Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa struktur dla właściwego przekazu i odbioru informacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa struktur dla właściwego przekazu i odbioru informacji"— Zapis prezentacji:

1 Budowa struktur dla właściwego przekazu i odbioru informacji
Społeczeństwo informacyjne Projekty i plany rządowe i unijne

2 Społeczeństwo informacyjne
To społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródeł utrzymania większości społeczeństwa. (Goban Klas / Sienkiewicz, 1999)

3 Definicje „Termin społeczeństwo informacyjne
jest używany do określenia społeczeństwa, w którym jednostki – jako konsumenci, czy też pracownicy – intensywnie wykorzystują informację.” (Kubicek, 1999) Gospodarka oparta na wiedzy

4 Warunki Podstawowe warunki, jakie muszą być
spełnione, aby społeczeństwo zostało uznane za informacyjne: rozbudowana nowoczesna sieć telekomunikacyjna rozbudowane zasoby informacyjne dostępne publicznie „Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia Rady Europy”, tzw. raport Bangemanna, opublikowany przez Komisję Europejską w 1994

5 Bariery rozwoju brak regulacji prawnych
niska gęstość telefonizacji kraju brak świadomości społecznej, wiedzy i doświadczenia – do czego można wykorzystać teleinformatykę?

6 Zagrożenia rozwarstwienie społeczne spowodowane nierównym dostępem do informacji zagrożenie prywatności i innych interesów obywateli nowe grupy przestępstw alienacja jednostek

7 Rola rządu Rolą rządu jest zapobieganie tym i innym zagrożeniom oraz
przełamywanie barier w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, tj. Stworzenie odpowiednich mechanizmów ekonomicznych, prawnych i administracyjnych gwarantujących powszechny dostęp do informacji

8 Priorytety sieć ogólnodostępnych stanowisk komputerowych w urzędach administracji rządowej i samorządowej oraz w bibliotekach dostęp obywateli do pełnego zbioru aktualnych przepisów wraz z wyjaśnieniami i opisem procedur oraz ze wskazaniem praw i obowiązków obywateli serwisy informacyjne urzędów w Internecie, telegazecie, telewizji interaktywnej

9 Najbardziej poszukiwane dokumenty urzędowe
... w Internecie: Krajowy Rejestr Sądowy „Who is who” w polskiej administracji Baza znaków towarowych i patentów Raport z przebiegu prywatyzacji Spis obowiązujących Polskich Norm Zintegrowana informacja o środkach pomocowych w Polsce Strategie rozwoju województw (z przeszukiwaniem) Baza wyroków NSA eGov.pl

10 Podstawy prawne Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce Ustawa o ochronie danych osobowych Ustawa o podpisie elektronicznym Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2003 w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Informatyzacji

11 Zadania MNiI Koordynacja działań związanych z informatyzacją Polski
Wspomaganie edukacji informatycznej Tworzenie elektronicznej administracji i udostępnianie przez Internet usług publicznych Tworzenie serwisów internetowych umożliwiających zdalny kontakt obywatela z urzędem

12 ePolska Strategia informatyzacji RP - ePolska
Zapewnienie wszystkim obywatelom i firmom taniego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu Tworzenie szerokiej i wartościowej oferty treści i usług dostępnych w Internecie Powszechna umiejętność posługiwania się teleinformatyką

13 Wrota Polski Projekt e-Government , Wrota Polski
usprawnienie przepływu informacji do obywatela stworzenie możliwości załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną wymiana informacji między urzędami możliwość składania przez Internet wniosków o wydanie dokumentów ułatwienie dostępu do danych medycznych i ubezpieczeniowych

14 eEurope Projekt eEurope „An information society for all”, 1999
UE powinna „stać się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarką na świecie, zdolną do utrzymania rozwoju ekonomicznego z większą liczbą i lepszymi miejscami pracy oraz większą społeczną spójnością” STRATEGIA LIZBOŃSKA (marzec 2000r.)

15 eEurope 2005 nowoczesne sieciowe usługi w obszarach: e-państwo, e-nauczanie, e-zdrowie dynamiczne środowisko e-biznesu, niezbędne do realizacji powyższych upowszechnienie szerokopasmowego dostępu po konkurencyjnych cenach bezpieczna infrastruktura informatyczna

16 Stan realizacji zadań Raport o stanie realizacji zadań w
zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w I kwartale 2003 Powszechny dostęp do informacji Prace działu administracji rządowej „informatyzacja” Edukacja informatyczna Zatrudnienie Dokumenty elektroniczne i gospodarka elektroniczna Zamówienia publiczne Informatyzacja administracji Rozwój rynku teleinformatycznego Nauka i kultura

17 PRZERWA


Pobierz ppt "Budowa struktur dla właściwego przekazu i odbioru informacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google