym by żaden obywatel nie potrzebował się lękać drugiego obywatela. FRANCJA - Przedstawiciele ludu francuskiego ukonstytuowani w Zgromadzenie Narodowe, zważywszy na to, że nieznajomość, zapomnienie czy lekceważenie praw człowieka są jedynymi przyczynami nieszczęść publicznych i korupcji rządów, postanowili wyłożyć w uroczystej deklaracji naturalne, niezbywalne i święte prawa człowieka, aby deklaracja ta, stale pozostająca w świadomości wszystkich członków ciała społecznego, przypominała im bezustannie ich prawa i obowiązki. ST. ZJEDNOCZONE - My, naród Stanów Zjednoczonych, pragnąc udoskonalić Unię, ustanowić sprawiedliwość, zabezpieczyć spokój w kraju, zapewnić wspólną obronę, podnieść ogólny dobrobyt oraz utrzymać dla nas samych i naszego potomstwa dobrodziejstwa wolności, wprowadzamy i ustanawiamy dla Stanów Zjednoczonych Ameryki niniejszą konstytucję.

21 SUFRAŻYSTKI - Historia ludzkości jest historią powtarzających się krzywd i nadużyć mężczyzn wobec kobiety, które maja na celu ustanowienie nad nią absolutnej tyranii. Teraz, wobec pozbawienia prawa wyborczego połowy ludzkości tego kraju, wobec ich społecznej i religijnej degradacji, wobec niesprawiedliwych praw i ponieważ kobiety czują się same skrzywdzone, uciśnione i oszukańczo pozbawione ich najświętszych praw, żądamy, by natychmiast zostały dopuszczone do wszystkich uprawnień i przywilejów, które należą się im jako obywatelkom Stanów Zjednoczonych. POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA - Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. SOLIDARNOŚĆ - Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. MY - Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.


Pobierz ppt "Demokracji trzeba się uczyć. Nie wchodzi w skład naszego DNA. Jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Anthony Kennedy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google