Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Konstytucja. Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. W dokumencie tym opisane są zasady określające ustrój danego kraju (np. trójpodział.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Konstytucja. Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. W dokumencie tym opisane są zasady określające ustrój danego kraju (np. trójpodział."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Konstytucja. Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. W dokumencie tym opisane są zasady określające ustrój danego kraju (np. trójpodział władzy). Z kolei na początku zamieszczono krótki, uroczysty wstęp, czyli preambułę, która nawiązuje do historii, a także mówi o wartościach gwarantujących rozwój społeczeństwa i państwa. Wszystkie pozostałe akty prawne (m.in. ustawy) muszą być zgodne z konstytucją. Z tego powodu nazywa się ją mianem ustawy zasadniczej.

2 --- W konstytucji zawarte są również najważniejsze prawa obywateli, które podzielono na osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne. W akcie tym wymieniono także obowiązki obywateli. Należą do nich: wierność państwu polskiemu, przestrzeganie prawa, płacenie podatków, obrona ojczyzny oraz dbanie o stan środowiska naturalnego. Ustawa zasadnicza, która obecnie obowiązuje w Polsce, została uchwalona w 1997 r.

3 Konstytucja określa trójpodział władzy na:
Władzę ustawodawczą – sejm i senat Władzę wykonawczą – prezydent i rząd Władzę sądowniczą – sądy i trybunały

4 Budowa konstytucji Konstytucja składa się z 13 rozdziałów,preambuły, 243 artykułów które dzielą się na tzw. ustępy. ( foliogram)

5 Naczelne zasady Konstytucji RP Reguły określające ustrój polityczny państwa.
Suwerenność narodu. Republikańską formę rządów. Trójpodział i równowagę władzy. Decentralizację władzy publicznej. Państwo prawa. Pluralizm polityczny. Wolność praw człowieka i obywatela.

6 Konstytucja zawiera najważniejsze prawa wolności człowieka i obywatela
Prawa osobiste. Prawa polityczne. Prawa ekonomiczne Prawa socjalne Prawa kulturalne.

7 Konstytucja określa obowiązki obywatela.
Każdy Polak powinien: być wiernym państwu polskiemu i troszczyć się o dobro wspólne, przestrzegać prawa, płacić podatki, bronić ojczyzny, dbać o stan środowiska naturalnego, uczęszczać do szkoły do 18 roku życia.

8 Napisz jaka jest procedura zmiany ustawy zasadniczej w Polsce?
Praca domowa. Napisz jaka jest procedura zmiany ustawy zasadniczej w Polsce? Dla uczniów ubiegających się o ocenę celującą. Zadanie dodatkowe. Napisz gdzie i w którym roku powstała pierwsza konstytucja na świecie. Opisz historię polskich konstytucji. ( 10 konstytucji, napisz datę i nazwę oraz krótko scharakteryzuj je)


Pobierz ppt "Temat: Konstytucja. Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. W dokumencie tym opisane są zasady określające ustrój danego kraju (np. trójpodział."

Podobne prezentacje


Reklamy Google