Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Demokracji trzeba się uczyć. Nie wchodzi w skład naszego DNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Demokracji trzeba się uczyć. Nie wchodzi w skład naszego DNA"— Zapis prezentacji:

1 „Demokracji trzeba się uczyć. Nie wchodzi w skład naszego DNA
„Demokracji trzeba się uczyć. Nie wchodzi w skład naszego DNA. Jest przekazywana z pokolenia na pokolenie”. Anthony Kennedy

2 HISTORIA DEMOKRACJI

3 Grecja- Ateny, VI w. p. n. e. Grecja- Ateny, V w.p.n.e

4 Demokracja bezpośrednia
Wola większości Agora- miejsce obrad Obywatele - wolni, mężczyźni, urodzeni w Atenach Obywatele- wolni, mężczyźni, urodzeni w Atenach 30, 40 razy w roku

5 Perykles, demagog sąd skorupkowy

6 Rzym, 509r.p.n.e.– 31 r. p.n.e.

7 Republika- rzecz wspólna
senat kolegialność

8 obywatele uznający rządy prawa
państwo wspólnotą obywateli obywatele uznający rządy prawa

9 1265 r. zgromadzenie przedstawicieli różnych stanów
Anglia, XIII w. Ojczyzna parlamentu Wielka Karta Swobód Ograniczenie rządu przez prawo ograniczenie rządu przez prawo 1265 r. zgromadzenie przedstawicieli różnych stanów

10 Rzeczpospolita- demokracja szlachecka
Tolerancja wyznaniowa konfederacja warszawska 1573 Sejm walny 1493 r. „A mianowicie to poprzysiąc pokój pospolity między rozerwanymi i różnymi ludźmi w wierze i w nabożeństwie zachowywać, jakobyśmy przykładem przodków swych sami między sobą pokój, sprawiedliwość, porządek i obronę Rzeczypospolitej zachować mogli. „

11 Jean-Jacques Rousseau
Oświecenie Trójpodział władzy Suwerenność narodu Jean-Jacques Rousseau Monteskiusz

12 Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela Wolność wiodąca lud na barykady
Francja- rewolucja 1789 Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela Wolność wiodąca lud na barykady Władza z nadania ludu Wolność i równość wobec prawa Władza z nadania ludu

13 Stany Zjednoczone „My, naród…” Pierwsza konstytucja 1787
Deklaracja Niepodległości 1776 Pierwsza konstytucja 1787 „My, naród…” „My, naród…”

14 Równouprawnienie kobiet
Sufrażystki Równouprawnienie kobiet 1869- Wyoming w USA 1893- Nowa Zelandia 1902- Australia 1906- Finlandia 1918- Austria i Niemcy 1919- Polska Turcja Wielka Brytania Portugalia Francja Włochy Szwajcaria (jeden ze szwajcarskich kantonów - dopiero w 1990 roku) Liechtenstein

15 1948 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

16 Godność pracy i robotnika
Wolność i demokracja Godność pracy i robotnika Wolność i demokracja

17 Nasza DEMOKRACJA

18 „Demokracji trzeba się uczyć. Nie wchodzi w skład naszego DNA
„Demokracji trzeba się uczyć. Nie wchodzi w skład naszego DNA. Jest przekazywana z pokolenia na pokolenie”. Anthony Kennedy

19 Tekst do prezentacji: GRECJA - Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej jesteśmy wzorem dla innych niż inni dla nas. Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości obywateli, a nie na mniejszości. W sporach prywatnych każdy obywatel jest równy w obliczu prawa; jeśli zaś chodzi o znaczenie, to jednostkę ceni się nie ze względu na jej przynależność do pewnej grupy, lecz ze względu na talent osobisty, którym się wyróżnia; nikomu też, kto jest zdolny służyć ojczyźnie, ubóstwo albo nieznane pochodzenie nie przeszkadza w osiągnięciu zaszczytów w naszym życiu państwowym kierujemy się zasadą wolności. RZYM - A więc państwo, res publica….jest to rzecz ludu, res populi. Lud zaś- to bynajmniej nie każde zbiorowisko ludzi skupionych dowolnym sposobem, l ecz wielka ich gromada, zespolona przez uznanie tego samego prawa i przez pożytki wynikające ze wspólnego bytowania. Zasadniczą przyczyną tego zespolenia się jest nie tyle słabość ludzi, ile pewnego rodzaju wrodzony pęd do życia zbiorowego. ANGLIA - Zaprawdę, któż w ogóle w materii spraw publicznych może mówić o woli księcia, skoro zgodnie z prawem nie wolno mu tu mieć żadnej woli osobistej z wyjątkiem tej, którą prawo, czyli słuszność, nakazuje lub której rachuba interesu publicznego się domaga?

20 POLSKA - Ponieważ prawa ogólne i ustawy publiczne dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, przeto na tym walnym sejmie radomskim wraz ze wszystkimi królestwa naszego prałatami, radami i posłami ziemskimi za słuszne i sprawiedliwe uznaliśmy, jakoż postanowiliśmy, iż odtąd na potomne czasy nic nowego (nihil novi) stanowionym być nie ma przez nas i naszych następców, bez wspólnego zezwolenia senatorów i posłów ziemskich. OŚWIECENIE Wolność polityczna obywatela jest to ów spokój ducha pochodzący z przeświadczenia o własnym bezpieczeństwie. Aby istniała ta wolność, trzeba rządu, przy którym by żaden obywatel nie potrzebował się lękać drugiego obywatela. FRANCJA Przedstawiciele ludu francuskiego ukonstytuowani w Zgromadzenie Narodowe, zważywszy na to, że nieznajomość, zapomnienie czy lekceważenie praw człowieka są jedynymi przyczynami nieszczęść publicznych i korupcji rządów, postanowili wyłożyć w uroczystej deklaracji naturalne, niezbywalne i święte prawa człowieka, aby deklaracja ta, stale pozostająca w świadomości wszystkich członków ciała społecznego, przypominała im bezustannie ich prawa i obowiązki. ST. ZJEDNOCZONE My, naród Stanów Zjednoczonych, pragnąc udoskonalić Unię, ustanowić sprawiedliwość, zabezpieczyć spokój w kraju, zapewnić wspólną obronę, podnieść ogólny dobrobyt oraz utrzymać dla nas samych i naszego potomstwa dobrodziejstwa wolności, wprowadzamy i ustanawiamy dla Stanów Zjednoczonych Ameryki niniejszą konstytucję.

21 SUFRAŻYSTKI Historia ludzkości jest historią powtarzających się krzywd i nadużyć mężczyzn wobec kobiety, które maja na celu ustanowienie nad nią absolutnej tyranii. Teraz, wobec pozbawienia prawa wyborczego połowy ludzkości tego kraju, wobec ich społecznej i religijnej degradacji, wobec niesprawiedliwych praw i ponieważ kobiety czują się same skrzywdzone, uciśnione i oszukańczo pozbawione ich najświętszych praw, żądamy, by natychmiast zostały dopuszczone do wszystkich uprawnień i przywilejów, które należą się im jako obywatelkom Stanów Zjednoczonych. POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. SOLIDARNOŚĆ Wszystkich , którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. MY Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.


Pobierz ppt "„Demokracji trzeba się uczyć. Nie wchodzi w skład naszego DNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google