Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Konstytucja. Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. W dokumencie tym opisane są zasady określające ustrój danego kraju (np. trójpodział

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Konstytucja. Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. W dokumencie tym opisane są zasady określające ustrój danego kraju (np. trójpodział"— Zapis prezentacji:

1 Temat: Konstytucja. Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. W dokumencie tym opisane są zasady określające ustrój danego kraju (np. trójpodział władzy). Z kolei na początku zamieszczono krótki, uroczysty wstęp, czyli preambułę, która nawiązuje do historii, a także mówi o wartościach gwarantujących rozwój społeczeństwa i państwa. Wszystkie pozostałe akty prawne (m.in. ustawy) muszą być zgodne z konstytucją. Z tego powodu nazywa się ją mianem ustawy zasadniczej.

2 --- W konstytucji zawarte są również najważniejsze prawa obywateli, które podzielono na osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne. W akcie tym wymieniono także obowiązki obywateli. Należą do nich: wierność państwu polskiemu, przestrzeganie prawa, płacenie podatków, obrona ojczyzny oraz dbanie o stan środowiska naturalnego. Ustawa zasadnicza, która obecnie obowiązuje w Polsce, została uchwalona w 1997 r.

3 Trójpodział władzy Konstytucja określa trójpodział władzy na: Władzę ustawodawczą – sejm i senat Władzę wykonawczą – prezydent i rząd Władzę sądowniczą – sądy i trybunały

4 Budowa konstytucji Konstytucja składa się z 13 rozdziałów,preambuły, 243 artykułów które dzielą się na tzw. ustępy. ( foliogram)

5 Naczelne zasady Konstytucji RP Reguły określające ustrój polityczny państwa. 1.Suwerenność narodu. 2.Republikańską formę rządów. 3.Trójpodział i równowagę władzy. 4.Decentralizację władzy publicznej. 5.Państwo prawa. 6.Pluralizm polityczny. 7.Wolność praw człowieka i obywatela.

6 Konstytucja zawiera najważniejsze prawa wolności człowieka i obywatela Najważniejsze prawa. Prawa osobiste. Prawa polityczne. Prawa ekonomiczne Prawa socjalne Prawa kulturalne.

7 Konstytucja określa obowiązki obywatela. Każdy Polak powinien: -być wiernym państwu polskiemu i troszczyć się o dobro wspólne, - przestrzegać prawa, - płacić podatki, - bronić ojczyzny, - dbać o stan środowiska naturalnego, - uczęszczać do szkoły do 18 roku życia.

8 Praca domowa. Napisz jaka jest procedura zmiany ustawy zasadniczej w Polsce? Dla uczniów ubiegających się o ocenę celującą. Zadanie dodatkowe. Napisz gdzie i w którym roku powstała pierwsza konstytucja na świecie. Opisz historię polskich konstytucji. ( 10 konstytucji, napisz datę i nazwę oraz krótko scharakteryzuj je)


Pobierz ppt "Temat: Konstytucja. Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. W dokumencie tym opisane są zasady określające ustrój danego kraju (np. trójpodział"

Podobne prezentacje


Reklamy Google